• Limit osób w pojeździe: 50% miejsc stojących i siedzących. Tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Zasłaniaj usta i nos!
15:23
Kurs nr 0 do Karwiny Tuwima
Mały Kack Strzelców08:10
Grenadierów08:11
Karwiny PKM08:14
Nałkowskiej08:15
Źródło Marii08:16
Brzechwy08:18
Karwiny Tuwima08:19
Kurs nr 1 do Mały Kack Strzelców
Karwiny Tuwima08:30
Brzechwy08:31
Źródło Marii08:33
Karwiny PKM08:35
Karwiny PKM08:36
Władysława Jagiełły08:37
Grenadierów08:38
Mały Kack Strzelców08:39
Kurs nr 2 do Karwiny Tuwima
Mały Kack Strzelców08:40
Grenadierów08:41
Karwiny PKM08:44
Nałkowskiej08:45
Źródło Marii08:46
Brzechwy08:48
Karwiny Tuwima08:49
Kurs nr 3 do Mały Kack Strzelców
Karwiny Tuwima09:00
Brzechwy09:01
Źródło Marii09:03
Karwiny PKM09:05
Karwiny PKM09:06
Władysława Jagiełły09:07
Grenadierów09:08
Mały Kack Strzelców09:09
Kurs nr 4 do Karwiny Tuwima
Mały Kack Strzelców09:10
Grenadierów09:11
Karwiny PKM09:14
Nałkowskiej09:15
Źródło Marii09:16
Brzechwy09:18
Karwiny Tuwima09:19
Kurs nr 5 do Mały Kack Strzelców
Karwiny Tuwima09:30
Brzechwy09:31
Źródło Marii09:33
Karwiny PKM09:35
Karwiny PKM09:36
Władysława Jagiełły09:37
Grenadierów09:38
Mały Kack Strzelców09:39
Kurs nr 6 do Karwiny Tuwima
Mały Kack Strzelców09:40
Grenadierów09:41
Karwiny PKM09:44
Nałkowskiej09:45
Źródło Marii09:46
Brzechwy09:48
Karwiny Tuwima09:49
Kurs nr 7 do Mały Kack Strzelców
Karwiny Tuwima10:00
Brzechwy10:01
Źródło Marii10:03
Karwiny PKM10:05
Karwiny PKM10:06
Władysława Jagiełły10:07
Grenadierów10:08
Mały Kack Strzelców10:09
Kurs nr 8 do Karwiny Tuwima
Mały Kack Strzelców10:10
Grenadierów10:11
Karwiny PKM10:14
Nałkowskiej10:15
Źródło Marii10:16
Brzechwy10:18
Karwiny Tuwima10:19
Kurs nr 9 do Mały Kack Strzelców
Karwiny Tuwima10:30
Brzechwy10:31
Źródło Marii10:33
Karwiny PKM10:35
Karwiny PKM10:36
Władysława Jagiełły10:37
Grenadierów10:38
Mały Kack Strzelców10:39
Kurs nr 10 do Karwiny Tuwima
Mały Kack Strzelców10:40
Grenadierów10:41
Karwiny PKM10:44
Nałkowskiej10:45
Źródło Marii10:46
Brzechwy10:48
Karwiny Tuwima10:49
Kurs nr 11 do Mały Kack Strzelców
Karwiny Tuwima11:00
Brzechwy11:01
Źródło Marii11:03
Karwiny PKM11:05
Karwiny PKM11:06
Władysława Jagiełły11:07
Grenadierów11:08
Mały Kack Strzelców11:09
Kurs nr 12 do Karwiny Tuwima
Mały Kack Strzelców11:10
Grenadierów11:11
Karwiny PKM11:14
Nałkowskiej11:15
Źródło Marii11:16
Brzechwy11:18
Karwiny Tuwima11:19
Kurs nr 13 do Mały Kack Strzelców
Karwiny Tuwima11:30
Brzechwy11:31
Źródło Marii11:33
Karwiny PKM11:35
Karwiny PKM11:36
Władysława Jagiełły11:37
Grenadierów11:38
Mały Kack Strzelców11:39
Kurs nr 14 do Karwiny Tuwima
Mały Kack Strzelców11:40
Grenadierów11:41
Karwiny PKM11:44
Nałkowskiej11:45
Źródło Marii11:46
Brzechwy11:48
Karwiny Tuwima11:49
Kurs nr 15 do Mały Kack Strzelców
Karwiny Tuwima12:00
Brzechwy12:01
Źródło Marii12:03
Karwiny PKM12:05
Karwiny PKM12:06
