• W związku z brakiem możliwości przejazdu przez ul. Geodetów, linia 157 od przystanku "Geodetów" kierowana jest objazdem ul. Maszynową.  • Na czas obowiązywania objazdu nieobsługiwany będzie przystanek Transportowców  02.
19:32
Kurs nr 0 do Pogórze Górne
Baza na Pogórzu Dolnym12:33
Pogórze Górne12:36
Kurs nr 1 do Kosakowo - Urząd Gminy
Pogórze Górne12:36
Pogórze - Pułaskiego12:37
Pogórze - Dobke12:38
Pogórze - Herberta12:39
Kosakowo - Centrum Sportowe12:40
Kosakowo - Centrum Handlowe12:41
Kosakowo - Urząd Gminy12:42
Kosakowo - Urząd Gminy12:43
Kurs nr 2 do Obłuże Maciejewicza
Kosakowo - Urząd Gminy12:45
Kosakowo - Centrum Sportowe12:46
Pogórze - Herberta12:47
Pogórze - Dobke12:48
Pogórze - Pułaskiego12:49
Pogórze - Słowackiego12:50
Pogórze - Majakowskiego12:50
Pogórze - Szkolna12:51
Suchy Dwór - Szkolna12:52
Suchy Dwór - Reja12:53
Suchy Dwór - Kochanowskiego12:54
Suchy Dwór - Necla12:54
Suchy Dwór - Borchardta12:55
Suchy Dwór - Gombrowicza12:56
Suchy Dwór - Szkolna12:57
Pogórze - Szkolna12:58
Pogórze - Majakowskiego12:59
Pogórze - Pogórze Górne13:00
Steyera13:02
Sikorskiego [GDY]13:03
Staniewicza13:04
Maciejewicza13:06
Obłuże Maciejewicza13:07
Kurs nr 3 do Kosakowo - Urząd Gminy
Obłuże Maciejewicza13:30
Maciejewicza13:31
Galeria Szperk13:32
Staniewicza13:33
Sikorskiego [GDY]13:34
Steyera13:35
Pogórze Górne13:36
Pogórze - Pułaskiego13:37
Pogórze - Dobke13:38
Pogórze - Herberta13:39
Kosakowo - Centrum Sportowe13:40
Kosakowo - Centrum Handlowe13:41
Kosakowo - Urząd Gminy13:42
Kosakowo - Urząd Gminy13:43
Kurs nr 4 do Obłuże Maciejewicza
Kosakowo - Urząd Gminy13:43
Kosakowo - Centrum Sportowe13:44
Pogórze - Herberta13:45
Pogórze - Dobke13:46
Pogórze - Pułaskiego13:47
Pogórze - Słowackiego13:48
Pogórze - Majakowskiego13:48
Pogórze - Szkolna13:49
Suchy Dwór - Szkolna13:50
Suchy Dwór - Reja13:51
Suchy Dwór - Kochanowskiego13:52
Suchy Dwór - Necla13:52
Suchy Dwór - Borchardta13:53
Suchy Dwór - Gombrowicza13:54
Suchy Dwór - Szkolna13:55
Pogórze - Szkolna13:56
Pogórze - Majakowskiego13:57
Pogórze - Pogórze Górne13:58
Steyera14:00
Sikorskiego [GDY]14:01
Staniewicza14:02
Maciejewicza14:04
Obłuże Maciejewicza14:05
Kurs nr 5 do Kosakowo - Urząd Gminy
Obłuże Maciejewicza14:26
Maciejewicza14:27
Galeria Szperk14:28
Staniewicza14:29
Sikorskiego [GDY]14:30
Steyera14:31
Pogórze Górne14:32
Pogórze - Pułaskiego14:33
Pogórze - Dobke14:34
Pogórze - Herberta14:35
Kosakowo - Centrum Sportowe14:36
Kosakowo - Centrum Handlowe14:37
Kosakowo - Urząd Gminy14:38
Kosakowo - Urząd Gminy14:39
Kurs nr 6 do Obłuże Maciejewicza
Kosakowo - Urząd Gminy14:40
Kosakowo - Centrum Sportowe14:41
Pogórze - Herberta14:42
Pogórze - Dobke14:43
