• Na odcinku Śródmieście SKM - Chełm Witosa - Śródmieście SKM autobusowa komunikacja zastępcza  • Limit osób w pojeździe: 30% miejsc stojących i siedzących. Tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Zasłaniaj usta i nos!  • Limit osób w pojeździe: 30% miejsc siedzących i stojących. Tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Zasłaniaj usta i nos!
20:38
Kurs nr 0 do Dworzec Główny
Baza Hallera04:44
Dworzec Główny04:54
Kurs nr 1 do Maćkowy
Dworzec Główny04:54
Brama Wyżynna04:56
Toruńska04:58
Brama Oruńska04:59
Stare Szkoty05:00
Sandomierska05:01
Rejtana05:02
Gościnna05:04
Nowiny05:05
Ukośna05:06
Dom Pomocy Społecznej05:08
Bartnicza05:10
Maćkowy05:10
Kurs nr 2 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy05:17
Dom Pomocy Społecznej05:19
Ukośna05:21
Urząd Dozoru Technicznego05:22
Nowiny05:23
Gościnna05:24
Rejtana05:25
Sandomierska05:27
Stare Szkoty05:28
Brama Oruńska05:29
Toruńska05:31
Brama Wyżynna05:33
Dworzec Główny05:35
Wały Piastowskie05:36
Jana z Kolna [GDA]05:38
Kurs nr 3 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]05:41
Wały Piastowskie05:42
Dworzec Główny05:44
Brama Wyżynna05:46
Toruńska05:48
Brama Oruńska05:49
Stare Szkoty05:50
Sandomierska05:51
Rejtana05:52
Gościnna05:54
Nowiny05:55
Ukośna05:56
Dom Pomocy Społecznej05:58
Bartnicza06:00
Maćkowy06:00
Kurs nr 4 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy06:07
Dom Pomocy Społecznej06:09
Ukośna06:11
Urząd Dozoru Technicznego06:12
Nowiny06:13
Gościnna06:14
Rejtana06:15
Sandomierska06:17
Stare Szkoty06:18
Brama Oruńska06:19
Toruńska06:21
Brama Wyżynna06:24
Dworzec Główny06:26
Wały Piastowskie06:27
Jana z Kolna [GDA]06:29
Kurs nr 5 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]06:40
Wały Piastowskie06:41
Dworzec Główny06:44
Brama Wyżynna06:47
Toruńska06:49
Brama Oruńska06:51
Stare Szkoty06:52
Sandomierska06:53
Rejtana06:54
Gościnna06:56
Nowiny06:57
Ukośna06:58
Dom Pomocy Społecznej07:00
Bartnicza07:03
Maćkowy07:03
Kurs nr 6 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy07:07
Dom Pomocy Społecznej07:09
Ukośna07:12
Urząd Dozoru Technicznego07:13
Nowiny07:14
Gościnna07:15
Rejtana07:17
Sandomierska07:19
Stare Szkoty07:20
Brama Oruńska07:21
Toruńska07:24
Brama Wyżynna07:27
Dworzec Główny07:29
Wały Piastowskie07:30
Jana z Kolna [GDA]07:32
Kurs nr 7 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]07:40
Wały Piastowskie07:41
Dworzec Główny07:44
Brama Wyżynna07:47
Toruńska07:49
Brama Oruńska07:51
Stare Szkoty07:52
Sandomierska07:53
Rejtana07:54
Gościnna07:56
Nowiny07:57
Ukośna07:58
Dom Pomocy Społecznej08:00
Bartnicza08:03
Maćkowy08:03
Kurs nr 8 do Dworzec Główny
Maćkowy08:07
Dom Pomocy Społecznej08:09
Ukośna08:12
Urząd Dozoru Technicznego08:13
Nowiny08:14
Gościnna08:15
Rejtana08:17
Sandomierska08:19
Stare Szkoty08:20
Brama Oruńska08:21
Toruńska08:23
Brama Wyżynna08:25
Dworzec Główny08:27
Kurs nr 9 do Baza Hallera
Dworzec Główny08:27
Baza Hallera08:37