• Limit osób w pojeździe: 30% miejsc stojących i siedzących. Tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Zasłaniaj usta i nos!
12:17
Kurs nr 1 do Jankowo
Łostowice Świętokrzyska04:55
Łostowice Świętokrzyska04:56
Łódzka04:57
Niepołomicka04:58
Wieżycka05:00
Osiedle Świętokrzyskie05:02
Osiedle Olimp05:04
Szkoła Metropolitalna05:05
Starowiejska [GDA]05:08
Kasztelańska05:09
Szlachecka05:10
Jankowo05:12
Kurs nr 2 do Łostowice Świętokrzyska
Jankowo05:18
Szlachecka05:20
Kasztelańska05:21
Szkoła Metropolitalna05:25
Plac Afrodyty05:26
Osiedle Olimp05:28
Osiedle Świętokrzyskie05:29
Wieżycka05:32
Niepołomicka05:33
Łódzka05:34
Łostowice Świętokrzyska05:35
Kurs nr 3 do Szkoła Metropolitalna
Łostowice Świętokrzyska05:41
Łostowice Świętokrzyska05:42
Łódzka05:43
Niepołomicka05:44
Wieżycka05:46
Osiedle Świętokrzyskie05:48
Osiedle Olimp05:50
Szkoła Metropolitalna05:51
Kurs nr 4 do Łostowice Świętokrzyska
Szkoła Metropolitalna05:55
Plac Afrodyty05:56
Osiedle Olimp05:58
Osiedle Świętokrzyskie05:59
Wieżycka06:02
Niepołomicka06:03
Łódzka06:04
Łostowice Świętokrzyska06:05
Kurs nr 5 do Jankowo
Łostowice Świętokrzyska06:19
Łostowice Świętokrzyska06:20
Łódzka06:21
Niepołomicka06:22
Wieżycka06:24
Osiedle Świętokrzyskie06:27
Osiedle Olimp06:29
Szkoła Metropolitalna06:31
Starowiejska [GDA]06:36
Kasztelańska06:37
Szlachecka06:39
Jankowo06:41
Kurs nr 6 do Łostowice Świętokrzyska
Jankowo06:48
Szlachecka06:50
Kasztelańska06:51
Szkoła Metropolitalna06:56
Plac Afrodyty06:57
Osiedle Olimp07:01
Osiedle Świętokrzyskie07:02
Wieżycka07:06
Niepołomicka07:08
Łódzka07:09
Łostowice Świętokrzyska07:10
Kurs nr 7 do Jankowo
Łostowice Świętokrzyska07:11
Łostowice Świętokrzyska07:12
Łódzka07:13
Niepołomicka07:14
Wieżycka07:16
Osiedle Świętokrzyskie07:19
Osiedle Olimp07:21
Szkoła Metropolitalna07:23
Starowiejska [GDA]07:28
Kasztelańska07:29
Szlachecka07:31
Jankowo07:33
Kurs nr 8 do Łostowice Świętokrzyska
Jankowo07:36
Szlachecka07:38
Kasztelańska07:39
Szkoła Metropolitalna07:44
Plac Afrodyty07:45
Osiedle Olimp07:49
Osiedle Świętokrzyskie07:50
Wieżycka07:54
Niepołomicka07:56
Łódzka07:57
Łostowice Świętokrzyska07:58
Kurs nr 9 do Jankowo
Łostowice Świętokrzyska08:11
Łostowice Świętokrzyska08:12
Łódzka08:13
Niepołomicka08:14
Wieżycka08:16
Osiedle Świętokrzyskie08:19
Osiedle Olimp08:21
Szkoła Metropolitalna08:23
Starowiejska [GDA]08:28
Kasztelańska08:29
Szlachecka08:31
Jankowo08:33
Kurs nr 10 do Łostowice Świętokrzyska
Jankowo08:36
Szlachecka08:38
Kasztelańska08:39
Szkoła Metropolitalna08:44
Plac Afrodyty08:45
Osiedle Olimp08:49
Osiedle Świętokrzyskie08:50
Wieżycka08:53
Niepołomicka08:54
Łódzka08:55
Łostowice Świętokrzyska08:56
Kurs nr 11 do Szkoła Metropolitalna
Łostowice Świętokrzyska09:35
Łostowice Świętokrzyska09:36
Łódzka09:37
Niepołomicka09:38
Wieżycka09:40
Osiedle Świętokrzyskie09:42
Osiedle Olimp09:44
Szkoła Metropolitalna09:45
Kurs nr 12 do Łostowice Świętokrzyska
Szkoła Metropolitalna09:57
Plac Afrodyty09:58
Osiedle Olimp10:00
Osiedle Świętokrzyskie10:01
Wieżycka10:04
Niepołomicka10:05
Łódzka10:06
Łostowice Świętokrzyska10:07
Kurs nr 13 do Szkoła Metropolitalna
Łostowice Świętokrzyska10:35
Łostowice Świętokrzyska10:36
