• Średnie stęż. pyłu PM10= 25,4 Norma: 150ug. średniodob. Norma WHO: 50ug przez 3 dni. Więcej: gdansk.pl/powietrze  • Z powodu maratonu część linii autobusowych kursuje po trasach objazdowych. Więcej na www.ztm.gda.pl   • Z powodu maratonu część linii autobusowych kursuje po trasach objazdowych już od 4:00.
10:21
Linia 29 do Wielki Kack Fikakowo
Numer pojazdu3008
Solaris Trollino 12M (III) 2010r.
Brygada29-03
Czas rozkładowy10:21
Czas realny10:22
Linia 28 do 3 Maja - Hala
Numer pojazdu3003
Solaris Trollino 12AC 2004r.
Brygada28-04
Czas rozkładowy10:24
Czas realny10:25
Linia 24 do Dąbrowa Miętowa
Numer pojazdu3007
Solaris Trollino 12M (III) 2010r.
Brygada24-05
Czas rozkładowy10:27
Czas realny10:26
Linia 25 do 3 Maja - Hala
Numer pojazdu3266
Solaris Trollino 18M (IV) 2019r.
Brygada25-04
Czas rozkładowy10:29
Czas realny10:28
Linia 29 do Wielki Kack Fikakowo
- - KURS NIEZALOGOWANY - -
Brygada29-04
Czas rozkładowy10:39
Linia 25 do 3 Maja - Hala
Numer pojazdu3259
Solaris Trollino 18M (IV) 2019r.
Brygada25-07
Czas rozkładowy10:50
Czas realny10:46