• Limit osób w pojeździe: 30% miejsc stojących i siedzących. Tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Zasłaniaj usta i nos!
13:05
Kurs nr 0 do Dworzec Główny
Baza Hallera04:54
Dworzec Główny05:04
Kurs nr 1 do Maćkowy
Dworzec Główny05:04
Brama Wyżynna05:06
Toruńska05:08
Brama Oruńska05:09
Stare Szkoty05:10
Sandomierska05:11
Rejtana05:12
Gościnna05:14
Nowiny05:15
Ukośna05:16
Dom Pomocy Społecznej05:18
Bartnicza05:20
Maćkowy05:20
Kurs nr 2 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy05:24
Dom Pomocy Społecznej05:25
Ukośna05:27
Urząd Dozoru Technicznego05:28
Nowiny05:29
Gościnna05:30
Rejtana05:31
Sandomierska05:32
Stare Szkoty05:33
Brama Oruńska05:34
Toruńska05:36
Brama Wyżynna05:37
Dworzec Główny05:39
Wały Piastowskie05:40
Jana z Kolna [GDA]05:42
Kurs nr 3 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]05:56
Wały Piastowskie05:57
Dworzec Główny05:59
Brama Wyżynna06:01
Toruńska06:03
Brama Oruńska06:04
Stare Szkoty06:05
Sandomierska06:06
Rejtana06:07
Gościnna06:09
Nowiny06:10
Ukośna06:11
Dom Pomocy Społecznej06:13
Bartnicza06:15
Maćkowy06:15
Kurs nr 4 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy06:20
Dom Pomocy Społecznej06:21
Ukośna06:23
Urząd Dozoru Technicznego06:24
Nowiny06:25
Gościnna06:26
Rejtana06:27
Sandomierska06:28
Stare Szkoty06:29
Brama Oruńska06:30
Toruńska06:32
Brama Wyżynna06:33
Dworzec Główny06:35
Wały Piastowskie06:36
Jana z Kolna [GDA]06:38
Kurs nr 5 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]06:56
Wały Piastowskie06:57
Dworzec Główny06:59
Brama Wyżynna07:01
Toruńska07:03
Brama Oruńska07:04
Stare Szkoty07:05
Sandomierska07:06
Rejtana07:07
Gościnna07:09
Nowiny07:10
Ukośna07:11
Dom Pomocy Społecznej07:13
Bartnicza07:15
Maćkowy07:15
Kurs nr 6 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy07:20
Dom Pomocy Społecznej07:21
Ukośna07:23
Urząd Dozoru Technicznego07:24
Nowiny07:25
Gościnna07:26
Rejtana07:27
Sandomierska07:28
Stare Szkoty07:29
Brama Oruńska07:30
Toruńska07:32
Brama Wyżynna07:33
Dworzec Główny07:35
Wały Piastowskie07:36
Jana z Kolna [GDA]07:38
Kurs nr 7 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]07:56
Wały Piastowskie07:57
Dworzec Główny07:59
Brama Wyżynna08:01
Toruńska08:03
Brama Oruńska08:04
Stare Szkoty08:05
Sandomierska08:06
Rejtana08:07
Gościnna08:09
Nowiny08:10
Ukośna08:11
Dom Pomocy Społecznej08:13
Bartnicza08:15
Maćkowy08:15
Kurs nr 8 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy08:19
Dom Pomocy Społecznej08:21
Ukośna08:23
Urząd Dozoru Technicznego08:24
Nowiny08:25
Gościnna08:26
Rejtana08:27
Sandomierska08:28
Stare Szkoty08:29
Brama Oruńska08:30
Toruńska08:32
Brama Wyżynna08:34
Dworzec Główny08:36
Wały Piastowskie08:37
Jana z Kolna [GDA]08:39
Kurs nr 9 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]08:55
Wały Piastowskie08:56
Dworzec Główny08:59
Brama Wyżynna09:02
Toruńska09:04
Brama Oruńska09:05
Stare Szkoty09:06
Sandomierska09:07
Rejtana09:08