Łódzka10:37
Niepołomicka10:38
Wieżycka10:40
Osiedle Świętokrzyskie10:42
Osiedle Olimp10:44
Szkoła Metropolitalna10:45
Kurs nr 14 do Łostowice Świętokrzyska
Szkoła Metropolitalna10:57
Plac Afrodyty10:58
Osiedle Olimp11:00
Osiedle Świętokrzyskie11:01
Wieżycka11:04
Niepołomicka11:05
Łódzka11:06
Łostowice Świętokrzyska11:07
Kurs nr 15 do Szkoła Metropolitalna
Łostowice Świętokrzyska11:15
Łostowice Świętokrzyska11:16
Łódzka11:17
Niepołomicka11:18
Wieżycka11:20
Osiedle Świętokrzyskie11:22
Osiedle Olimp11:24
Szkoła Metropolitalna11:25
Kurs nr 16 do Łostowice Świętokrzyska
Szkoła Metropolitalna11:37
Plac Afrodyty11:38
Osiedle Olimp11:40
Osiedle Świętokrzyskie11:41
Wieżycka11:44
Niepołomicka11:45
Łódzka11:46
Łostowice Świętokrzyska11:47
Kurs nr 17 do Szkoła Metropolitalna
Łostowice Świętokrzyska12:32
Łostowice Świętokrzyska12:33
Łódzka12:34
Niepołomicka12:35
Wieżycka12:37
Osiedle Świętokrzyskie12:39
Osiedle Olimp12:41
Szkoła Metropolitalna12:42
Kurs nr 18 do Łostowice Świętokrzyska
Szkoła Metropolitalna13:02
Plac Afrodyty13:03
Osiedle Olimp13:05
Osiedle Świętokrzyskie13:06
Wieżycka13:09
Niepołomicka13:10
Łódzka13:11
Łostowice Świętokrzyska13:12
Kurs nr 19 do Jankowo
Łostowice Świętokrzyska13:32
Łostowice Świętokrzyska13:33
Łódzka13:35
Niepołomicka13:37
Wieżycka13:39
Osiedle Świętokrzyskie13:41
Osiedle Olimp13:43
Szkoła Metropolitalna13:45
Starowiejska [GDA]13:49
Kasztelańska13:50
Szlachecka13:52
Jankowo13:54
Kurs nr 20 do Łostowice Świętokrzyska
Jankowo14:05
Szlachecka14:07
Kasztelańska14:10
Szkoła Metropolitalna14:15
Plac Afrodyty14:16
Osiedle Olimp14:18
Osiedle Świętokrzyskie14:19
Wieżycka14:22
Niepołomicka14:24
Łódzka14:26
Łostowice Świętokrzyska14:27
Kurs nr 21 do Jankowo
Łostowice Świętokrzyska14:32
Łostowice Świętokrzyska14:33
Łódzka14:35
Niepołomicka14:37
Wieżycka14:39
Osiedle Świętokrzyskie14:42
Osiedle Olimp14:44
Szkoła Metropolitalna14:46
Starowiejska [GDA]14:51
Kasztelańska14:52
Szlachecka14:54
Jankowo14:56
Kurs nr 22 do Łostowice Świętokrzyska
Jankowo15:05
Szlachecka15:07
Kasztelańska15:10
Szkoła Metropolitalna15:15
Plac Afrodyty15:16
Osiedle Olimp15:18
Osiedle Świętokrzyskie15:19
Wieżycka15:22
Niepołomicka15:24
Łódzka15:26
Łostowice Świętokrzyska15:27
Kurs nr 23 do Jankowo
Łostowice Świętokrzyska15:32
Łostowice Świętokrzyska15:33
Łódzka15:35
Niepołomicka15:37
Wieżycka15:39
Osiedle Świętokrzyskie15:42
Osiedle Olimp15:44
Szkoła Metropolitalna15:46
Starowiejska [GDA]15:51
Kasztelańska15:52
Szlachecka15:54
Jankowo15:56
Kurs nr 24 do Łostowice Świętokrzyska
Jankowo16:05
Szlachecka16:07
Kasztelańska16:10
Szkoła Metropolitalna16:15
Plac Afrodyty16:16
Osiedle Olimp16:18
Osiedle Świętokrzyskie16:19
Wieżycka16:22
Niepołomicka16:24
Łódzka16:26
Łostowice Świętokrzyska16:27
Kurs nr 25 do Jankowo
Łostowice Świętokrzyska16:32
Łostowice Świętokrzyska16:33
Łódzka16:35
Niepołomicka16:37
Wieżycka16:39
Osiedle Świętokrzyskie16:42
Osiedle Olimp16:44
Szkoła Metropolitalna16:46
Starowiejska [GDA]16:51
Kasztelańska16:52
Szlachecka16:54
Jankowo16:56
Kurs nr 26 do Łostowice Świętokrzyska
Jankowo17:05
Szlachecka17:07
Kasztelańska17:08
Szkoła Metropolitalna17:12
Plac Afrodyty17:13
