• Średnie stęż. pyłu PM10 = 14,0ug. Norma: 300ug. średniodob. Norma WHO: 50ug przez 3 dni. Więcej: gdansk.pl/powietrze   • Na odcinku Dworzec Główny - Kliniczna uruchomiona została komunikacja zastępcza  • Z powodu awarii sieci występują opóźnienia na liniach tramwajowych 7, 8 i 10. Tramwaje kursują przez Operę Bałtycką.
15:43