• Średnie stęż. pyłu PM10= 28,8 Norma: 150ug. średniodob. Norma WHO: 50ug przez 3 dni. Więcej: gdansk.pl/powietrze
17:14