Osiedle Olimp17:15
Osiedle Świętokrzyskie17:16
Wieżycka17:19
Niepołomicka17:20
Łódzka17:21
Łostowice Świętokrzyska17:22
Kurs nr 27 do Jankowo
Łostowice Świętokrzyska17:32
Łostowice Świętokrzyska17:33
Łódzka17:35
Niepołomicka17:37
Wieżycka17:39
Osiedle Świętokrzyskie17:41
Osiedle Olimp17:43
Szkoła Metropolitalna17:44
Starowiejska [GDA]17:48
Kasztelańska17:49
Szlachecka17:51
Jankowo17:53
Kurs nr 28 do Łostowice Świętokrzyska
Jankowo18:05
Szlachecka18:07
Kasztelańska18:08
Szkoła Metropolitalna18:12
Plac Afrodyty18:13
Osiedle Olimp18:15
Osiedle Świętokrzyskie18:16
Wieżycka18:19
Niepołomicka18:20
Łódzka18:21
Łostowice Świętokrzyska18:22
Kurs nr 29 do Szkoła Metropolitalna
Łostowice Świętokrzyska18:32
Łostowice Świętokrzyska18:33
Łódzka18:34
Niepołomicka18:35
Wieżycka18:37
Osiedle Świętokrzyskie18:39
Osiedle Olimp18:41
Szkoła Metropolitalna18:42
Kurs nr 30 do Łostowice Świętokrzyska
Szkoła Metropolitalna18:52
Plac Afrodyty18:53
Osiedle Olimp18:55
Osiedle Świętokrzyskie18:56
Wieżycka18:59
Niepołomicka19:00
Łódzka19:01
Łostowice Świętokrzyska19:02
Kurs nr 31 do Jankowo
Łostowice Świętokrzyska19:32
Łostowice Świętokrzyska19:33
Łódzka19:34
Niepołomicka19:35
Wieżycka19:37
Osiedle Świętokrzyskie19:39
Osiedle Olimp19:41
Szkoła Metropolitalna19:42
Starowiejska [GDA]19:45
Kasztelańska19:46
Szlachecka19:47
Jankowo19:49
Kurs nr 32 do Łostowice Świętokrzyska
Jankowo19:55
Szlachecka19:57
Kasztelańska19:58
Szkoła Metropolitalna20:02
Plac Afrodyty20:03
Osiedle Olimp20:05
Osiedle Świętokrzyskie20:06
Wieżycka20:09
Niepołomicka20:10
Łódzka20:11
Łostowice Świętokrzyska20:12
Kurs nr 33 do Jankowo
Łostowice Świętokrzyska20:32
Łostowice Świętokrzyska20:33
Łódzka20:34
Niepołomicka20:35
Wieżycka20:37
Osiedle Świętokrzyskie20:39
Osiedle Olimp20:41
Szkoła Metropolitalna20:42
Starowiejska [GDA]20:45
Kasztelańska20:46
Szlachecka20:47
Jankowo20:49
Kurs nr 34 do Łostowice Świętokrzyska
Jankowo20:55
Szlachecka20:57
Kasztelańska20:58
Szkoła Metropolitalna21:02
Plac Afrodyty21:03
Osiedle Olimp21:05
Osiedle Świętokrzyskie21:06
Wieżycka21:09
Niepołomicka21:10
Łódzka21:11
Łostowice Świętokrzyska21:12
Kurs nr 35 do Jankowo
Łostowice Świętokrzyska21:18
Łostowice Świętokrzyska21:19
Łódzka21:20
Niepołomicka21:21
Wieżycka21:23
Osiedle Świętokrzyskie21:25
Osiedle Olimp21:27
Szkoła Metropolitalna21:28
Starowiejska [GDA]21:31
Kasztelańska21:32
Szlachecka21:33
Jankowo21:35
Kurs nr 36 do Łostowice Świętokrzyska
Jankowo21:35
Szlachecka21:37
Kasztelańska21:38
Szkoła Metropolitalna21:42
Plac Afrodyty21:43
Osiedle Olimp21:45
Osiedle Świętokrzyskie21:46
Wieżycka21:49
Niepołomicka21:50
Łódzka21:51
Łostowice Świętokrzyska21:52
Kurs nr 37 do Jankowo
Łostowice Świętokrzyska22:18
Łostowice Świętokrzyska22:19
Łódzka22:20
Niepołomicka22:21
Wieżycka22:23
Osiedle Świętokrzyskie22:25
Osiedle Olimp22:27
Szkoła Metropolitalna22:28
Starowiejska [GDA]22:31
Kasztelańska22:32
Szlachecka22:33
Jankowo22:35
Kurs nr 38 do Łostowice Świętokrzyska
Jankowo22:35
Szlachecka22:37
Kasztelańska22:38
Szkoła Metropolitalna22:42
Plac Afrodyty22:43
Osiedle Olimp22:45
Osiedle Świętokrzyskie22:46
Wieżycka22:49
Niepołomicka22:50
Łódzka22:51
Łostowice Świętokrzyska22:52