16:19
Kurs nr 5 do Matejki
Dworzec Główny22:57
Dworzec Główny23:00
Brama Wyżynna23:02
Sandomierska23:06
Rejtana23:07
Gościnna23:08
Nowiny23:09
Ukośna23:10
Niegowska23:11
Węzeł Lipce23:12
Ostróżek23:14
Św. Wojciech23:15
Radunica23:16
Przemysłowa23:18
Osiedle Piastowskie23:20
Obrońców Westerplatte23:21
Osiedle Kasprowicza23:22
Sienkiewicza [PG]23:23
Chopina/Rondo23:24
Chopina/Waląga23:26
1 Maja [PG]23:27
Faktoria23:28
Matejki23:29
Kurs nr 6 do Dworzec Główny
Matejki23:30
Chopina [PG]23:31
Przemysłowa23:33
Radunica23:35
Św. Wojciech23:36
Ostróżek23:38
Niegowska23:40
Ukośna23:41
Urząd Dozoru Technicznego23:42
Nowiny23:43
Gościnna23:44
Rejtana23:45
Sandomierska23:46
Brama Wyżynna23:50
Dworzec Główny23:52
Kurs nr 7 do Matejki
Dworzec Główny23:58
Dworzec Główny00:00
Brama Wyżynna00:02
Sandomierska00:06
Rejtana00:07
Gościnna00:08
Nowiny00:09
Ukośna00:10
Niegowska00:11
Węzeł Lipce00:12
Ostróżek00:14
Św. Wojciech00:15
Radunica00:16
Przemysłowa00:18
Osiedle Piastowskie00:20
Obrońców Westerplatte00:21
Osiedle Kasprowicza00:22
Sienkiewicza [PG]00:23
Chopina/Rondo00:24
Chopina/Waląga00:26
1 Maja [PG]00:27
Faktoria00:28
Matejki00:29
Kurs nr 8 do Dworzec Główny
Matejki00:30
Chopina [PG]00:31
Przemysłowa00:33
Radunica00:35
Św. Wojciech00:36
Ostróżek00:38
Niegowska00:40
Ukośna00:41
Urząd Dozoru Technicznego00:42
Nowiny00:43
Gościnna00:44
Rejtana00:45
Sandomierska00:46
Brama Wyżynna00:50
Dworzec Główny00:52
Kurs nr 9 do Matejki
Dworzec Główny00:58
Dworzec Główny01:00
Brama Wyżynna01:02
Sandomierska01:06
Rejtana01:07
Gościnna01:08
Nowiny01:09
Ukośna01:10
Niegowska01:11
Węzeł Lipce01:12
Ostróżek01:14
Św. Wojciech01:15
Radunica01:16
Przemysłowa01:18
Osiedle Piastowskie01:20
Obrońców Westerplatte01:21
Osiedle Kasprowicza01:22
Sienkiewicza [PG]01:23
Chopina/Rondo01:24
Chopina/Waląga01:26
1 Maja [PG]01:27
Faktoria01:28
Matejki01:29
Kurs nr 10 do Dworzec Główny
Matejki01:30
Chopina [PG]01:31
Przemysłowa01:33
Radunica01:35
Św. Wojciech01:36
Ostróżek01:38
Niegowska01:40
Ukośna01:41
Urząd Dozoru Technicznego01:42
Nowiny01:43
Gościnna01:44
Rejtana01:45
Sandomierska01:46
Brama Wyżynna01:50
Dworzec Główny01:52
Kurs nr 11 do Matejki
Dworzec Główny01:58
Dworzec Główny02:00
Brama Wyżynna02:02
Sandomierska02:06
Rejtana02:07
Gościnna02:08
Nowiny02:09
Ukośna02:10
Niegowska02:11
Węzeł Lipce02:12
Ostróżek02:14
Św. Wojciech02:15
Radunica02:16
Przemysłowa02:18
Osiedle Piastowskie02:20
Obrońców Westerplatte02:21
Osiedle Kasprowicza02:22
Sienkiewicza [PG]02:23
Chopina/Rondo02:24
Chopina/Waląga02:26
1 Maja [PG]02:27
Faktoria02:28
Matejki02:29
Kurs nr 12 do Dworzec Główny
Matejki02:30
Chopina [PG]02:31
Przemysłowa02:33
Radunica02:35
Św. Wojciech02:36
Ostróżek02:38
Niegowska02:40
Ukośna02:41
Urząd Dozoru Technicznego02:42
Nowiny02:43
Gościnna02:44
Rejtana02:45
Sandomierska02:46
Brama Wyżynna02:50
Dworzec Główny02:52
Kurs nr 13 do Matejki
Dworzec Główny02:58
Dworzec Główny03:00
Brama Wyżynna03:02
Sandomierska03:06
Rejtana03:07
Gościnna03:08
Nowiny03:09
Ukośna03:10
Niegowska03:11
Węzeł Lipce03:12
Ostróżek03:14
Św. Wojciech03:15
Radunica03:16
Przemysłowa03:18
Osiedle Piastowskie03:20
Obrońców Westerplatte03:21
Osiedle Kasprowicza03:22
Sienkiewicza [PG]03:23
Chopina/Rondo03:24
Chopina/Waląga03:26
1 Maja [PG]03:27
Faktoria03:28
Matejki03:29
Kurs nr 14 do Dworzec Główny
Matejki03:30
Chopina [PG]03:31
Przemysłowa03:33
Radunica03:35
Św. Wojciech03:36
Ostróżek03:38
Niegowska03:40
Ukośna03:41
Urząd Dozoru Technicznego03:42
Nowiny03:43
Gościnna03:44
Rejtana03:45
Sandomierska03:46
Brama Wyżynna03:50
Dworzec Główny03:52