04:48
Kurs nr 0 do Dworzec Główny
Baza Hallera06:49
Dworzec Główny06:59
Kurs nr 1 do Maćkowy
Dworzec Główny06:59
Brama Wyżynna07:01
Toruńska07:03
Zaroślak07:04
Brama Oruńska07:05
Stare Szkoty07:06
Sandomierska07:07
Rejtana07:08
Gościnna07:10
Nowiny07:11
Zbiornik Wody Orunia07:13
Kampinoska07:15
Kolorowa07:16
Topazowa07:17
Pastelowa07:18
Przemian07:19
Starogardzka07:20
Jagiełły07:21
Maćkowy07:22
Kurs nr 2 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy07:24
Dom Pomocy Społecznej07:25
Ukośna07:27
Urząd Dozoru Technicznego07:28
Nowiny07:29
Gościnna07:30
Rejtana07:31
Sandomierska07:33
Stare Szkoty07:34
Brama Oruńska07:35
Zaroślak07:36
Toruńska07:37
Brama Wyżynna07:38
Dworzec Główny07:40
Wały Piastowskie07:41
Jana z Kolna [GDA]07:43
Kurs nr 7 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]10:29
Wały Piastowskie10:30
Dworzec Główny10:32
Brama Wyżynna10:34
Toruńska10:36
Zaroślak10:37
Brama Oruńska10:38
Stare Szkoty10:39
Sandomierska10:40
Rejtana10:41
Gościnna10:42
Nowiny10:44
Zbiornik Wody Orunia10:46
Kampinoska10:48
Kolorowa10:49
Topazowa10:50
Pastelowa10:51
Przemian10:52
Starogardzka10:53
Jagiełły10:54
Maćkowy10:55
Kurs nr 8 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy10:58
Dom Pomocy Społecznej11:00
Ukośna11:02
Urząd Dozoru Technicznego11:03
Nowiny11:04
Gościnna11:05
Rejtana11:06
Sandomierska11:08
Stare Szkoty11:09
Brama Oruńska11:10
Zaroślak11:11
Toruńska11:12
Brama Wyżynna11:14
Dworzec Główny11:16
Wały Piastowskie11:17
Jana z Kolna [GDA]11:19
Kurs nr 9 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]11:59
Wały Piastowskie12:00
Dworzec Główny12:02
Brama Wyżynna12:04
Toruńska12:06
Zaroślak12:07
Brama Oruńska12:08
Stare Szkoty12:09
Sandomierska12:10
Rejtana12:11
Gościnna12:12
Nowiny12:14
Zbiornik Wody Orunia12:16
Kampinoska12:18
Kolorowa12:19
Topazowa12:20
Pastelowa12:21
Przemian12:22
Starogardzka12:23
Jagiełły12:24
Maćkowy12:25
Kurs nr 10 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy12:28
Dom Pomocy Społecznej12:30
Ukośna12:32
Urząd Dozoru Technicznego12:33
Nowiny12:34
Gościnna12:35
Rejtana12:36
Sandomierska12:38
Stare Szkoty12:39
Brama Oruńska12:40
Zaroślak12:41
Toruńska12:42
Brama Wyżynna12:44
Dworzec Główny12:46
Wały Piastowskie12:47
Jana z Kolna [GDA]12:49
Kurs nr 15 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]15:29
Wały Piastowskie15:30
Dworzec Główny15:32
Brama Wyżynna15:34
Toruńska15:36
Zaroślak15:37
Brama Oruńska15:38
Stare Szkoty15:39
Sandomierska15:40
Rejtana15:41
Gościnna15:43
Nowiny15:45
Zbiornik Wody Orunia15:47
Kampinoska15:49
Kolorowa15:50
Topazowa15:51
Pastelowa15:52
Przemian15:53
Starogardzka15:54
Jagiełły15:55
Maćkowy15:56
Kurs nr 16 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy15:58
Dom Pomocy Społecznej16:00
Ukośna16:02
Urząd Dozoru Technicznego16:03
Nowiny16:04
Gościnna16:05
Rejtana16:06
Sandomierska16:08
Stare Szkoty16:09
Brama Oruńska16:10
Zaroślak16:11
Toruńska16:12
Brama Wyżynna16:14
Dworzec Główny16:16
Wały Piastowskie16:17
Jana z Kolna [GDA]16:19
Kurs nr 17 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]16:59
Wały Piastowskie17:00
Dworzec Główny17:02
Brama Wyżynna17:04
Toruńska17:06
Zaroślak17:07
Brama Oruńska17:08
Stare Szkoty17:09
Sandomierska17:10
Rejtana17:11
Gościnna17:13
Nowiny17:15
Zbiornik Wody Orunia17:17
Kampinoska17:19
Kolorowa17:20
Topazowa17:21
Pastelowa17:22
Przemian17:23
Starogardzka17:24
Jagiełły17:25
Maćkowy17:26
Kurs nr 18 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy17:28
Dom Pomocy Społecznej17:30
Ukośna17:32
Urząd Dozoru Technicznego17:33
Nowiny17:34
Gościnna17:35
Rejtana17:36
Sandomierska17:38
Stare Szkoty17:39
Brama Oruńska17:40
Zaroślak17:41
Toruńska17:42
Brama Wyżynna17:44
Dworzec Główny17:46
Wały Piastowskie17:47
Jana z Kolna [GDA]17:49