• Średnie stęż. pyłu PM10= 25,4 Norma: 150ug. średniodob. Norma WHO: 50ug przez 3 dni. Więcej: gdansk.pl/powietrze  • Z powodu maratonu część linii autobusowych kursuje po trasach objazdowych. Więcej na www.ztm.gda.pl   • Z powodu maratonu część linii autobusowych kursuje po trasach objazdowych już od 4:00.
10:31
Linia 24 do Dąbrowa Miętowa
Numer pojazdu3041
Solaris Trollino 12M (IV) 2018r.
Brygada24-06
Czas rozkładowy10:37
Czas realny10:37
Linia 24 do Stocznia Gdynia
Numer pojazdu3020
Solaris Trollino 12M (IV) 2018r.
Brygada24-01
Czas rozkładowy10:38
Czas realny10:57
Linia 24 do Dąbrowa Miętowa
Numer pojazdu3020
Solaris Trollino 12M (IV) 2018r.
Brygada24-01
Czas rozkładowy10:57
Czas realny10:57
Linia 24 do Stocznia Gdynia
Numer pojazdu3031
Solaris Trollino 12M (III) 2010r.
Brygada24-02
Czas rozkładowy11:03
Czas realny11:17