• Z pow. zerwania sieci trakcyjnej pod wiaduktem na Zaspie tram. 2, 8 kursują po zmienionej trasie do Brzeżna Plaży.   • Limit osób w pojeździe: 30% miejsc stojących i siedzących. Tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Zasłaniaj usta i nos!
17:51