• Średnie stęż. pyłu PM10 = 19,7 ug. Norma: 150ug. średniodob. Norma WHO: 50ug przez 3 dni. Więcej: gdansk.pl/powietrze
19:28
Kurs nr 7 do Stogi Skiby
Siennicka07:20
Przeróbka07:22
Lenartowicza07:23
Sucharskiego07:24
Kaczeńce - Sienna07:26
Zimna07:28
Stogi Skiby07:29
Stogi Skiby07:30
Kurs nr 8 do Siennicka
Stogi Skiby07:35
Ugory (N/Ż)07:36
Zimna07:37
Kaczeńce - Sienna07:39
Sucharskiego07:42
Lenartowicza07:43
Przeróbka07:44
Siennicka07:45
Kurs nr 9 do Stogi Skiby
Siennicka07:49
Przeróbka07:51
Lenartowicza07:52
Sucharskiego07:53
Kaczeńce - Sienna07:55
Zimna07:57
Stogi Skiby07:58
Stogi Skiby07:59
Kurs nr 10 do Siennicka
Stogi Skiby08:00
Ugory (N/Ż)08:01
Zimna08:02
Kaczeńce - Sienna08:04
Sucharskiego08:07
Lenartowicza08:08
Przeróbka08:09
Siennicka08:10
Kurs nr 11 do Stogi Skiby
Siennicka08:11
Przeróbka08:13
Lenartowicza08:14
Sucharskiego08:15
Kaczeńce - Sienna08:17
Zimna08:19
Stogi Skiby08:20
Stogi Skiby08:21
Kurs nr 12 do Siennicka
Stogi Skiby08:22
Ugory (N/Ż)08:23
Zimna08:24
Kaczeńce - Sienna08:26
Sucharskiego08:29
Lenartowicza08:30
Przeróbka08:31
Siennicka08:32