• Limit osób w pojeździe: 50% miejsc stojących i siedzących. Tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Zasłaniaj usta i nos!
16:54
Kurs nr 0 do Centrum Nauki Experyment
Kacze Buki08:28
Centrum Nauki Experyment08:43
Kurs nr 1 do Dworzec Morski - Muzeum Emigracji
Centrum Nauki Experyment08:45
Hallera08:46
Wzgórze Św. Maksymiliana Syrokomli08:47
Piłsudskiego08:49
Wzgórze Św. Maksymiliana SKM08:51
Kilińskiego [GDY]08:53
Armii Krajowej08:55
Plac Kaszubski08:57
Portowa08:58
Chrzanowskiego - Przychodnia09:00
Chrzanowskiego [GDY]09:00
Dworzec Morski - Muzeum Emigracji09:01
Kurs nr 2 do Dworzec Morski - Muzeum Emigracji
Dworzec Morski - Muzeum Emigracji09:24
Chrzanowskiego - Przychodnia09:26
Urząd Morski09:27
Plac Kaszubski - Jana z Kolna09:29
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala09:31
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala09:33
Starowiejska [GDY]09:34
Armii Krajowej09:36
Kilińskiego [GDY]09:37
Wzgórze Św. Maksymiliana SKM09:39
Wzgórze Św. Maksymiliana - Kapliczka09:40
Harcerska09:41
Centrum Nauki Experyment09:43
Hallera09:44
Wzgórze Św. Maksymiliana Syrokomli09:47
Piłsudskiego09:49
Wzgórze Św. Maksymiliana SKM09:51
Kilińskiego [GDY]09:53
Armii Krajowej09:55
Plac Kaszubski09:57
Portowa09:58
Chrzanowskiego - Przychodnia10:00
Chrzanowskiego [GDY]10:00
Dworzec Morski - Muzeum Emigracji10:01
Kurs nr 3 do Dworzec Morski - Muzeum Emigracji
Dworzec Morski - Muzeum Emigracji10:24
Chrzanowskiego - Przychodnia10:26
Urząd Morski10:27
Plac Kaszubski - Jana z Kolna10:29
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala10:31
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala10:33
Starowiejska [GDY]10:34
Armii Krajowej10:36
Kilińskiego [GDY]10:37
Wzgórze Św. Maksymiliana SKM10:39
Wzgórze Św. Maksymiliana - Kapliczka10:40
Harcerska10:41
Centrum Nauki Experyment10:44
Hallera10:46
Wzgórze Św. Maksymiliana Syrokomli10:49
Piłsudskiego10:51
Wzgórze Św. Maksymiliana SKM10:53
Kilińskiego [GDY]10:55
Armii Krajowej10:57
Plac Kaszubski10:59
Portowa11:00
Chrzanowskiego - Przychodnia11:02
Chrzanowskiego [GDY]11:02
Dworzec Morski - Muzeum Emigracji11:03
Kurs nr 4 do Dworzec Morski - Muzeum Emigracji
Dworzec Morski - Muzeum Emigracji11:24
Chrzanowskiego - Przychodnia11:26
Urząd Morski11:27
Plac Kaszubski - Jana z Kolna11:29
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala11:31
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala11:33
Starowiejska [GDY]11:34
Armii Krajowej11:36
Kilińskiego [GDY]11:37
Wzgórze Św. Maksymiliana SKM11:39
Wzgórze Św. Maksymiliana - Kapliczka11:40
Harcerska11:41
Centrum Nauki Experyment11:44
Hallera11:46
Wzgórze Św. Maksymiliana Syrokomli11:49
Piłsudskiego11:51
Wzgórze Św. Maksymiliana SKM11:53
Kilińskiego [GDY]11:55
Armii Krajowej11:57
Plac Kaszubski11:59
Portowa12:00
Chrzanowskiego - Przychodnia12:02
Chrzanowskiego [GDY]12:02
Dworzec Morski - Muzeum Emigracji12:03
Kurs nr 5 do Dworzec Morski - Muzeum Emigracji
Dworzec Morski - Muzeum Emigracji12:24
Chrzanowskiego - Przychodnia12:26
Urząd Morski12:27
Plac Kaszubski - Jana z Kolna12:29
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala12:31
