• Średnie stęż. pyłu PM10= 41,8 Norma: 150ug. średniodob. Norma WHO: 50ug przez 3 dni. Więcej: gdansk.pl/powietrze
21:08