• W komunikacji miejskiej zasłaniaj usta i nos !
10:46
Kurs nr 0 do Dworzec Główny
Baza Hallera04:44
Dworzec Główny04:54
Kurs nr 1 do Maćkowy
Dworzec Główny04:54
Brama Wyżynna04:56
Toruńska04:58
Zaroślak04:59
Brama Oruńska05:00
Stare Szkoty05:01
Sandomierska05:02
Rejtana05:03
Gościnna05:05
Nowiny05:06
Ukośna05:07
Dom Pomocy Społecznej05:09
Bartnicza05:11
Maćkowy05:11
Kurs nr 2 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy05:17
Dom Pomocy Społecznej05:19
Ukośna05:21
Urząd Dozoru Technicznego05:22
Nowiny05:23
Gościnna05:24
Rejtana05:25
Sandomierska05:27
Stare Szkoty05:28
Brama Oruńska05:29
Zaroślak05:30
Toruńska05:31
Brama Wyżynna05:33
Dworzec Główny05:35
Wały Piastowskie05:36
Jana z Kolna [GDA]05:38
Kurs nr 3 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]05:41
Wały Piastowskie05:42
Dworzec Główny05:44
Brama Wyżynna05:46
Toruńska05:48
Zaroślak05:49
Brama Oruńska05:50
Stare Szkoty05:51
Sandomierska05:52
Rejtana05:53
Gościnna05:55
Nowiny05:56
Ukośna05:57
Dom Pomocy Społecznej05:59
Bartnicza06:01
Maćkowy06:01
Kurs nr 4 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy06:07
Dom Pomocy Społecznej06:09
Ukośna06:11
Urząd Dozoru Technicznego06:12
Nowiny06:13
Gościnna06:14
Rejtana06:15
Sandomierska06:17
Stare Szkoty06:18
Brama Oruńska06:19
Zaroślak06:20
Toruńska06:22
Brama Wyżynna06:25
Dworzec Główny06:27
Wały Piastowskie06:28
Jana z Kolna [GDA]06:30
Kurs nr 5 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]06:40
Wały Piastowskie06:41
Dworzec Główny06:44
Brama Wyżynna06:47
Toruńska06:49
Zaroślak06:50
Brama Oruńska06:52
Stare Szkoty06:53
Sandomierska06:54
Rejtana06:55
Gościnna06:57
Nowiny06:58
Ukośna06:59
Dom Pomocy Społecznej07:01
Bartnicza07:04
Maćkowy07:04
Kurs nr 6 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy07:07
Dom Pomocy Społecznej07:09
Ukośna07:12
Urząd Dozoru Technicznego07:13
Nowiny07:14
Gościnna07:15
Rejtana07:17
Sandomierska07:19
Stare Szkoty07:20
Brama Oruńska07:21
Zaroślak07:22
Toruńska07:24
Brama Wyżynna07:27
Dworzec Główny07:29
Wały Piastowskie07:30
Jana z Kolna [GDA]07:32
Kurs nr 7 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]07:40
Wały Piastowskie07:41
Dworzec Główny07:44
Brama Wyżynna07:47
Toruńska07:49
Zaroślak07:50
Brama Oruńska07:52
Stare Szkoty07:53
Sandomierska07:54
Rejtana07:55
Gościnna07:57
Nowiny07:58
Ukośna07:59
Dom Pomocy Społecznej08:01
Bartnicza08:03
Maćkowy08:03
Kurs nr 8 do Dworzec Główny
Maćkowy08:07
Dom Pomocy Społecznej08:09
Ukośna08:11
Urząd Dozoru Technicznego08:12
Nowiny08:13
Gościnna08:14
Rejtana08:15
Sandomierska08:17
Stare Szkoty08:18
Brama Oruńska08:19
Zaroślak08:20
Toruńska08:21
Brama Wyżynna08:23
Dworzec Główny08:25
Kurs nr 9 do Baza Hallera
Dworzec Główny08:25
Baza Hallera08:35