Władysława Jagiełły12:07
Grenadierów12:08
Mały Kack Strzelców12:09
Kurs nr 16 do Karwiny Tuwima
Mały Kack Strzelców12:10
Grenadierów12:11
Karwiny PKM12:14
Nałkowskiej12:15
Źródło Marii12:16
Brzechwy12:18
Karwiny Tuwima12:19
Kurs nr 17 do Mały Kack Strzelców
Karwiny Tuwima12:30
Brzechwy12:31
Źródło Marii12:33
Karwiny PKM12:35
Karwiny PKM12:36
Władysława Jagiełły12:37
Grenadierów12:38
Mały Kack Strzelców12:39
Kurs nr 18 do Karwiny Tuwima
Mały Kack Strzelców12:40
Grenadierów12:41
Karwiny PKM12:44
Nałkowskiej12:45
Źródło Marii12:46
Brzechwy12:48
Karwiny Tuwima12:49
Kurs nr 19 do Mały Kack Strzelców
Karwiny Tuwima13:00
Brzechwy13:01
Źródło Marii13:03
Karwiny PKM13:05
Karwiny PKM13:06
Władysława Jagiełły13:07
Grenadierów13:08
Mały Kack Strzelców13:09
Kurs nr 20 do Karwiny Tuwima
Mały Kack Strzelców13:10
Grenadierów13:11
Karwiny PKM13:14
Nałkowskiej13:15
Źródło Marii13:16
Brzechwy13:18
Karwiny Tuwima13:19
Kurs nr 21 do Mały Kack Strzelców
Karwiny Tuwima13:30
Brzechwy13:31
Źródło Marii13:33
Karwiny PKM13:35
Karwiny PKM13:36
Władysława Jagiełły13:37
Grenadierów13:38
Mały Kack Strzelców13:39
Kurs nr 22 do Karwiny Tuwima
Mały Kack Strzelców13:40
Grenadierów13:41
Karwiny PKM13:44
Nałkowskiej13:45
Źródło Marii13:46
Brzechwy13:48
Karwiny Tuwima13:49
Kurs nr 23 do Mały Kack Strzelców
Karwiny Tuwima14:00
Brzechwy14:01
Źródło Marii14:03
Karwiny PKM14:05
Karwiny PKM14:06
Władysława Jagiełły14:07
Grenadierów14:08
Mały Kack Strzelców14:09
Kurs nr 24 do Karwiny Tuwima
Mały Kack Strzelców14:10
Grenadierów14:11
Karwiny PKM14:14
Nałkowskiej14:15
Źródło Marii14:16
Brzechwy14:18
Karwiny Tuwima14:19
Kurs nr 25 do Mały Kack Strzelców
Karwiny Tuwima14:30
Brzechwy14:31
Źródło Marii14:33
Karwiny PKM14:35
Karwiny PKM14:36
Władysława Jagiełły14:37
Grenadierów14:38
Mały Kack Strzelców14:39
Kurs nr 26 do Karwiny Tuwima
Mały Kack Strzelców14:40
Grenadierów14:41
Karwiny PKM14:44
Nałkowskiej14:45
Źródło Marii14:46
Brzechwy14:48
Karwiny Tuwima14:49
Kurs nr 27 do Mały Kack Strzelców
Karwiny Tuwima15:00
Brzechwy15:01
Źródło Marii15:03
Karwiny PKM15:05
Karwiny PKM15:06
Władysława Jagiełły15:07
Grenadierów15:08
Mały Kack Strzelców15:09
Kurs nr 28 do Karwiny Tuwima
Mały Kack Strzelców15:10
Grenadierów15:11
Karwiny PKM15:14
Nałkowskiej15:15
Źródło Marii15:16
Brzechwy15:18
Karwiny Tuwima15:19
Kurs nr 29 do Mały Kack Strzelców
Karwiny Tuwima15:30
Brzechwy15:31
Źródło Marii15:33
Karwiny PKM15:35
Karwiny PKM15:36
Władysława Jagiełły15:37
Grenadierów15:38
Mały Kack Strzelców15:39
Kurs nr 30 do Karwiny Tuwima
Mały Kack Strzelców15:40
Grenadierów15:41
Karwiny PKM15:44
Nałkowskiej15:45
Źródło Marii15:46
Brzechwy15:48
Karwiny Tuwima15:49
Kurs nr 31 do Mały Kack Strzelców
Karwiny Tuwima16:00
Brzechwy16:01
Źródło Marii16:03
Karwiny PKM16:05
Karwiny PKM16:06
Władysława Jagiełły16:07
Grenadierów16:08
Mały Kack Strzelców16:09
