• W dniach 20-28 września asfaltowanie na węźle Karwiny. Możliwe zakłócenia na liniach: R, Z, 23, 24, 27, 29, 31, 33, 145, 153, 180, 181, 740!  • W niedzielę 24.09. biegi uliczne w Gdańsku, utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Szczegóły: www.ztm.gda.pl  • W sobotę 23.09. bieg charytatywny w Gdańsku.
14:11
Kurs nr 0 do Łostowice Świętokrzyska
Baza Hallera05:05
Łostowice Świętokrzyska05:28
Kurs nr 1 do Siedlce
Łostowice Świętokrzyska05:29
Łostowice Świętokrzyska05:30
Świętokrzyska05:31
Platynowa05:32
Wawelska05:33
Królowej Bony05:34
Rogalińska05:35
Osiedle Jary05:36
Wilanowska05:38
Cmentarz Łostowicki05:40
Rejenta05:42
Zosi05:43
Świtezianki05:44
Soplicy05:47
Emaus05:49
Siedlce05:50
Kurs nr 2 do Łostowice Świętokrzyska
Siedlce06:07
Siedlce06:08
Emaus06:10
Soplicy06:12
Domeyki06:13
Zosi06:14
Rejenta06:15
Cmentarz Łostowicki06:18
Osiedle Jary06:21
Rogalińska06:22
Królowej Bony06:23
Wawelska06:24
Platynowa06:26
Łostowice Świętokrzyska06:28
Kurs nr 3 do Siedlce
Łostowice Świętokrzyska06:29
Łostowice Świętokrzyska06:30
Świętokrzyska06:32
Platynowa06:33
Wawelska06:34
Królowej Bony06:35
Rogalińska06:36
Osiedle Jary06:37
Wilanowska06:40
Cmentarz Łostowicki06:44
Rejenta06:46
Zosi06:47
Świtezianki06:48
Soplicy06:51
Emaus06:53
Siedlce06:54
Kurs nr 4 do Łostowice Świętokrzyska
Siedlce07:07
Siedlce07:08
Emaus07:10
Soplicy07:12
Domeyki07:13
Zosi07:14
Rejenta07:15
Cmentarz Łostowicki07:18
Osiedle Jary07:21
Rogalińska07:22
Królowej Bony07:23
Wawelska07:24
Platynowa07:26
Łostowice Świętokrzyska07:28
Kurs nr 5 do Siedlce
Łostowice Świętokrzyska07:29
Łostowice Świętokrzyska07:30
Świętokrzyska07:32
Platynowa07:33
Wawelska07:34
Królowej Bony07:35
Rogalińska07:36
Osiedle Jary07:37
Wilanowska07:40
Cmentarz Łostowicki07:44
Rejenta07:46
Zosi07:47
Świtezianki07:48
Soplicy07:51
Emaus07:53
Siedlce07:54
Kurs nr 6 do Łostowice Świętokrzyska
Siedlce08:07
Siedlce08:08
Emaus08:10
Soplicy08:12
Domeyki08:13
Zosi08:14
Rejenta08:15
Cmentarz Łostowicki08:18
Osiedle Jary08:21
Rogalińska08:22
Królowej Bony08:23
Wawelska08:24
Platynowa08:26
Łostowice Świętokrzyska08:28
Kurs nr 7 do Siedlce
Łostowice Świętokrzyska08:29
Łostowice Świętokrzyska08:30
Świętokrzyska08:32
Platynowa08:33
Wawelska08:34
Królowej Bony08:35
Rogalińska08:36
Osiedle Jary08:37
Wilanowska08:39
Cmentarz Łostowicki08:42
Rejenta08:44
Zosi08:45
Świtezianki08:46
Soplicy08:49
Emaus08:51
Siedlce08:52
Kurs nr 8 do Łostowice Świętokrzyska
Siedlce09:07
Siedlce09:08
Emaus09:10
Soplicy09:12
Domeyki09:13
Zosi09:14
Rejenta09:15
Cmentarz Łostowicki09:18
Osiedle Jary09:21
Rogalińska09:22
Królowej Bony09:23
Wawelska09:24
Platynowa09:25
Łostowice Świętokrzyska09:27
Kurs nr 9 do Siedlce
Łostowice Świętokrzyska09:29
Łostowice Świętokrzyska09:30
Świętokrzyska09:32
Platynowa09:33
Wawelska09:34
Królowej Bony09:35
Rogalińska09:36
Osiedle Jary09:37
Wilanowska09:39
Cmentarz Łostowicki09:41
Rejenta09:43
Zosi09:44
Świtezianki09:45
Soplicy09:48
Emaus09:50
Siedlce09:51
Kurs nr 23 do Siedlce
Dworzec Główny12:53
Siedlce13:02
Kurs nr 24 do Łostowice Świętokrzyska
Siedlce13:07
Siedlce13:08
Emaus13:10
Soplicy13:12
Domeyki13:13
Zosi13:14
Rejenta13:15
Cmentarz Łostowicki13:18
Osiedle Jary13:21
Rogalińska13:22
Królowej Bony13:23
Wawelska13:24
Platynowa13:25
Łostowice Świętokrzyska13:27
Kurs nr 25 do Siedlce
Łostowice Świętokrzyska13:29
Łostowice Świętokrzyska13:30
Świętokrzyska13:32
Platynowa13:33
Wawelska13:34
Królowej Bony13:35
Rogalińska13:36
Osiedle Jary13:37
Wilanowska13:39
Cmentarz Łostowicki13:41
Rejenta13:43
Zosi13:44
Świtezianki13:45
Soplicy13:48
Emaus13:50
Siedlce13:51
Kurs nr 26 do Łostowice Świętokrzyska
Siedlce14:07
Siedlce14:08
Emaus14:10
Soplicy14:12
Domeyki14:13
Zosi14:14
Rejenta14:15
Cmentarz Łostowicki14:18
Osiedle Jary14:21
Rogalińska14:22
Królowej Bony14:23
Wawelska14:24
Platynowa14:25
Łostowice Świętokrzyska14:27
Kurs nr 27 do Siedlce
Łostowice Świętokrzyska14:29
Łostowice Świętokrzyska14:30
Świętokrzyska14:32
Platynowa14:33
Wawelska14:34
Królowej Bony14:35
Rogalińska14:36
Osiedle Jary14:37
Wilanowska14:40
Cmentarz Łostowicki14:42
Rejenta14:44
Zosi14:45
Świtezianki14:46
Soplicy14:49
Emaus14:51
Siedlce14:52
Kurs nr 28 do Łostowice Świętokrzyska
Siedlce15:07
Siedlce15:08
Emaus15:10
Soplicy15:12
Domeyki15:13
Zosi15:14
Rejenta15:15
Cmentarz Łostowicki15:18
Osiedle Jary15:21
Rogalińska15:22
Królowej Bony15:23
Wawelska15:24
Platynowa15:26
Łostowice Świętokrzyska15:28
Kurs nr 29 do Siedlce
Łostowice Świętokrzyska15:29
Łostowice Świętokrzyska15:30
Świętokrzyska15:32
Platynowa15:33
Wawelska15:34
Królowej Bony15:35
Rogalińska15:36
Osiedle Jary15:37
Wilanowska15:40
Cmentarz Łostowicki15:42
Rejenta15:44
Zosi15:45
Świtezianki15:46
Soplicy15:49
Emaus15:51
Siedlce15:52