Gościnna09:10
Nowiny09:11
Ukośna09:12
Dom Pomocy Społecznej09:14
Bartnicza09:16
Maćkowy09:16
Kurs nr 10 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy09:19
Dom Pomocy Społecznej09:21
Ukośna09:23
Urząd Dozoru Technicznego09:24
Nowiny09:25
Gościnna09:26
Rejtana09:27
Sandomierska09:29
Stare Szkoty09:30
Brama Oruńska09:31
Toruńska09:33
Brama Wyżynna09:35
Dworzec Główny09:37
Wały Piastowskie09:38
Jana z Kolna [GDA]09:40
Kurs nr 11 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]10:00
Wały Piastowskie10:01
Dworzec Główny10:04
Brama Wyżynna10:07
Toruńska10:09
Brama Oruńska10:10
Stare Szkoty10:11
Sandomierska10:12
Rejtana10:13
Gościnna10:15
Nowiny10:16
Ukośna10:17
Dom Pomocy Społecznej10:19
Bartnicza10:21
Maćkowy10:21
Kurs nr 12 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy10:23
Dom Pomocy Społecznej10:25
Ukośna10:27
Urząd Dozoru Technicznego10:28
Nowiny10:29
Gościnna10:30
Rejtana10:31
Sandomierska10:33
Stare Szkoty10:34
Brama Oruńska10:35
Toruńska10:37
Brama Wyżynna10:39
Dworzec Główny10:41
Wały Piastowskie10:42
Jana z Kolna [GDA]10:44
Kurs nr 13 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]11:00
Wały Piastowskie11:01
Dworzec Główny11:04
Brama Wyżynna11:07
Toruńska11:09
Brama Oruńska11:10
Stare Szkoty11:11
Sandomierska11:12
Rejtana11:13
Gościnna11:15
Nowiny11:16
Ukośna11:17
Dom Pomocy Społecznej11:19
Bartnicza11:21
Maćkowy11:21
Kurs nr 14 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy11:23
Dom Pomocy Społecznej11:25
Ukośna11:27
Urząd Dozoru Technicznego11:28
Nowiny11:29
Gościnna11:30
Rejtana11:31
Sandomierska11:33
Stare Szkoty11:34
Brama Oruńska11:35
Toruńska11:37
Brama Wyżynna11:39
Dworzec Główny11:41
Wały Piastowskie11:42
Jana z Kolna [GDA]11:44
Kurs nr 15 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]12:00
Wały Piastowskie12:01
Dworzec Główny12:04
Brama Wyżynna12:07
Toruńska12:09
Brama Oruńska12:10
Stare Szkoty12:11
Sandomierska12:12
Rejtana12:13
Gościnna12:15
Nowiny12:16
Ukośna12:17
Dom Pomocy Społecznej12:19
Bartnicza12:21
Maćkowy12:21
Kurs nr 16 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy12:23
Dom Pomocy Społecznej12:25
Ukośna12:27
Urząd Dozoru Technicznego12:28
Nowiny12:29
Gościnna12:30
Rejtana12:31
Sandomierska12:33
Stare Szkoty12:34
Brama Oruńska12:35
Toruńska12:37
Brama Wyżynna12:39
Dworzec Główny12:41
Wały Piastowskie12:42
Jana z Kolna [GDA]12:44
Kurs nr 17 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]13:00
Wały Piastowskie13:01
Dworzec Główny13:04
Brama Wyżynna13:07
Toruńska13:09
Brama Oruńska13:10
Stare Szkoty13:11
Sandomierska13:12
Rejtana13:13
Gościnna13:15
Nowiny13:16
Ukośna13:17
Dom Pomocy Społecznej13:19
Bartnicza13:21
Maćkowy13:21
Kurs nr 18 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy13:23
Dom Pomocy Społecznej13:25
Ukośna13:27
Urząd Dozoru Technicznego13:28
Nowiny13:29
Gościnna13:30
Rejtana13:31
Sandomierska13:33
Stare Szkoty13:34
Brama Oruńska13:35
Toruńska13:37
Brama Wyżynna13:39
