08:43
Kurs nr 2 do Komarowo
Dworzec Główny05:00
Dworzec Główny05:03
Brama Wyżynna05:05
Toruńska05:07
Sandomierska05:10
Rejtana05:11
Gościnna05:13
Nowiny05:14
Ukośna05:15
Niegowska05:16
Ostróżek05:18
Św. Wojciech05:19
Radunica05:21
Przemysłowa05:22
Waląga05:25
Dąbrowskiego05:28
Bohaterów Monte Cassino [PG]05:29
Komarowo05:31
Kurs nr 3 do Dworzec Główny
Komarowo05:36
Bohaterów Monte Cassino [PG]05:37
Dąbrowskiego05:38
Drzymały05:39
Powstańców Warszawy05:41
Emilii Plater05:42
Azaliowa05:43
Sienkiewicza [PG]05:45
Niemcewicza05:47
Chopina [PG]05:49
Przemysłowa05:51
Radunica05:52
Św. Wojciech05:53
Ostróżek05:55
Niegowska05:57
Ukośna05:58
Urząd Dozoru Technicznego05:59
Nowiny06:00
Gościnna06:01
Rejtana06:02
Sandomierska06:04
Toruńska06:07
Brama Wyżynna06:09
Dworzec Główny06:11
Kurs nr 6 do Komarowo
Dworzec Główny07:32
Dworzec Główny07:35
Brama Wyżynna07:38
Toruńska07:40
Sandomierska07:44
Rejtana07:45
Gościnna07:47
Nowiny07:48
Ukośna07:49
Niegowska07:50
Ostróżek07:52
Św. Wojciech07:53
Radunica07:55
Przemysłowa07:56
Waląga08:00
Dąbrowskiego08:03
Bohaterów Monte Cassino [PG]08:04
Komarowo08:06
Kurs nr 7 do Dworzec Główny
Komarowo08:11
Bohaterów Monte Cassino [PG]08:12
Dąbrowskiego08:13
Drzymały08:14
Powstańców Warszawy08:16
Emilii Plater08:17
Azaliowa08:18
Sienkiewicza [PG]08:20
Niemcewicza08:22
Chopina [PG]08:25
Przemysłowa08:27
Radunica08:28
Św. Wojciech08:29
Ostróżek08:31
Niegowska08:33
Ukośna08:34
Urząd Dozoru Technicznego08:35
Nowiny08:36
Gościnna08:37
Rejtana08:38
Sandomierska08:40
Toruńska08:43
Brama Wyżynna08:45
Dworzec Główny08:47