05:02
Kurs nr 7 do Starogardzka
Jana z Kolna [GDA]08:29
Wały Piastowskie08:30
Dworzec Główny08:32
Brama Wyżynna08:34
Toruńska08:36
Zaroślak08:37
Brama Oruńska08:38
Stare Szkoty08:39
Sandomierska08:40
Rejtana08:41
Gościnna08:43
Nowiny08:45
Zbiornik Wody Orunia08:47
Kampinoska08:49
Kolorowa08:51
Topazowa08:52
Pastelowa08:53
Przemian08:54
Starogardzka08:55
Kurs nr 8 do Jana z Kolna [GDA]
Starogardzka08:56
Jagiełły08:57
Maćkowy08:58
Dom Pomocy Społecznej09:00
Ukośna09:02
Urząd Dozoru Technicznego09:03
Nowiny09:04
Gościnna09:05
Rejtana09:06
Sandomierska09:09
Stare Szkoty09:10
Brama Oruńska09:11
Zaroślak09:12
Toruńska09:13
Brama Wyżynna09:14
Dworzec Główny09:16
Wały Piastowskie09:17
Jana z Kolna [GDA]09:19
Kurs nr 9 do Starogardzka
Jana z Kolna [GDA]09:29
Wały Piastowskie09:30
Dworzec Główny09:32
Brama Wyżynna09:34
Toruńska09:36
Zaroślak09:37
Brama Oruńska09:38
Stare Szkoty09:39
Sandomierska09:40
Rejtana09:41
Gościnna09:43
Nowiny09:45
Zbiornik Wody Orunia09:47
Kampinoska09:49
Kolorowa09:51
Topazowa09:52
Pastelowa09:53
Przemian09:54
Starogardzka09:55
Kurs nr 10 do Jana z Kolna [GDA]
Starogardzka09:56
Jagiełły09:57
Maćkowy09:58
Dom Pomocy Społecznej10:00
Ukośna10:02
Urząd Dozoru Technicznego10:03
Nowiny10:04
Gościnna10:05
Rejtana10:06
Sandomierska10:08
Stare Szkoty10:09
Brama Oruńska10:10
Zaroślak10:11
Toruńska10:12
Brama Wyżynna10:14
Dworzec Główny10:16
Wały Piastowskie10:17
Jana z Kolna [GDA]10:19
Kurs nr 11 do Starogardzka
Jana z Kolna [GDA]10:59
Wały Piastowskie11:00
Dworzec Główny11:02
Brama Wyżynna11:04
Toruńska11:06
Zaroślak11:07
Brama Oruńska11:08
Stare Szkoty11:09
Sandomierska11:10
Rejtana11:11
Gościnna11:12
Nowiny11:14
Zbiornik Wody Orunia11:16
Kampinoska11:18
Kolorowa11:20
Topazowa11:21
Pastelowa11:22
Przemian11:23
Starogardzka11:24
Kurs nr 12 do Jana z Kolna [GDA]
Starogardzka11:26
Jagiełły11:27
Maćkowy11:28
Dom Pomocy Społecznej11:30
Ukośna11:32
Urząd Dozoru Technicznego11:33
Nowiny11:34
Gościnna11:35
Rejtana11:36
Sandomierska11:38
Stare Szkoty11:39
Brama Oruńska11:40
Zaroślak11:41
Toruńska11:42
Brama Wyżynna11:44
Dworzec Główny11:46
Wały Piastowskie11:47
Jana z Kolna [GDA]11:49
Kurs nr 15 do Starogardzka
Jana z Kolna [GDA]14:59
Wały Piastowskie15:00
Dworzec Główny15:02
Brama Wyżynna15:04
Toruńska15:06
Zaroślak15:07
Brama Oruńska15:08
Stare Szkoty15:09
Sandomierska15:10
Rejtana15:11
Gościnna15:12
Nowiny15:14
Zbiornik Wody Orunia15:16
Kampinoska15:18
Kolorowa15:20
Topazowa15:21
Pastelowa15:22
Przemian15:23
Starogardzka15:24
Kurs nr 16 do Jana z Kolna [GDA]
Starogardzka15:26
Jagiełły15:27
Maćkowy15:28
Dom Pomocy Społecznej15:30
Ukośna15:32
Urząd Dozoru Technicznego15:33
Nowiny15:34
Gościnna15:35
Rejtana15:36
Sandomierska15:38
Stare Szkoty15:39
Brama Oruńska15:40
Zaroślak15:41
Toruńska15:42
Brama Wyżynna15:44
Dworzec Główny15:46
Wały Piastowskie15:47
Jana z Kolna [GDA]15:49
Kurs nr 23 do Starogardzka
Jana z Kolna [GDA]19:29
Wały Piastowskie19:30
Dworzec Główny19:32
Brama Wyżynna19:34
Toruńska19:36
Zaroślak19:37
Brama Oruńska19:38
Stare Szkoty19:39
Sandomierska19:40
Rejtana19:41
Gościnna19:43
Nowiny19:45
Zbiornik Wody Orunia19:47
Kampinoska19:49
Kolorowa19:51
Topazowa19:52
Pastelowa19:53
Przemian19:54
Starogardzka19:55
Kurs nr 24 do Jana z Kolna [GDA]
Starogardzka19:56
Jagiełły19:57
Maćkowy19:58
Dom Pomocy Społecznej20:00
Ukośna20:02
Urząd Dozoru Technicznego20:03
Nowiny20:04
Gościnna20:05
Rejtana20:06
Sandomierska20:08
Stare Szkoty20:09
Brama Oruńska20:10
Zaroślak20:11
Toruńska20:12
Brama Wyżynna20:14
Dworzec Główny20:16
Wały Piastowskie20:17
Jana z Kolna [GDA]20:19
Kurs nr 25 do Starogardzka
Jana z Kolna [GDA]20:29
Wały Piastowskie20:30
Dworzec Główny20:32
Brama Wyżynna20:34
Toruńska20:36
Zaroślak20:37
Brama Oruńska20:38
Stare Szkoty20:39
Sandomierska20:40
Rejtana20:41
Gościnna20:43
Nowiny20:44
Zbiornik Wody Orunia20:46
Kampinoska20:48
Kolorowa20:50
Topazowa20:51
Pastelowa20:52
Przemian20:53
Starogardzka20:54
Kurs nr 26 do Jana z Kolna [GDA]
Starogardzka20:56
Jagiełły20:57
Maćkowy20:58
Dom Pomocy Społecznej20:59
Ukośna21:01
Urząd Dozoru Technicznego21:02
Nowiny21:03
Gościnna21:04
Rejtana21:05
Sandomierska21:06
Stare Szkoty21:07
Brama Oruńska21:08
Zaroślak21:09
Toruńska21:10
Brama Wyżynna21:11
Dworzec Główny21:13
Wały Piastowskie21:14
Jana z Kolna [GDA]21:16