11:26
Kurs nr 0 do Dworzec Główny
Baza Hallera04:47
Dworzec Główny04:57
Kurs nr 1 do Maćkowy
Dworzec Główny04:59
Brama Wyżynna05:01
Toruńska05:03
Zaroślak05:04
Brama Oruńska05:05
Stare Szkoty05:06
Sandomierska05:07
Rejtana05:08
Gościnna05:10
Nowiny05:11
Kampinoska05:15
Kolorowa05:16
Topazowa05:17
Pastelowa05:18
Przemian05:19
Starogardzka05:20
Jagiełły05:21
Maćkowy05:22
Kurs nr 2 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy05:24
Dom Pomocy Społecznej05:25
Ukośna05:27
Urząd Dozoru Technicznego05:28
Nowiny05:29
Gościnna05:30
Rejtana05:31
Sandomierska05:33
Stare Szkoty05:34
Brama Oruńska05:35
Zaroślak05:36
Toruńska05:37
Brama Wyżynna05:38
Dworzec Główny05:40
Wały Piastowskie05:41
Jana z Kolna [GDA]05:43
Kurs nr 3 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]05:56
Wały Piastowskie05:57
Dworzec Główny05:59
Brama Wyżynna06:01
Toruńska06:03
Zaroślak06:04
Brama Oruńska06:05
Stare Szkoty06:06
Sandomierska06:07
Rejtana06:08
Gościnna06:10
Nowiny06:11
Kampinoska06:15
Kolorowa06:16
Topazowa06:17
Pastelowa06:18
Przemian06:19
Starogardzka06:20
Jagiełły06:21
Maćkowy06:22
Kurs nr 4 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy06:24
Dom Pomocy Społecznej06:25
Ukośna06:27
Urząd Dozoru Technicznego06:28
Nowiny06:29
Gościnna06:30
Rejtana06:31
Sandomierska06:33
Stare Szkoty06:34
Brama Oruńska06:35
Zaroślak06:36
Toruńska06:37
Brama Wyżynna06:38
Dworzec Główny06:40
Wały Piastowskie06:41
Jana z Kolna [GDA]06:43
Kurs nr 13 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]11:29
Wały Piastowskie11:30
Dworzec Główny11:32
Brama Wyżynna11:34
Toruńska11:36
Zaroślak11:37
Brama Oruńska11:38
Stare Szkoty11:39
Sandomierska11:40
Rejtana11:41
Gościnna11:42
Nowiny11:44
Kampinoska11:48
Kolorowa11:49
Topazowa11:50
Pastelowa11:51
Przemian11:52
Starogardzka11:53
Jagiełły11:54
Maćkowy11:55
Kurs nr 14 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy11:58
Dom Pomocy Społecznej12:00
Ukośna12:02
Urząd Dozoru Technicznego12:03
Nowiny12:04
Gościnna12:05
Rejtana12:06
Sandomierska12:08
Stare Szkoty12:09
Brama Oruńska12:10
Zaroślak12:11
Toruńska12:12
Brama Wyżynna12:14
Dworzec Główny12:16
Wały Piastowskie12:17
Jana z Kolna [GDA]12:19
Kurs nr 15 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]12:59
Wały Piastowskie13:00
Dworzec Główny13:02
Brama Wyżynna13:04
Toruńska13:06
Zaroślak13:07
Brama Oruńska13:08
Stare Szkoty13:09
Sandomierska13:10
Rejtana13:11
Gościnna13:12
Nowiny13:14
Kampinoska13:18
Kolorowa13:19
Topazowa13:20
Pastelowa13:21
Przemian13:22
Starogardzka13:23
Jagiełły13:24
Maćkowy13:25
Kurs nr 16 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy13:28
Dom Pomocy Społecznej13:30
Ukośna13:32
Urząd Dozoru Technicznego13:33
Nowiny13:34
Gościnna13:35
Rejtana13:36
Sandomierska13:38
Stare Szkoty13:39
Brama Oruńska13:40
Zaroślak13:41
Toruńska13:42
Brama Wyżynna13:44
Dworzec Główny13:46
Wały Piastowskie13:47
Jana z Kolna [GDA]13:49
Kurs nr 21 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]16:29
Wały Piastowskie16:30
Dworzec Główny16:32
Brama Wyżynna16:34
Toruńska16:36
Zaroślak16:37
Brama Oruńska16:38
Stare Szkoty16:39
Sandomierska16:40
Rejtana16:41
Gościnna16:43
Nowiny16:45
Kampinoska16:49
Kolorowa16:50
Topazowa16:51
Pastelowa16:52
Przemian16:53
Starogardzka16:54
Jagiełły16:55
Maćkowy16:56
Kurs nr 22 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy16:58
Dom Pomocy Społecznej17:00
Ukośna17:02
Urząd Dozoru Technicznego17:03
Nowiny17:04
Gościnna17:05
Rejtana17:06
Sandomierska17:08
Stare Szkoty17:09
Brama Oruńska17:10
Zaroślak17:11
Toruńska17:12
Brama Wyżynna17:14
Dworzec Główny17:16
Wały Piastowskie17:17
Jana z Kolna [GDA]17:19
Kurs nr 23 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]17:59
Wały Piastowskie18:00
Dworzec Główny18:02
Brama Wyżynna18:04
Toruńska18:06
Zaroślak18:07
Brama Oruńska18:08
Stare Szkoty18:09
Sandomierska18:10
Rejtana18:11
Gościnna18:13
Nowiny18:15
Kampinoska18:19
Kolorowa18:20
Topazowa18:21
Pastelowa18:22
Przemian18:23
Starogardzka18:24
Jagiełły18:25
Maćkowy18:26
Kurs nr 24 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy18:28
Dom Pomocy Społecznej18:30
Ukośna18:32
Urząd Dozoru Technicznego18:33
Nowiny18:34
Gościnna18:35
Rejtana18:36
Sandomierska18:38
Stare Szkoty18:39
Brama Oruńska18:40
Zaroślak18:41
Toruńska18:42
Brama Wyżynna18:44
Dworzec Główny18:46
Wały Piastowskie18:47
Jana z Kolna [GDA]18:49
Kurs nr 29 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]21:20
Wały Piastowskie21:21
Dworzec Główny21:23
Brama Wyżynna21:25
Toruńska21:27
Zaroślak21:28
Brama Oruńska21:29
Stare Szkoty21:30
Sandomierska21:31
Rejtana21:32
Gościnna21:34
Nowiny21:35
Kampinoska21:39
Kolorowa21:40
Topazowa21:41
Pastelowa21:42
Przemian21:43
Starogardzka21:44
Jagiełły21:45
Maćkowy21:46
Kurs nr 30 do Dworzec Główny
Maćkowy21:50
Dom Pomocy Społecznej21:51
Ukośna21:53
Urząd Dozoru Technicznego21:54
Nowiny21:55
Gościnna21:56
Rejtana21:57
Sandomierska21:58
Stare Szkoty21:59
Brama Oruńska22:00
Zaroślak22:01
Toruńska22:02
Brama Wyżynna22:03
Dworzec Główny22:05
Kurs nr 31 do Baza Hallera
Dworzec Główny22:05
Baza Hallera22:15