• Limit osób w pojeździe: 30% miejsc stojących i siedzących. Tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Zasłaniaj usta i nos!
11:31
Kurs nr 17 do Kacze Buki
Karwiny Tuwima18:39
Kacze Buki18:46
Kurs nr 18 do Gdynia Dworzec Gł. PKP
Kacze Buki19:05
Starochwaszczyńska19:06
Rdestowa - Chwaszczyńska19:07
Giełda Towarowa19:08
Szafranowa19:09
Paprykowa19:10
Kameliowa19:11
Dąbrowa Centrum19:12
Anyżowa19:13
Karwiny Tesco19:14
Myśliwska [GDY]19:17
Źródło Marii19:18
Karwiny PKM19:20
Racławicka19:22
Lidzka19:23
Olgierda19:24
Łowicka [GDY]19:25
Plac Górnośląski19:26
Zwycięstwa - Wielkopolska19:28
Redłowo SKM - Park Technologiczny19:30
Centrum Nauki Experyment19:32
Harcerska19:33
Urząd Miasta - Świętojańska19:35
Traugutta [GDY]19:36
Żwirki i Wigury [GDY]19:37
Skwer Kościuszki - InfoBox19:39
Plac Kaszubski - Świętojańska19:40
Plac Kaszubski - Jana z Kolna19:41
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala19:43
Gdynia Dworzec Gł. PKP19:44
Kurs nr 19 do Kacze Buki
Gdynia Dworzec Gł. PKP20:01
Gdynia Dworzec Gł. PKP20:02
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala20:03
Plac Kaszubski20:05
Plac Kaszubski - Świętojańska20:06
Skwer Kościuszki - InfoBox20:08
Wybickiego [GDY]20:09
Żwirki i Wigury [GDY]20:10
Traugutta [GDY]20:11
Wzgórze Św. Maksymiliana SKM20:13
Wzgórze Św. Maksymiliana - Kapliczka20:14
Harcerska20:15
Centrum Nauki Experyment20:16
Redłowo SKM - Park Technologiczny20:17
Zwycięstwa - Wielkopolska20:19
Plac Górnośląski20:20
Łowicka [GDY]20:22
Olgierda20:23
Lidzka20:24
Racławicka20:25
Karwiny PKM20:27
Nałkowskiej20:28
Źródło Marii20:29
Myśliwska [GDY]20:30
Karwiny Tesco20:32
Anyżowa20:34
Dąbrowa Centrum20:35
Kameliowa20:36
Paprykowa20:37
Szafranowa20:38
Rdestowa - Leśny Zakątek20:38
Giełda Towarowa20:39
Rdestowa - Chwaszczyńska20:41
Kacze Buki20:42
Kurs nr 20 jako 710 do Grabówek SKM
Kacze Buki21:03
Starochwaszczyńska21:04
Rdestowa - Chwaszczyńska21:05
Giełda Towarowa21:06
Szafranowa21:07
Paprykowa21:08
Kameliowa21:09
Dąbrowa Centrum21:10
Anyżowa21:11
Karwiny Tesco21:12
Myśliwska [GDY]21:15
Źródło Marii21:16
Karwiny PKM21:18
Racławicka21:20
Lidzka21:21
Olgierda21:22
Łowicka [GDY]21:23
Plac Górnośląski21:24
Zwycięstwa - Wielkopolska21:26
Redłowo SKM - Park Technologiczny21:28
Centrum Nauki Experyment21:29
Harcerska21:30
Urząd Miasta - Świętojańska21:32
Traugutta [GDY]21:33
Żwirki i Wigury [GDY]21:34
Skwer Kościuszki - InfoBox21:35
Skwer Kościuszki - InfoBox21:37
3 Maja [GDY]21:38
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Morska21:40
Bpa Okoniewskiego21:41
Stocznia SKM - Morska21:42
Uniwersytet Morski21:43
Mireckiego21:44
Kalksztajnów21:45
Grabówek SKM21:47
Grabówek SKM21:48