Dworzec Główny13:41
Wały Piastowskie13:42
Jana z Kolna [GDA]13:44
Kurs nr 19 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]14:00
Wały Piastowskie14:01
Dworzec Główny14:04
Brama Wyżynna14:07
Toruńska14:09
Brama Oruńska14:10
Stare Szkoty14:11
Sandomierska14:12
Rejtana14:13
Gościnna14:15
Nowiny14:16
Ukośna14:17
Dom Pomocy Społecznej14:19
Bartnicza14:21
Maćkowy14:21
Kurs nr 20 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy14:23
Dom Pomocy Społecznej14:25
Ukośna14:27
Urząd Dozoru Technicznego14:28
Nowiny14:29
Gościnna14:30
Rejtana14:31
Sandomierska14:33
Stare Szkoty14:34
Brama Oruńska14:35
Toruńska14:37
Brama Wyżynna14:39
Dworzec Główny14:41
Wały Piastowskie14:42
Jana z Kolna [GDA]14:44
Kurs nr 21 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]15:00
Wały Piastowskie15:01
Dworzec Główny15:04
Brama Wyżynna15:07
Toruńska15:09
Brama Oruńska15:10
Stare Szkoty15:11
Sandomierska15:12
Rejtana15:13
Gościnna15:15
Nowiny15:16
Ukośna15:17
Dom Pomocy Społecznej15:19
Bartnicza15:21
Maćkowy15:21
Kurs nr 22 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy15:23
Dom Pomocy Społecznej15:25
Ukośna15:27
Urząd Dozoru Technicznego15:28
Nowiny15:29
Gościnna15:30
Rejtana15:31
Sandomierska15:33
Stare Szkoty15:34
Brama Oruńska15:35
Toruńska15:37
Brama Wyżynna15:39
Dworzec Główny15:41
Wały Piastowskie15:42
Jana z Kolna [GDA]15:44
Kurs nr 23 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]16:00
Wały Piastowskie16:01
Dworzec Główny16:04
Brama Wyżynna16:07
Toruńska16:09
Brama Oruńska16:10
Stare Szkoty16:11
Sandomierska16:12
Rejtana16:13
Gościnna16:15
Nowiny16:16
Ukośna16:17
Dom Pomocy Społecznej16:19
Bartnicza16:21
Maćkowy16:21
Kurs nr 24 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy16:23
Dom Pomocy Społecznej16:25
Ukośna16:27
Urząd Dozoru Technicznego16:28
Nowiny16:29
Gościnna16:30
Rejtana16:31
Sandomierska16:33
Stare Szkoty16:34
Brama Oruńska16:35
Toruńska16:37
Brama Wyżynna16:39
Dworzec Główny16:41
Wały Piastowskie16:42
Jana z Kolna [GDA]16:44
Kurs nr 25 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]17:00
Wały Piastowskie17:01
Dworzec Główny17:04
Brama Wyżynna17:07
Toruńska17:09
Brama Oruńska17:10
Stare Szkoty17:11
Sandomierska17:12
Rejtana17:13
Gościnna17:15
Nowiny17:16
Ukośna17:17
Dom Pomocy Społecznej17:19
Bartnicza17:21
Maćkowy17:21
Kurs nr 26 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy17:23
Dom Pomocy Społecznej17:25
Ukośna17:27
Urząd Dozoru Technicznego17:28
Nowiny17:29
Gościnna17:30
Rejtana17:31
Sandomierska17:33
Stare Szkoty17:34
Brama Oruńska17:35
Toruńska17:37
Brama Wyżynna17:39
Dworzec Główny17:41
Wały Piastowskie17:42
Jana z Kolna [GDA]17:44
Kurs nr 27 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]18:00
Wały Piastowskie18:01
Dworzec Główny18:04
Brama Wyżynna18:07
Toruńska18:09
Brama Oruńska18:10
Stare Szkoty18:11
Sandomierska18:12
Rejtana18:13
Gościnna18:15
Nowiny18:16
Ukośna18:17
Dom Pomocy Społecznej18:19
