17:44
Kurs nr 0 do Dworzec Główny
Baza Hallera04:42
Dworzec Główny04:52
Kurs nr 1 do Maćkowy
Dworzec Główny04:52
Brama Wyżynna04:54
Toruńska04:56
Zaroślak04:57
Brama Oruńska04:58
Stare Szkoty04:59
Sandomierska05:00
Rejtana05:01
Gościnna05:03
Nowiny05:04
Ukośna05:05
Dom Pomocy Społecznej05:07
Bartnicza05:09
Maćkowy05:09
Kurs nr 2 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy05:17
Dom Pomocy Społecznej05:19
Ukośna05:21
Urząd Dozoru Technicznego05:22
Nowiny05:23
Gościnna05:24
Rejtana05:25
Sandomierska05:27
Stare Szkoty05:28
Brama Oruńska05:29
Zaroślak05:30
Toruńska05:31
Brama Wyżynna05:33
Dworzec Główny05:35
Wały Piastowskie05:36
Jana z Kolna [GDA]05:38
Kurs nr 3 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]05:49
Wały Piastowskie05:50
Dworzec Główny05:52
Brama Wyżynna05:54
Toruńska05:56
Zaroślak05:57
Brama Oruńska05:58
Stare Szkoty05:59
Sandomierska06:00
Rejtana06:01
Gościnna06:03
Nowiny06:04
Ukośna06:05
Dom Pomocy Społecznej06:07
Bartnicza06:09
Maćkowy06:09
Kurs nr 4 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy06:17
Dom Pomocy Społecznej06:19
Ukośna06:22
Urząd Dozoru Technicznego06:23
Nowiny06:24
Gościnna06:25
Rejtana06:27
Sandomierska06:29
Stare Szkoty06:30
Brama Oruńska06:31
Zaroślak06:32
Toruńska06:34
Brama Wyżynna06:37
Dworzec Główny06:39
Wały Piastowskie06:40
Jana z Kolna [GDA]06:42
Kurs nr 5 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]06:45
Wały Piastowskie06:46
Dworzec Główny06:49
Brama Wyżynna06:52
Toruńska06:54
Zaroślak06:55
Brama Oruńska06:57
Stare Szkoty06:58
Sandomierska06:59
Rejtana07:00
Gościnna07:02
Nowiny07:03
Ukośna07:04
Dom Pomocy Społecznej07:06
Bartnicza07:09
Maćkowy07:09
Kurs nr 6 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy07:17
Dom Pomocy Społecznej07:19
Ukośna07:22
Urząd Dozoru Technicznego07:23
Nowiny07:24
Gościnna07:25
Rejtana07:27
Sandomierska07:29
Stare Szkoty07:30
Brama Oruńska07:31
Zaroślak07:32
Toruńska07:34
Brama Wyżynna07:37
Dworzec Główny07:39
Wały Piastowskie07:40
Jana z Kolna [GDA]07:42
Kurs nr 7 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]07:51
Wały Piastowskie07:52
Dworzec Główny07:55
Brama Wyżynna07:58
Toruńska08:00
Zaroślak08:01
Brama Oruńska08:02
Stare Szkoty08:03
Sandomierska08:04
Rejtana08:05
Gościnna08:07
Nowiny08:08
Ukośna08:09
Dom Pomocy Społecznej08:11
Bartnicza08:13
Maćkowy08:13
Kurs nr 8 do Dworzec Główny
Maćkowy08:22
Dom Pomocy Społecznej08:24
Ukośna08:26
Urząd Dozoru Technicznego08:27
Nowiny08:28
Gościnna08:29
Rejtana08:30
Sandomierska08:32
Stare Szkoty08:33
Brama Oruńska08:34
Zaroślak08:35
Toruńska08:36
Brama Wyżynna08:38
Dworzec Główny08:40
Kurs nr 9 do Baza Hallera
Dworzec Główny08:40
Baza Hallera08:50