06:08
Kurs nr 4 do Brętowo PKM
Zajezdnia NOWY PORT08:15
Władysława IV [GDA]08:17
Nowy Port Góreckiego08:18
Marynarki Polskiej08:20
Śnieżna08:21
Polsat Plus Arena Gdańsk08:23
Mostostal08:24
Żaglowa - AmberExpo08:25
Swojska08:27
Węzeł Kliniczna08:28
Twarda08:29
Stocznia Północna08:30
Stocznia SKM08:32
Plac Solidarności08:34
Dworzec Główny08:36
Hucisko08:39
Powstańców Warszawskich08:42
Paska08:44
Ciasna08:45
Zakopiańska08:46
Skrajna08:47
Siedlce08:49
Piekarnicza08:52
Belgradzka08:53
Warneńska08:55
Kolumba08:57
Brętowo PKM09:00
Brętowo PKM09:01
Kurs nr 5 do Zajezdnia NOWY PORT
Brętowo PKM09:07
Brętowo PKM09:08
Kolumba09:10
Warneńska09:12
Belgradzka09:13
Piekarnicza09:15
Siedlce09:18
Skrajna09:19
Zakopiańska09:20
Ciasna09:21
Paska09:22
Powstańców Warszawskich09:24
Hucisko09:27
Dworzec Główny09:29
Plac Solidarności09:32
Stocznia SKM09:34
Stocznia Północna09:36
Twarda09:37
Węzeł Kliniczna09:38
Swojska09:39
Żaglowa - AmberExpo09:41
Mostostal09:42
Polsat Plus Arena Gdańsk09:43
Śnieżna09:45
Marynarki Polskiej09:46
Plac Wolności09:48
Nowy Port Zajezdnia09:49
Zajezdnia NOWY PORT09:51
Kurs nr 6 do Brętowo PKM
Zajezdnia NOWY PORT10:15
Władysława IV [GDA]10:17
Nowy Port Góreckiego10:18
Marynarki Polskiej10:20
Śnieżna10:21
Polsat Plus Arena Gdańsk10:23
Mostostal10:24
Żaglowa - AmberExpo10:25
Swojska10:27
Węzeł Kliniczna10:28
Twarda10:29
Stocznia Północna10:30
Stocznia SKM10:32
Plac Solidarności10:34
Dworzec Główny10:36
Hucisko10:39
Powstańców Warszawskich10:42
Paska10:44
Ciasna10:45
Zakopiańska10:46
Skrajna10:47
Siedlce10:49
Piekarnicza10:52
Belgradzka10:53
Warneńska10:55
Kolumba10:57
Brętowo PKM11:00
Brętowo PKM11:01
Kurs nr 7 do Zajezdnia NOWY PORT
Brętowo PKM11:07
Brętowo PKM11:08
Kolumba11:10
Warneńska11:12
Belgradzka11:13
Piekarnicza11:15
Siedlce11:18
Skrajna11:19
Zakopiańska11:20
Ciasna11:21
Paska11:22
Powstańców Warszawskich11:24
Hucisko11:27
Dworzec Główny11:29
Plac Solidarności11:32
Stocznia SKM11:34
Stocznia Północna11:36
Twarda11:37
Węzeł Kliniczna11:38
Swojska11:39
Żaglowa - AmberExpo11:41
Mostostal11:42
Polsat Plus Arena Gdańsk11:43
Śnieżna11:45
Marynarki Polskiej11:46
Plac Wolności11:48
Nowy Port Zajezdnia11:49
Zajezdnia NOWY PORT11:51