Kurs nr 32 do Karwiny Tuwima
Mały Kack Strzelców16:10
Grenadierów16:11
Karwiny PKM16:14
Nałkowskiej16:15
Źródło Marii16:16
Brzechwy16:18
Karwiny Tuwima16:19
Kurs nr 33 do Mały Kack Strzelców
Karwiny Tuwima16:30
Brzechwy16:31
Źródło Marii16:33
Karwiny PKM16:35
Karwiny PKM16:36
Władysława Jagiełły16:37
Grenadierów16:38
Mały Kack Strzelców16:39
Kurs nr 34 do Karwiny Tuwima
Mały Kack Strzelców16:40
Grenadierów16:41
Karwiny PKM16:44
Nałkowskiej16:45
Źródło Marii16:46
Brzechwy16:48
Karwiny Tuwima16:49
Kurs nr 35 do Mały Kack Strzelców
Karwiny Tuwima17:00
Brzechwy17:01
Źródło Marii17:03
Karwiny PKM17:05
Karwiny PKM17:06
Władysława Jagiełły17:07
Grenadierów17:08
Mały Kack Strzelców17:09
Kurs nr 36 do Karwiny Tuwima
Mały Kack Strzelców17:10
Grenadierów17:11
Karwiny PKM17:14
Nałkowskiej17:15
Źródło Marii17:16
Brzechwy17:18
Karwiny Tuwima17:19
Kurs nr 37 do Mały Kack Strzelców
Karwiny Tuwima17:30
Brzechwy17:31
Źródło Marii17:33
Karwiny PKM17:35
Karwiny PKM17:36
Władysława Jagiełły17:37
Grenadierów17:38
Mały Kack Strzelców17:39
Kurs nr 38 do Karwiny Tuwima
Mały Kack Strzelców17:40
Grenadierów17:41
Karwiny PKM17:44
Nałkowskiej17:45
Źródło Marii17:46
Brzechwy17:48
Karwiny Tuwima17:49
Kurs nr 39 do Mały Kack Strzelców
Karwiny Tuwima18:00
Brzechwy18:01
Źródło Marii18:03
Karwiny PKM18:05
Karwiny PKM18:06
Władysława Jagiełły18:07
Grenadierów18:08
Mały Kack Strzelców18:09
Kurs nr 40 do Karwiny Tuwima
Mały Kack Strzelców18:10
Grenadierów18:11
Karwiny PKM18:14
Nałkowskiej18:15
Źródło Marii18:16
Brzechwy18:18
Karwiny Tuwima18:19
Kurs nr 41 do Mały Kack Strzelców
Karwiny Tuwima18:30
Brzechwy18:31
Źródło Marii18:33
Karwiny PKM18:35
Karwiny PKM18:36
Władysława Jagiełły18:37
Grenadierów18:38
Mały Kack Strzelców18:39
Kurs nr 42 do Karwiny Tuwima
Mały Kack Strzelców18:40
Grenadierów18:41
Karwiny PKM18:44
Nałkowskiej18:45
Źródło Marii18:46
Brzechwy18:48
Karwiny Tuwima18:49
Kurs nr 43 do Mały Kack Strzelców
Karwiny Tuwima19:03
Brzechwy19:04
Źródło Marii19:06
Karwiny PKM19:08
Karwiny PKM19:09
Władysława Jagiełły19:10
Grenadierów19:11
Mały Kack Strzelców19:12
Kurs nr 44 do Karwiny Tuwima
Mały Kack Strzelców19:15
Grenadierów19:16
Karwiny PKM19:19
Nałkowskiej19:20
Źródło Marii19:21
Brzechwy19:23
Karwiny Tuwima19:24
Kurs nr 45 do Mały Kack Strzelców
Karwiny Tuwima19:33
Brzechwy19:34
Źródło Marii19:36
Karwiny PKM19:38
Karwiny PKM19:39
Władysława Jagiełły19:40
Grenadierów19:41
Mały Kack Strzelców19:42
Kurs nr 46 do Karwiny Tuwima
Mały Kack Strzelców19:45
Grenadierów19:46
Karwiny PKM19:49
Nałkowskiej19:50
Źródło Marii19:51
Brzechwy19:53
Karwiny Tuwima19:54
Kurs nr 47 do Mały Kack Strzelców
Karwiny Tuwima20:03
Brzechwy20:04
Źródło Marii20:06
Karwiny PKM20:08
Karwiny PKM20:09
Władysława Jagiełły20:10
Grenadierów20:11
Mały Kack Strzelców20:12
Kurs nr 48 do Karwiny PKM
Mały Kack Strzelców20:15
Grenadierów20:16
Karwiny PKM20:19