06:59
Kurs nr 0 do Dworzec Główny
Baza Hallera06:02
Dworzec Główny06:12
Kurs nr 1 do Górki Zachodnie
Dworzec Główny06:12
Brama Wyżynna06:14
Muzeum Narodowe06:16
Dobra06:17
Wróbla06:18
Chłodna06:20
Długie Ogrody06:22
Elbląska06:24
Głęboka06:25
Bajki06:27
Dickensa06:28
Kaczeńce06:30
Ugory eMOCja06:31
Zimna06:32
Stogi06:34
Kłosowa06:35
Sówki06:37
Steczka06:38
Kępna06:39
Górecka06:40
Baza Manipulacyjna06:41
Łęczycka06:42
Łowicka [GDA]06:43
Górki Zachodnie06:45
Kurs nr 2 do Dworzec Główny
Górki Zachodnie06:51
Łowicka [GDA]06:53
Łęczycka06:54
Baza Manipulacyjna06:55
Górecka06:56
Kępna06:57
Steczka06:58
Sówki06:59
Stogi07:01
Zimna07:03
Ugory eMOCja07:04
Kaczeńce07:05
Sucharskiego07:07
Lenartowicza07:08
Przeróbka07:09
Głęboka07:11
Brama Żuławska07:12
Długie Ogrody07:13
Śluza07:17
Kamienna Grobla07:18
Muzeum Narodowe07:20
Toruńska07:21
Brama Wyżynna07:24
Dworzec Główny07:26
Kurs nr 3 do Górki Zachodnie
Dworzec Główny07:29
Dworzec Główny07:32
Brama Wyżynna07:34
Muzeum Narodowe07:36
Dobra07:37
Wróbla07:38
Chłodna07:40
Długie Ogrody07:42
Elbląska07:44
Głęboka07:45
Bajki07:47
Dickensa07:48
Kaczeńce07:50
Ugory eMOCja07:51
Zimna07:52
Stogi07:54
Kłosowa07:55
Sówki07:57
Steczka07:58
Kępna07:59
Górecka08:00
Baza Manipulacyjna08:01
Łęczycka08:02
Łowicka [GDA]08:03
Górki Zachodnie08:05
Kurs nr 4 do Dworzec Główny
Górki Zachodnie08:11
Łowicka [GDA]08:13
Łęczycka08:14
Baza Manipulacyjna08:15
Górecka08:16
Kępna08:17
Steczka08:18
Sówki08:19
Stogi08:21
Zimna08:23
Ugory eMOCja08:24
Kaczeńce08:25
Sucharskiego08:27
Lenartowicza08:28
Przeróbka08:29
Głęboka08:31
Brama Żuławska08:32
Długie Ogrody08:33
Śluza08:37
Kamienna Grobla08:38
Muzeum Narodowe08:40
Toruńska08:41
Brama Wyżynna08:43
Dworzec Główny08:45
Kurs nr 5 do Baza Hallera
Dworzec Główny08:45
Baza Hallera08:55