• Limit osób w pojeździe: 30% miejsc stojących i siedzących. Tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Zasłaniaj usta i nos!
10:37
Kurs nr 0 do Kacze Buki
Kacze Buki16:49
Kacze Buki16:49
Kurs nr 1 do Kacze Buki Puszczyka
Kacze Buki16:50
Bieszczadzka16:52
Kacze Buki Puszczyka16:54
Kurs nr 2 do Kacze Buki
Kacze Buki Puszczyka16:55
Bieszczadzka16:56
Kacze Buki16:58
Kurs nr 3 do Kacze Buki Puszczyka
Kacze Buki17:00
Bieszczadzka17:02
Kacze Buki Puszczyka17:04
Kurs nr 4 do Kacze Buki
Kacze Buki Puszczyka17:05
Bieszczadzka17:06
Kacze Buki17:08
Kurs nr 5 do Kacze Buki
Kacze Buki17:08
Kacze Buki17:08