08:27
Kurs nr 1 do Komarowo
Dworzec Główny04:42
Dworzec Główny04:45
Brama Wyżynna04:47
Toruńska04:49
Sandomierska04:52
Rejtana04:53
Gościnna04:55
Nowiny04:56
Ukośna04:57
Niegowska04:58
Ostróżek05:00
Św. Wojciech05:01
Radunica05:03
Przemysłowa05:04
Waląga05:07
Dąbrowskiego05:10
Bohaterów Monte Cassino [PG]05:11
Komarowo05:13
Kurs nr 5 do Komarowo
Dworzec Główny07:55
Dworzec Główny07:58
Brama Wyżynna08:01
Toruńska08:03
Sandomierska08:06
Rejtana08:07
Gościnna08:09
Nowiny08:10
Ukośna08:11
Niegowska08:12
Ostróżek08:14
Św. Wojciech08:15
Radunica08:17
Przemysłowa08:18
Waląga08:22
Niemcewicza08:24
Sienkiewicza [PG]08:25
Pruszcz Gdański Słowackiego08:26
Emilii Plater08:27
Powstańców Warszawy08:28
49 Baza Lotnicza08:29
Dąbrowskiego08:31
Bohaterów Monte Cassino [PG]08:32
Komarowo08:34
Kurs nr 8 do Dworzec Główny
Komarowo10:31
Bohaterów Monte Cassino [PG]10:32
Dąbrowskiego10:33
Drzymały10:34
Powstańców Warszawy10:36
Emilii Plater10:37
Azaliowa10:38
Sienkiewicza [PG]10:40
Niemcewicza10:42
Chopina [PG]10:45
Przemysłowa10:47
Radunica10:48
Św. Wojciech10:49
Ostróżek10:51
Niegowska10:53
Ukośna10:54
Urząd Dozoru Technicznego10:55
Nowiny10:56
Gościnna10:57
Rejtana10:58
Sandomierska11:00
Toruńska11:03
Brama Wyżynna11:05
Dworzec Główny11:07
Kurs nr 11 do Komarowo
Dworzec Główny12:55
Dworzec Główny12:58
Brama Wyżynna13:01
Toruńska13:03
Sandomierska13:06
Rejtana13:07
Gościnna13:09
Nowiny13:10
Ukośna13:11
Niegowska13:12
Ostróżek13:14
Św. Wojciech13:15
Radunica13:17
Przemysłowa13:18
Waląga13:22
Niemcewicza13:24
Sienkiewicza [PG]13:25
Pruszcz Gdański Słowackiego13:26
Emilii Plater13:27
Powstańców Warszawy13:28
49 Baza Lotnicza13:29
Dąbrowskiego13:31
Bohaterów Monte Cassino [PG]13:32
Komarowo13:34
Kurs nr 13 do Komarowo
Dworzec Główny14:36
Dworzec Główny14:39
Brama Wyżynna14:42
Toruńska14:44
Sandomierska14:48
Rejtana14:49
Gościnna14:51
Nowiny14:52
Ukośna14:53
Niegowska14:54
Ostróżek14:56
Św. Wojciech14:57
Radunica14:59
Przemysłowa15:00
Waląga15:05
Niemcewicza15:08
Sienkiewicza [PG]15:09
Pruszcz Gdański Słowackiego15:10
Emilii Plater15:11
Powstańców Warszawy15:12
49 Baza Lotnicza15:13
Dąbrowskiego15:15
Bohaterów Monte Cassino [PG]15:16
Komarowo15:18
Kurs nr 15 do Komarowo
Dworzec Główny16:36
Dworzec Główny16:39
Brama Wyżynna16:42
Toruńska16:44
Sandomierska16:48
Rejtana16:49
Gościnna16:51
Nowiny16:52
Ukośna16:53
Niegowska16:54
Ostróżek16:56
Św. Wojciech16:57
Radunica16:59
Przemysłowa17:00
Waląga17:04
Niemcewicza17:06
Sienkiewicza [PG]17:07
Pruszcz Gdański Słowackiego17:08
Emilii Plater17:09
Powstańców Warszawy17:10
49 Baza Lotnicza17:11
Dąbrowskiego17:13
Bohaterów Monte Cassino [PG]17:14
Komarowo17:16