• Informujemy: maksymalna liczba osób w pojeździe może wynieść 30% ogólnej liczby miejsc siedzących i stojących. Więcej informacji na ztm.gda.pl   • Przypominamy: w trakcie korzystania z komunikacji miejskiej należy zakrywać usta i nos maseczką lub częścią odzieży.  • W pojazdach ZKM obowiązuje limit pasażerów: 30% liczby wszystkich miejsc (siedzących i stojących). Połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna.  • W pojazdach ZKM i ZTM obowiązuje limit pasażerów: 30% liczby wszystkich miejsc (siedzących i stojących). Połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna.
10:22
Kurs nr 9 do Westerplatte
Jana z Kolna [GDA]10:41
Wały Piastowskie10:42
Dworzec Główny10:44
Brama Wyżynna10:46
Muzeum Narodowe10:50
Dobra10:52
Wróbla10:53
Chłodna10:55
Akademia Muzyczna10:56
Elbląska10:58
Głęboka10:59
Przeróbka11:01
Lenartowicza11:02
Sucharskiego11:03
Budzysza11:04
Andruszkiewicza11:06
Sucharskiego - PKP11:09
Ku Ujściu11:10
Pokładowa11:13
Przystań Żeglugi11:15
Westerplatte11:16
Kurs nr 10 do Jana z Kolna [GDA]
Westerplatte11:30
Przystań Żeglugi11:31
Pokładowa11:33
Ku Ujściu11:36
Sucharskiego - PKP11:37
Andruszkiewicza11:39
Sucharskiego11:40
Lenartowicza11:41
Przeróbka11:42
Głęboka11:44
Brama Żuławska11:46
Śluza11:51
Kamienna Grobla11:52
Muzeum Narodowe11:54
Toruńska11:55
Brama Wyżynna11:57
Dworzec Główny11:59
Wały Piastowskie12:00
Jana z Kolna [GDA]12:02
Kurs nr 19 do Westerplatte
Jana z Kolna [GDA]19:16
Wały Piastowskie19:17
Dworzec Główny19:19
Brama Wyżynna19:21
Muzeum Narodowe19:25
Dobra19:27
Wróbla19:28
Chłodna19:30
Akademia Muzyczna19:31
Elbląska19:33
Głęboka19:34
Przeróbka19:36
Lenartowicza19:37
Sucharskiego19:38
Budzysza19:39
Sucharskiego - PKP19:42
Ku Ujściu19:43
Pokładowa19:46
Przystań Żeglugi19:48
Westerplatte19:49
Kurs nr 20 do Dworzec Główny
Westerplatte20:07
Przystań Żeglugi20:08
Pokładowa20:10
Ku Ujściu20:13
Sucharskiego - PKP20:14
Andruszkiewicza20:16
Sucharskiego20:17
Lenartowicza20:18
Przeróbka20:19
Głęboka20:21
Brama Żuławska20:23
Śluza20:28
Kamienna Grobla20:29
Muzeum Narodowe20:31
Toruńska20:32
Brama Wyżynna20:34
Dworzec Główny20:36
Kurs nr 21 do Baza Hallera
Dworzec Główny20:37
Baza Hallera20:47