• W związku z brakiem możliwości przejazdu przez ul. Geodetów, linia 157 od przystanku "Geodetów" kierowana jest objazdem ul. Maszynową.  • Na czas obowiązywania objazdu nieobsługiwany będzie przystanek Transportowców  02.  • Brak przejazdu ul. Junony, linie 179 i 269 od przyst "Marsa" do "Osowa PKP i z powrotem kier. są objazdem ul. Wodnika-Raatza-Nowy Świat-Barniewicka  • Limit osób w pojeździe: 30% miejsc stojących i siedzących. Tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Zasłaniaj usta i nos!  • Limit osób w pojeździe: 30% miejsc siedzących i stojących. Tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Zasłaniaj usta i nos!
22:22
Kurs nr 0 do Dworzec Główny
Baza Hallera09:47
Dworzec Główny09:57
Kurs nr 1 do Orunia Górna
Dworzec Główny09:57
Brama Wyżynna09:59
Toruńska10:01
Brama Oruńska10:02
Stare Szkoty10:03
Sandomierska10:04
Ptasia10:06
Małomiejska10:08
Platynowa10:10
Krzemowa10:12
Uranowa10:13
Orunia Górna10:14
Kurs nr 2 do Jana z Kolna [GDA]
Orunia Górna10:16
Platynowa10:18
Małomiejska10:19
Ptasia10:21
Sandomierska10:24
Stare Szkoty10:25
Brama Oruńska10:26
Toruńska10:28
Brama Wyżynna10:29
Dworzec Główny10:31
Wały Piastowskie10:32
Jana z Kolna [GDA]10:34
Kurs nr 3 do Orunia Górna
Jana z Kolna [GDA]10:54
Wały Piastowskie10:55
Dworzec Główny10:57
Brama Wyżynna10:59
Toruńska11:01
Brama Oruńska11:02
Stare Szkoty11:03
Sandomierska11:04
Ptasia11:06
Małomiejska11:08
Platynowa11:10
Krzemowa11:12
Uranowa11:13
Orunia Górna11:14
Kurs nr 4 do Jana z Kolna [GDA]
Orunia Górna11:16
Platynowa11:18
Małomiejska11:19
Ptasia11:21
Sandomierska11:24
Stare Szkoty11:25
Brama Oruńska11:26
Toruńska11:28
Brama Wyżynna11:29
Dworzec Główny11:31
Wały Piastowskie11:32
Jana z Kolna [GDA]11:34
Kurs nr 5 do Orunia Górna
Jana z Kolna [GDA]11:54
Wały Piastowskie11:55
Dworzec Główny11:57
Brama Wyżynna11:59
Toruńska12:01
Brama Oruńska12:02
Stare Szkoty12:03
Sandomierska12:04
Ptasia12:06
Małomiejska12:08
Platynowa12:10
Krzemowa12:12
Uranowa12:13
Orunia Górna12:14
Kurs nr 6 do Jana z Kolna [GDA]
Orunia Górna12:16
Platynowa12:18
Małomiejska12:19
Ptasia12:21
Sandomierska12:24
Stare Szkoty12:25
Brama Oruńska12:26
Toruńska12:28
Brama Wyżynna12:29
Dworzec Główny12:31
Wały Piastowskie12:32
Jana z Kolna [GDA]12:34
Kurs nr 7 do Orunia Górna
Jana z Kolna [GDA]12:54
Wały Piastowskie12:55
Dworzec Główny12:57
Brama Wyżynna12:59
Toruńska13:01
Brama Oruńska13:02
Stare Szkoty13:03
Sandomierska13:04
Ptasia13:06
Małomiejska13:08
Platynowa13:10
Krzemowa13:12
Uranowa13:13
Orunia Górna13:14
Kurs nr 8 do Jana z Kolna [GDA]
Orunia Górna13:16
Platynowa13:18
Małomiejska13:19
Ptasia13:21
Sandomierska13:24
Stare Szkoty13:25
Brama Oruńska13:26
Toruńska13:28
Brama Wyżynna13:29
Dworzec Główny13:31
Wały Piastowskie13:32
Jana z Kolna [GDA]13:34
Kurs nr 9 do Orunia Górna
Jana z Kolna [GDA]13:54
Wały Piastowskie13:55
Dworzec Główny13:57
Brama Wyżynna13:59
Toruńska14:01
Brama Oruńska14:02
Stare Szkoty14:03
Sandomierska14:04
Ptasia14:06
