08:56
Kurs nr 1 do Rondo Kociewskie
Dworzec Główny05:19
Dworzec Główny05:22
Brama Wyżynna05:24
Toruńska05:26
Zaroślak05:27
Brama Oruńska05:28
Stare Szkoty05:29
Sandomierska05:30
Rejtana05:31
Gościnna05:33
Nowiny05:34
Ukośna05:35
Niegowska05:36
Węzeł Lipce05:37
Ostróżek05:39
Św. Wojciech05:40
Radunica05:42
Przemysłowa05:43
Pogotowie Ratunkowe05:45
Rondo Kaszubskie05:46
Rondo Bursztynowe05:47
Rotmanka - Rondo05:49
Rondo Bursztynowe05:51
Cicha (Cmentarz)05:53
Cyprysowa05:54
Obrońców Wybrzeża05:55
Faktoria05:56
Nowowiejskiego05:58
Batalionów Chłopskich05:59
Zastawna06:00
Rondo Kociewskie06:02
Kurs nr 2 do Jana z Kolna [GDA]
Rondo Kociewskie06:08
Zastawna06:09
Fabryczny06:10
Batalionów Chłopskich06:12
Nowowiejskiego06:13
Faktoria06:14
Obrońców Wybrzeża06:16
Cicha (Cmentarz)06:17
Rondo Kaszubskie06:18
Rondo Bursztynowe06:19
Rotmanka - Rondo06:21
Rondo Bursztynowe06:23
Rondo Kaszubskie06:24
Pogotowie Ratunkowe06:26
Wojska Polskiego06:27
Chopina [PG]06:33
Przemysłowa06:35
Radunica06:37
Św. Wojciech06:38
Ostróżek06:40
Niegowska06:43
Dwór Ferberów06:44
Ukośna06:45
Urząd Dozoru Technicznego06:46
Nowiny06:47
Gościnna06:48
Rejtana06:50
Sandomierska06:52
Stare Szkoty06:53
Brama Oruńska06:54
Zaroślak06:55
Toruńska06:57
Brama Wyżynna07:00
Dworzec Główny07:02
Wały Piastowskie07:03
Jana z Kolna [GDA]07:05
Kurs nr 3 do Rondo Kociewskie
Jana z Kolna [GDA]07:24
Wały Piastowskie07:25
Dworzec Główny07:28
Brama Wyżynna07:31
Toruńska07:33
Zaroślak07:34
Brama Oruńska07:36
Stare Szkoty07:37
Sandomierska07:38
Rejtana07:39
Gościnna07:41
Nowiny07:42
Ukośna07:43
Niegowska07:44
Węzeł Lipce07:45
Ostróżek07:47
Św. Wojciech07:48
Radunica07:50
Przemysłowa07:51
Pogotowie Ratunkowe07:53
Rondo Kaszubskie07:54
Rondo Bursztynowe07:55
Rotmanka - Rondo07:57
Rondo Bursztynowe07:59
Cicha (Cmentarz)08:01
Cyprysowa08:02
Obrońców Wybrzeża08:03
Faktoria08:05
Nowowiejskiego08:07
Batalionów Chłopskich08:08
Zastawna08:09
Rondo Kociewskie08:11
Kurs nr 4 do Dworzec Główny
Rondo Kociewskie08:30
Zastawna08:31
Fabryczny08:32
Batalionów Chłopskich08:34
Nowowiejskiego08:35
Faktoria08:36
Obrońców Wybrzeża08:38
Cicha (Cmentarz)08:39
Rondo Kaszubskie08:40
Rondo Bursztynowe08:41
Rotmanka - Rondo08:43
Rondo Bursztynowe08:45
Rondo Kaszubskie08:46
Pogotowie Ratunkowe08:47
Wojska Polskiego08:48
Chopina [PG]08:52
Przemysłowa08:54
Radunica08:55
Św. Wojciech08:56
Ostróżek08:58
Niegowska09:00
Dwór Ferberów09:01
Ukośna09:02
Urząd Dozoru Technicznego09:03
Nowiny09:04
Gościnna09:05
Rejtana09:06
Sandomierska09:08
Stare Szkoty09:09
Brama Oruńska09:10
Zaroślak09:11
Toruńska09:12
Brama Wyżynna09:14
Dworzec Główny09:16