Pogórze - Pułaskiego14:44
Pogórze - Słowackiego14:45
Pogórze - Majakowskiego14:45
Pogórze - Szkolna14:46
Suchy Dwór - Szkolna14:47
Suchy Dwór - Reja14:48
Suchy Dwór - Kochanowskiego14:49
Suchy Dwór - Necla14:49
Suchy Dwór - Borchardta14:50
Suchy Dwór - Gombrowicza14:51
Suchy Dwór - Szkolna14:52
Pogórze - Szkolna14:53
Pogórze - Majakowskiego14:54
Pogórze - Pogórze Górne14:55
Steyera14:57
Sikorskiego [GDY]14:58
Staniewicza14:59
Maciejewicza15:01
Obłuże Maciejewicza15:02
Kurs nr 7 do Kosakowo - Urząd Gminy
Obłuże Maciejewicza15:21
Maciejewicza15:22
Galeria Szperk15:23
Staniewicza15:24
Sikorskiego [GDY]15:25
Steyera15:26
Pogórze Górne15:27
Pogórze - Pułaskiego15:28
Pogórze - Dobke15:29
Pogórze - Herberta15:30
Kosakowo - Centrum Sportowe15:31
Kosakowo - Centrum Handlowe15:33
Kosakowo - Urząd Gminy15:34
Kosakowo - Urząd Gminy15:35
Kurs nr 8 do Obłuże Maciejewicza
Kosakowo - Urząd Gminy15:36
Kosakowo - Centrum Sportowe15:37
Pogórze - Herberta15:38
Pogórze - Dobke15:39
Pogórze - Pułaskiego15:40
Pogórze - Słowackiego15:41
Pogórze - Majakowskiego15:41
Pogórze - Szkolna15:42
Suchy Dwór - Szkolna15:43
Suchy Dwór - Reja15:44
Suchy Dwór - Kochanowskiego15:45
Suchy Dwór - Necla15:45
Suchy Dwór - Borchardta15:46
Suchy Dwór - Gombrowicza15:47
Suchy Dwór - Szkolna15:48
Pogórze - Szkolna15:49
Pogórze - Majakowskiego15:50
Pogórze - Pogórze Górne15:51
Steyera15:53
Sikorskiego [GDY]15:54
Staniewicza15:55
Maciejewicza15:57
Obłuże Maciejewicza15:58
Kurs nr 9 do Kosakowo - Urząd Gminy
Obłuże Maciejewicza16:10
Maciejewicza16:12
Galeria Szperk16:13
Staniewicza16:14
Sikorskiego [GDY]16:15
Steyera16:16
Pogórze Górne16:17
Pogórze - Pułaskiego16:18
Pogórze - Dobke16:19
Pogórze - Herberta16:20
Kosakowo - Centrum Sportowe16:21
Kosakowo - Centrum Handlowe16:23
Kosakowo - Urząd Gminy16:24
Kosakowo - Urząd Gminy16:25
Kurs nr 10 do Obłuże Maciejewicza
Kosakowo - Urząd Gminy16:26
Kosakowo - Centrum Sportowe16:27
Pogórze - Herberta16:28
Pogórze - Dobke16:29
Pogórze - Pułaskiego16:30
Pogórze - Słowackiego16:31
Pogórze - Majakowskiego16:31
Pogórze - Szkolna16:32
Suchy Dwór - Szkolna16:33
Suchy Dwór - Reja16:34
Suchy Dwór - Kochanowskiego16:35
Suchy Dwór - Necla16:35
Suchy Dwór - Borchardta16:36
Suchy Dwór - Gombrowicza16:37
Suchy Dwór - Szkolna16:38
Pogórze - Szkolna16:39
Pogórze - Majakowskiego16:40
Pogórze - Pogórze Górne16:41
Steyera16:43
Sikorskiego [GDY]16:44
Staniewicza16:45
Maciejewicza16:47
Obłuże Maciejewicza16:48
Kurs nr 11 jako 770 do Baza na Pogórzu Dolnym
Obłuże Maciejewicza16:56
Stare Obłuże16:57
Kwiatkowskiego16:58
Kuśnierska17:00
Podgórska17:01
Żeliwna17:03
Żelazna17:04
Pogórze Dolne17:05
Baza na Pogórzu Dolnym17:06