Bartnicza18:21
Maćkowy18:21
Kurs nr 28 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy18:23
Dom Pomocy Społecznej18:25
Ukośna18:27
Urząd Dozoru Technicznego18:28
Nowiny18:29
Gościnna18:30
Rejtana18:31
Sandomierska18:33
Stare Szkoty18:34
Brama Oruńska18:35
Toruńska18:37
Brama Wyżynna18:39
Dworzec Główny18:41
Wały Piastowskie18:42
Jana z Kolna [GDA]18:44
Kurs nr 29 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]18:55
Wały Piastowskie18:56
Dworzec Główny18:59
Brama Wyżynna19:02
Toruńska19:04
Brama Oruńska19:05
Stare Szkoty19:06
Sandomierska19:07
Rejtana19:08
Gościnna19:10
Nowiny19:11
Ukośna19:12
Dom Pomocy Społecznej19:14
Bartnicza19:16
Maćkowy19:16
Kurs nr 30 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy19:19
Dom Pomocy Społecznej19:21
Ukośna19:23
Urząd Dozoru Technicznego19:24
Nowiny19:25
Gościnna19:26
Rejtana19:27
Sandomierska19:29
Stare Szkoty19:30
Brama Oruńska19:31
Toruńska19:33
Brama Wyżynna19:35
Dworzec Główny19:37
Wały Piastowskie19:38
Jana z Kolna [GDA]19:40
Kurs nr 31 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]19:55
Wały Piastowskie19:56
Dworzec Główny19:59
Brama Wyżynna20:02
Toruńska20:04
Brama Oruńska20:05
Stare Szkoty20:06
Sandomierska20:07
Rejtana20:08
Gościnna20:10
Nowiny20:11
Ukośna20:12
Dom Pomocy Społecznej20:14
Bartnicza20:16
Maćkowy20:16
Kurs nr 32 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy20:19
Dom Pomocy Społecznej20:21
Ukośna20:23
Urząd Dozoru Technicznego20:24
Nowiny20:25
Gościnna20:26
Rejtana20:27
Sandomierska20:29
Stare Szkoty20:30
Brama Oruńska20:31
Toruńska20:33
Brama Wyżynna20:34
Dworzec Główny20:36
Wały Piastowskie20:37
Jana z Kolna [GDA]20:39
Kurs nr 33 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]20:55
Wały Piastowskie20:56
Dworzec Główny20:58
Brama Wyżynna21:00
Toruńska21:02
Brama Oruńska21:03
Stare Szkoty21:04
Sandomierska21:05
Rejtana21:06
Gościnna21:08
Nowiny21:09
Ukośna21:10
Dom Pomocy Społecznej21:12
Bartnicza21:14
Maćkowy21:14
Kurs nr 34 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy21:20
Dom Pomocy Społecznej21:21
Ukośna21:23
Urząd Dozoru Technicznego21:24
Nowiny21:25
Gościnna21:26
Rejtana21:27
Sandomierska21:28
Stare Szkoty21:29
Brama Oruńska21:30
Toruńska21:32
Brama Wyżynna21:33
Dworzec Główny21:35
Wały Piastowskie21:36
Jana z Kolna [GDA]21:38
Kurs nr 35 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]21:55
Wały Piastowskie21:56
Dworzec Główny21:58
Brama Wyżynna22:00
Toruńska22:02
Brama Oruńska22:03
Stare Szkoty22:04
Sandomierska22:05
Rejtana22:06
Gościnna22:08
Nowiny22:09
Ukośna22:10
Dom Pomocy Społecznej22:12
Bartnicza22:14
Maćkowy22:14
Kurs nr 36 do Dworzec Główny
Maćkowy22:20
Dom Pomocy Społecznej22:21
Ukośna22:23
Urząd Dozoru Technicznego22:24
Nowiny22:25
Gościnna22:26
Rejtana22:27
Sandomierska22:28
Stare Szkoty22:29
Brama Oruńska22:30
Toruńska22:32
Brama Wyżynna22:33
Dworzec Główny22:35
Kurs nr 37 do Baza Hallera
Dworzec Główny22:35
Baza Hallera22:45