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala12:33
Starowiejska [GDY]12:34
Armii Krajowej12:36
Kilińskiego [GDY]12:37
Wzgórze Św. Maksymiliana SKM12:39
Wzgórze Św. Maksymiliana - Kapliczka12:40
Harcerska12:41
Centrum Nauki Experyment12:44
Hallera12:46
Wzgórze Św. Maksymiliana Syrokomli12:49
Piłsudskiego12:51
Wzgórze Św. Maksymiliana SKM12:53
Kilińskiego [GDY]12:55
Armii Krajowej12:57
Plac Kaszubski12:59
Portowa13:00
Chrzanowskiego - Przychodnia13:02
Chrzanowskiego [GDY]13:02
Dworzec Morski - Muzeum Emigracji13:03
Kurs nr 6 do Dworzec Morski - Muzeum Emigracji
Dworzec Morski - Muzeum Emigracji13:24
Chrzanowskiego - Przychodnia13:26
Urząd Morski13:27
Plac Kaszubski - Jana z Kolna13:29
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala13:31
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala13:33
Starowiejska [GDY]13:34
Armii Krajowej13:36
Kilińskiego [GDY]13:37
Wzgórze Św. Maksymiliana SKM13:39
Wzgórze Św. Maksymiliana - Kapliczka13:40
Harcerska13:41
Centrum Nauki Experyment13:44
Hallera13:46
Wzgórze Św. Maksymiliana Syrokomli13:49
Piłsudskiego13:51
Wzgórze Św. Maksymiliana SKM13:53
Kilińskiego [GDY]13:55
Armii Krajowej13:57
Plac Kaszubski13:59
Portowa14:00
Chrzanowskiego - Przychodnia14:02
Chrzanowskiego [GDY]14:02
Dworzec Morski - Muzeum Emigracji14:03
Kurs nr 7 do Dworzec Morski - Muzeum Emigracji
Dworzec Morski - Muzeum Emigracji14:24
Chrzanowskiego - Przychodnia14:26
Urząd Morski14:27
Plac Kaszubski - Jana z Kolna14:29
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala14:31
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala14:33
Starowiejska [GDY]14:34
Armii Krajowej14:36
Kilińskiego [GDY]14:37
Wzgórze Św. Maksymiliana SKM14:39
Wzgórze Św. Maksymiliana - Kapliczka14:40
Harcerska14:41
Centrum Nauki Experyment14:44
Hallera14:46
Wzgórze Św. Maksymiliana Syrokomli14:49
Piłsudskiego14:51
Wzgórze Św. Maksymiliana SKM14:53
Kilińskiego [GDY]14:55
Armii Krajowej14:57
Plac Kaszubski14:59
Portowa15:00
Chrzanowskiego - Przychodnia15:02
Chrzanowskiego [GDY]15:02
Dworzec Morski - Muzeum Emigracji15:03
Kurs nr 8 do Dworzec Morski - Muzeum Emigracji
Dworzec Morski - Muzeum Emigracji15:24
Chrzanowskiego - Przychodnia15:26
Urząd Morski15:27
Plac Kaszubski - Jana z Kolna15:29
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala15:31
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala15:33
Starowiejska [GDY]15:34
Armii Krajowej15:36
Kilińskiego [GDY]15:37
Wzgórze Św. Maksymiliana SKM15:39
Wzgórze Św. Maksymiliana - Kapliczka15:40
Harcerska15:41
Centrum Nauki Experyment15:43
Hallera15:44
Wzgórze Św. Maksymiliana Syrokomli15:47
Piłsudskiego15:49
Wzgórze Św. Maksymiliana SKM15:51
Kilińskiego [GDY]15:53
Armii Krajowej15:55
Plac Kaszubski15:57
Portowa15:58
Chrzanowskiego - Przychodnia16:00
Chrzanowskiego [GDY]16:00
Dworzec Morski - Muzeum Emigracji16:01
Kurs nr 9 jako 740 do Gdynia Dworzec Gł. PKP
Dworzec Morski - Muzeum Emigracji16:04
Chrzanowskiego - Przychodnia16:06
Urząd Morski16:07
Plac Kaszubski - Jana z Kolna16:09
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala16:11
Gdynia Dworzec Gł. PKP16:12