Małomiejska14:08
Platynowa14:10
Krzemowa14:12
Uranowa14:13
Orunia Górna14:14
Kurs nr 10 do Jana z Kolna [GDA]
Orunia Górna14:16
Platynowa14:18
Małomiejska14:19
Ptasia14:21
Sandomierska14:24
Stare Szkoty14:25
Brama Oruńska14:26
Toruńska14:28
Brama Wyżynna14:29
Dworzec Główny14:31
Wały Piastowskie14:32
Jana z Kolna [GDA]14:34
Kurs nr 11 do Orunia Górna
Jana z Kolna [GDA]14:54
Wały Piastowskie14:55
Dworzec Główny14:57
Brama Wyżynna14:59
Toruńska15:01
Brama Oruńska15:02
Stare Szkoty15:03
Sandomierska15:04
Ptasia15:06
Małomiejska15:08
Platynowa15:10
Krzemowa15:12
Uranowa15:13
Orunia Górna15:14
Kurs nr 12 do Jana z Kolna [GDA]
Orunia Górna15:16
Platynowa15:18
Małomiejska15:19
Ptasia15:21
Sandomierska15:24
Stare Szkoty15:25
Brama Oruńska15:26
Toruńska15:28
Brama Wyżynna15:29
Dworzec Główny15:31
Wały Piastowskie15:32
Jana z Kolna [GDA]15:34
Kurs nr 13 do Orunia Górna
Jana z Kolna [GDA]15:54
Wały Piastowskie15:55
Dworzec Główny15:57
Brama Wyżynna15:59
Toruńska16:01
Brama Oruńska16:02
Stare Szkoty16:03
Sandomierska16:04
Ptasia16:06
Małomiejska16:08
Platynowa16:10
Krzemowa16:12
Uranowa16:13
Orunia Górna16:14
Kurs nr 14 do Jana z Kolna [GDA]
Orunia Górna16:16
Platynowa16:18
Małomiejska16:19
Ptasia16:21
Sandomierska16:24
Stare Szkoty16:25
Brama Oruńska16:26
Toruńska16:28
Brama Wyżynna16:29
Dworzec Główny16:31
Wały Piastowskie16:32
Jana z Kolna [GDA]16:34
Kurs nr 15 do Orunia Górna
Jana z Kolna [GDA]16:54
Wały Piastowskie16:55
Dworzec Główny16:57
Brama Wyżynna16:59
Toruńska17:01
Brama Oruńska17:02
Stare Szkoty17:03
Sandomierska17:04
Ptasia17:06
Małomiejska17:08
Platynowa17:10
Krzemowa17:12
Uranowa17:13
Orunia Górna17:14
Kurs nr 16 do Jana z Kolna [GDA]
Orunia Górna17:16
Platynowa17:18
Małomiejska17:19
Ptasia17:21
Sandomierska17:24
Stare Szkoty17:25
Brama Oruńska17:26
Toruńska17:28
Brama Wyżynna17:29
Dworzec Główny17:31
Wały Piastowskie17:32
Jana z Kolna [GDA]17:34
Kurs nr 17 do Orunia Górna
Jana z Kolna [GDA]17:54
Wały Piastowskie17:55
Dworzec Główny17:57
Brama Wyżynna17:59
Toruńska18:01
Brama Oruńska18:02
Stare Szkoty18:03
Sandomierska18:04
Ptasia18:06
Małomiejska18:08
Platynowa18:10
Krzemowa18:12
Uranowa18:13
Orunia Górna18:14
Kurs nr 18 do Jana z Kolna [GDA]
Orunia Górna18:16
Platynowa18:18
Małomiejska18:19
Ptasia18:21
Sandomierska18:24
Stare Szkoty18:25
Brama Oruńska18:26
Toruńska18:28
Brama Wyżynna18:29
Dworzec Główny18:31
Wały Piastowskie18:32
Jana z Kolna [GDA]18:34
Kurs nr 19 do Orunia Górna
Jana z Kolna [GDA]18:54
Wały Piastowskie18:55
Dworzec Główny18:57
Brama Wyżynna18:59
Toruńska19:01
Brama Oruńska19:02
Stare Szkoty19:03
Sandomierska19:04
Ptasia19:06
Małomiejska19:08
Platynowa19:10
Krzemowa19:12
Uranowa19:13
Orunia Górna19:14
Kurs nr 20 do Dworzec Główny
Orunia Górna19:16
Platynowa19:18
Małomiejska19:19
Ptasia19:21
Sandomierska19:24
Stare Szkoty19:25
Brama Oruńska19:26
Toruńska19:28
Brama Wyżynna19:29
Dworzec Główny19:31
Kurs nr 21 do Baza Hallera
Dworzec Główny19:31
Baza Hallera19:41