05:16
Kurs nr 3 do Komarowo
Dworzec Główny11:51
Dworzec Główny11:54
Brama Wyżynna11:56
Toruńska11:58
Sandomierska12:00
Rejtana12:01
Gościnna12:02
Nowiny12:03
Ukośna12:04
Niegowska12:06
Ostróżek12:08
Św. Wojciech12:09
Radunica12:11
Przemysłowa12:12
Chopina/Waląga12:15
Żwirki i Wigury [PG]12:17
Wiśniewskiego12:19
Obrońców Westerplatte12:21
Osiedle Kasprowicza12:23
Broniewskiego12:25
Wysockiego12:26
Osiedle Wschód12:27
Powstańców Warszawy/Gałczyńskiego12:28
Powstańców Warszawy/Plater12:30
Dąbrowskiego12:32
Bohaterów Monte Cassino [PG]12:33
Komarowo12:35
Kurs nr 6 do Dworzec Główny
Komarowo14:29
Bohaterów Monte Cassino [PG]14:30
Dąbrowskiego14:31
Powstanców Warszawy/Drzymały14:32
Powstańców Warszawy/Plater14:33
Powstańców Warszawy/Gałczyńskiego14:35
Osiedle Wschód14:36
Wysockiego14:38
Broniewskiego14:39
Osiedle Kasprowicza14:41
Obrońców Westerplatte14:42
Wiśniewskiego14:43
Żwirki i Wigury [PG]14:45
Chopina/Rondo14:47
Chopina [PG]14:49
Przemysłowa14:51
Radunica14:53
Św. Wojciech14:55
Ostróżek14:57
Niegowska14:59
Ukośna15:01
Urząd Dozoru Technicznego15:02
Nowiny15:03
Gościnna15:04
Rejtana15:05
Sandomierska15:07
Toruńska15:10
Brama Wyżynna15:12
Dworzec Główny15:14
Kurs nr 9 do Komarowo
Dworzec Główny16:51
Dworzec Główny16:54
Brama Wyżynna16:56
Toruńska16:58
Sandomierska17:00
Rejtana17:01
Gościnna17:03
Nowiny17:04
Ukośna17:05
Niegowska17:07
Ostróżek17:09
Św. Wojciech17:10
Radunica17:12
Przemysłowa17:14
Chopina/Waląga17:17
Żwirki i Wigury [PG]17:19
Wiśniewskiego17:21
Obrońców Westerplatte17:23
Osiedle Kasprowicza17:25
Broniewskiego17:27
Wysockiego17:28
Osiedle Wschód17:29
Powstańców Warszawy/Gałczyńskiego17:30
Powstańców Warszawy/Plater17:32
Dąbrowskiego17:34
Bohaterów Monte Cassino [PG]17:35
Komarowo17:37