• Przypominamy: w trakcie korzystania z komunikacji miejskiej należy zakrywać usta i nos maseczką lub częścią odzieży.  • Kup bilet online! Buy a ticket online! Więcej/more: ztm.gda.pl  • Podróżując autobusem/trolejbusem noś maskę!
17:18
Kurs nr 0 do Dworzec Główny
Baza Hallera14:51
Dworzec Główny15:01
Kurs nr 1 do Pruszcz Rondo Kociewskie
Dworzec Główny15:01
Brama Wyżynna15:04
Toruńska15:06
Elmet15:07
Zremb15:08
Sandomierska15:09
Rejtana15:10
Gościnna15:12
Nowiny15:13
Ukośna15:14
Niegowska15:15
Węzeł Lipce (N/Ż)15:16
Ostróżek (N/Ż)15:18
Święty Wojciech15:19
Pruszcz Radunica (N/Ż)15:21
Pruszcz Przemysłowa (N/Ż)15:22
Pruszcz Pogotowie Ratunkowe15:24
Pruszcz Rondo Kaszubskie15:25
Pruszcz Rondo Bursztynowe15:26
Rotmanka - Rondo15:28
Pruszcz Rondo Bursztynowe15:30
Pruszcz Cicha (Cmentarz) (N/Ż)15:32
Pruszcz Cyprysowa (N/Ż)15:33
Pruszcz Obrońców Wybrzeża15:34
Pruszcz Faktoria15:36
Pruszcz Nowowiejskiego15:38
Pruszcz Batalionów Chłopskich15:39
Pruszcz Zastawna (N/Ż)15:40
Pruszcz Rondo Kociewskie15:42
Kurs nr 2 do Jana z Kolna [GDA]
Pruszcz Rondo Kociewskie15:50
Pruszcz Zastawna (N/Ż)15:51
Pruszcz Fabryczny (N/Ż)15:52
Pruszcz Batalionów Chłopskich15:55
Pruszcz Nowowiejskiego15:56
Pruszcz Faktoria15:58
Pruszcz Obrońców Wybrzeża16:00
Pruszcz Cicha (Cmentarz) (N/Ż)16:01
Pruszcz Rondo Kaszubskie16:02
Pruszcz Rondo Bursztynowe16:03
Rotmanka - Rondo16:05
Pruszcz Rondo Bursztynowe16:07
Pruszcz Rondo Kaszubskie16:08
Pruszcz Pogotowie Ratunkowe16:09
Pruszcz Wojska Polskiego16:10
Chopina [PG]16:14
Pruszcz Przemysłowa (N/Ż)16:17
Pruszcz Radunica (N/Ż)16:18
Święty Wojciech16:19
Ostróżek (N/Ż)16:21
Niegowska16:23
Dwór Ferberów (N/Ż)16:24
Ukośna16:25
Urząd Dozoru Technicznego16:26
Nowiny16:27
Gościnna16:28
Rejtana16:30
Sandomierska16:32
Zremb16:33
Elmet16:34
Toruńska16:36
Brama Wyżynna16:38
Dworzec Główny16:40
Wały Piastowskie16:41
Jana z Kolna [GDA]16:43
Kurs nr 3 do Pruszcz Rondo Kociewskie
Jana z Kolna [GDA]17:09
Wały Piastowskie17:10
Dworzec Główny17:13
Brama Wyżynna17:16
Toruńska17:18
Elmet17:20
Zremb17:21
Sandomierska17:22
Rejtana17:23
Gościnna17:25
Nowiny17:26
Ukośna17:27
Niegowska17:28
Węzeł Lipce (N/Ż)17:29
Ostróżek (N/Ż)17:31
Święty Wojciech17:32
Pruszcz Radunica (N/Ż)17:34
Pruszcz Przemysłowa (N/Ż)17:35
Pruszcz Pogotowie Ratunkowe17:37
Pruszcz Rondo Kaszubskie17:38
Pruszcz Rondo Bursztynowe17:39
Rotmanka - Rondo17:41
Pruszcz Rondo Bursztynowe17:43
Pruszcz Cicha (Cmentarz) (N/Ż)17:45
Pruszcz Cyprysowa (N/Ż)17:46
Pruszcz Obrońców Wybrzeża17:47
Pruszcz Faktoria17:49
Pruszcz Nowowiejskiego17:51
Pruszcz Batalionów Chłopskich17:52
Pruszcz Zastawna (N/Ż)17:53
Pruszcz Rondo Kociewskie17:55
Kurs nr 4 do Dworzec Główny
Pruszcz Rondo Kociewskie18:06
Pruszcz Zastawna (N/Ż)18:07
Pruszcz Fabryczny (N/Ż)18:08
Pruszcz Batalionów Chłopskich18:10
Pruszcz Nowowiejskiego18:11
Pruszcz Faktoria18:12
Pruszcz Obrońców Wybrzeża18:14
Pruszcz Cicha (Cmentarz) (N/Ż)18:15
Pruszcz Rondo Kaszubskie18:16
Pruszcz Rondo Bursztynowe18:17
Rotmanka - Rondo18:19
Pruszcz Rondo Bursztynowe18:21
Pruszcz Rondo Kaszubskie18:22
Pruszcz Pogotowie Ratunkowe18:23
Pruszcz Wojska Polskiego18:24
Chopina [PG]18:28
Pruszcz Przemysłowa (N/Ż)18:30
Pruszcz Radunica (N/Ż)18:31
Święty Wojciech18:32
Ostróżek (N/Ż)18:34
Niegowska18:36
Dwór Ferberów (N/Ż)18:37
Ukośna18:38
Urząd Dozoru Technicznego18:39
Nowiny18:40
Gościnna18:41
Rejtana18:42
Sandomierska18:44
Zremb18:45
Elmet18:46
Toruńska18:48
Brama Wyżynna18:50
Dworzec Główny18:52
Kurs nr 5 do Baza Hallera
Dworzec Główny18:52
Baza Hallera19:02