• W związku z brakiem możliwości przejazdu przez ul. Geodetów, linia 157 od przystanku "Geodetów" kierowana jest objazdem ul. Maszynową.  • Na czas obowiązywania objazdu nieobsługiwany będzie przystanek Transportowców  02.
17:36
Kurs nr 6 do Dworzec Morski - Muzeum Emigracji
Plac Kaszubski08:10
Portowa08:11
Chrzanowskiego - Przychodnia08:13
Chrzanowskiego [GDY]08:14
Dworzec Morski - Muzeum Emigracji08:15
Kurs nr 7 do Dworzec Morski - Muzeum Emigracji
Dworzec Morski - Muzeum Emigracji08:28
Chrzanowskiego - Przychodnia08:30
Urząd Morski08:31
Plac Kaszubski - Jana z Kolna08:33
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala08:35
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala08:37
Starowiejska [GDY]08:38
Armii Krajowej08:40
Kilińskiego [GDY]08:41
Wzgórze Św. Maksymiliana SKM08:43
Wzgórze Św. Maksymiliana - Kapliczka08:44
Harcerska08:45
Centrum Nauki Experyment08:47
Hallera08:49
Wzgórze Św. Maksymiliana Syrokomli08:52
Piłsudskiego08:54
Wzgórze Św. Maksymiliana SKM08:56
Kilińskiego [GDY]08:58
Armii Krajowej09:00
Plac Kaszubski09:02
Portowa09:03
Chrzanowskiego - Przychodnia09:05
Chrzanowskiego [GDY]09:06
Dworzec Morski - Muzeum Emigracji09:07
Kurs nr 8 do Dworzec Morski - Muzeum Emigracji
Dworzec Morski - Muzeum Emigracji09:28
Chrzanowskiego - Przychodnia09:30
Urząd Morski09:31
Plac Kaszubski - Jana z Kolna09:33
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala09:35
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala09:37
Starowiejska [GDY]09:38
Armii Krajowej09:40
Kilińskiego [GDY]09:41
Wzgórze Św. Maksymiliana SKM09:43
Wzgórze Św. Maksymiliana - Kapliczka09:44
Harcerska09:45
Centrum Nauki Experyment09:47
Hallera09:49
Wzgórze Św. Maksymiliana Syrokomli09:52
Piłsudskiego09:54
Wzgórze Św. Maksymiliana SKM09:56
Kilińskiego [GDY]09:58
Armii Krajowej10:00
Plac Kaszubski10:02
Portowa10:03
Chrzanowskiego - Przychodnia10:05
Chrzanowskiego [GDY]10:06
Dworzec Morski - Muzeum Emigracji10:07
Kurs nr 9 do Dworzec Morski - Muzeum Emigracji
Dworzec Morski - Muzeum Emigracji10:26
Chrzanowskiego - Przychodnia10:28
Urząd Morski10:29
Plac Kaszubski - Jana z Kolna10:31
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala10:33
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala10:35
Starowiejska [GDY]10:36
Armii Krajowej10:38
Kilińskiego [GDY]10:39
Wzgórze Św. Maksymiliana SKM10:41
Wzgórze Św. Maksymiliana - Kapliczka10:42
Harcerska10:43
Centrum Nauki Experyment10:46
Hallera10:48
Wzgórze Św. Maksymiliana Syrokomli10:52
Piłsudskiego10:54
Wzgórze Św. Maksymiliana SKM10:56
Kilińskiego [GDY]10:58
Armii Krajowej11:00
Plac Kaszubski11:02
Portowa11:03
Chrzanowskiego - Przychodnia11:05
Chrzanowskiego [GDY]11:06
Dworzec Morski - Muzeum Emigracji11:07
Kurs nr 10 do Dworzec Morski - Muzeum Emigracji
Dworzec Morski - Muzeum Emigracji11:26
Chrzanowskiego - Przychodnia11:28
Urząd Morski11:29
Plac Kaszubski - Jana z Kolna11:31
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala11:33
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala11:35
Starowiejska [GDY]11:36
Armii Krajowej11:38
Kilińskiego [GDY]11:39
Wzgórze Św. Maksymiliana SKM11:41
Wzgórze Św. Maksymiliana - Kapliczka11:42
Harcerska11:43
Centrum Nauki Experyment11:46
Hallera11:48
Wzgórze Św. Maksymiliana Syrokomli11:52
Piłsudskiego11:54
Wzgórze Św. Maksymiliana SKM11:56
Kilińskiego [GDY]11:58
Armii Krajowej12:00
Plac Kaszubski12:02
Portowa12:03
Chrzanowskiego - Przychodnia12:05
Chrzanowskiego [GDY]12:06
Dworzec Morski - Muzeum Emigracji12:07
Kurs nr 11 do Dworzec Morski - Muzeum Emigracji
Dworzec Morski - Muzeum Emigracji12:26
Chrzanowskiego - Przychodnia12:28
Urząd Morski12:29
Plac Kaszubski - Jana z Kolna12:31
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala12:33
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala12:35
Starowiejska [GDY]12:36
Armii Krajowej12:38
Kilińskiego [GDY]12:39
Wzgórze Św. Maksymiliana SKM12:41
Wzgórze Św. Maksymiliana - Kapliczka12:42
Harcerska12:43
Centrum Nauki Experyment12:46
Hallera12:48
Wzgórze Św. Maksymiliana Syrokomli12:52
Piłsudskiego12:54
Wzgórze Św. Maksymiliana SKM12:56
Kilińskiego [GDY]12:58
Armii Krajowej13:00
Plac Kaszubski13:02
Portowa13:03
Chrzanowskiego - Przychodnia13:05
Chrzanowskiego [GDY]13:06
Dworzec Morski - Muzeum Emigracji13:07
Kurs nr 12 do Dworzec Morski - Muzeum Emigracji
Dworzec Morski - Muzeum Emigracji13:36
Chrzanowskiego - Przychodnia13:38
Urząd Morski13:39
Plac Kaszubski - Jana z Kolna13:41
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala13:43
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala13:45
Starowiejska [GDY]13:46
Armii Krajowej13:48
Kilińskiego [GDY]13:50
Wzgórze Św. Maksymiliana SKM13:52
Wzgórze Św. Maksymiliana - Kapliczka13:53
Harcerska13:54
Centrum Nauki Experyment13:57
Hallera13:59
Wzgórze Św. Maksymiliana Syrokomli14:01
Piłsudskiego14:03
Wzgórze Św. Maksymiliana SKM14:06
Kilińskiego [GDY]14:08
Armii Krajowej14:10
Plac Kaszubski14:12
Portowa14:13
Chrzanowskiego - Przychodnia14:15
Chrzanowskiego [GDY]14:16
Dworzec Morski - Muzeum Emigracji14:17