08:07
Kurs nr 7 do Urząd Skarbowy
Dworzec Główny09:10
Dworzec Główny09:13
Brama Wyżynna09:16
Toruńska09:18
Zaroślak09:19
Brama Oruńska09:20
Stare Szkoty09:21
Sandomierska09:22
Rejtana09:23
Gościnna09:25
Nowiny09:26
Ukośna09:27
Niegowska09:28
Węzeł Lipce09:29
Ostróżek09:31
Św. Wojciech09:32
Radunica09:34
Przemysłowa09:35
Pogotowie Ratunkowe09:37
Rondo Kaszubskie09:38
Rondo Bursztynowe09:39
Rotmanka - Rondo09:41
Rondo Bursztynowe09:43
Cicha (Cmentarz)09:45
Cyprysowa09:46
Obrońców Wybrzeża09:47
Faktoria09:49
Nowowiejskiego09:51
Urząd Skarbowy09:52
Kurs nr 8 do Jana z Kolna [GDA]
Urząd Skarbowy10:11
Nowowiejskiego10:13
Faktoria10:14
Obrońców Wybrzeża10:16
Cicha (Cmentarz)10:17
Rondo Kaszubskie10:18
Rondo Bursztynowe10:19
Rotmanka - Rondo10:21
Rondo Bursztynowe10:23
Rondo Kaszubskie10:24
Pogotowie Ratunkowe10:25
Wojska Polskiego10:26
Chopina [PG]10:30
Przemysłowa10:32
Radunica10:33
Św. Wojciech10:34
Ostróżek10:36
Niegowska10:38
Dwór Ferberów10:39
Ukośna10:40
Urząd Dozoru Technicznego10:41
Nowiny10:42
Gościnna10:43
Rejtana10:44
Sandomierska10:46
Stare Szkoty10:47
Brama Oruńska10:48
Zaroślak10:49
Toruńska10:50
Brama Wyżynna10:52
Dworzec Główny10:54
Wały Piastowskie10:55
Jana z Kolna [GDA]10:57
Kurs nr 9 do Urząd Skarbowy
Jana z Kolna [GDA]11:09
Wały Piastowskie11:10
Dworzec Główny11:13
Brama Wyżynna11:16
Toruńska11:18
Zaroślak11:19
Brama Oruńska11:20
Stare Szkoty11:21
Sandomierska11:22
Rejtana11:23
Gościnna11:25
Nowiny11:26
Ukośna11:27
Niegowska11:28
Węzeł Lipce11:29
Ostróżek11:31
Św. Wojciech11:32
Radunica11:34
Przemysłowa11:35
Pogotowie Ratunkowe11:37
Rondo Kaszubskie11:38
Rondo Bursztynowe11:39
Rotmanka - Rondo11:41
Rondo Bursztynowe11:43
Cicha (Cmentarz)11:45
Cyprysowa11:46
Obrońców Wybrzeża11:47
Faktoria11:49
Nowowiejskiego11:51
Urząd Skarbowy11:52
Kurs nr 10 do Dworzec Główny
Urząd Skarbowy12:12
Nowowiejskiego12:14
Faktoria12:15
Obrońców Wybrzeża12:17
Cicha (Cmentarz)12:18
Rondo Kaszubskie12:19
Rondo Bursztynowe12:20
Rotmanka - Rondo12:22
Rondo Bursztynowe12:24
Rondo Kaszubskie12:25
Pogotowie Ratunkowe12:26
Wojska Polskiego12:27
Chopina [PG]12:31
Przemysłowa12:33
Radunica12:34
Św. Wojciech12:35
Ostróżek12:37
Niegowska12:39
Dwór Ferberów12:40
Ukośna12:41
Urząd Dozoru Technicznego12:42
Nowiny12:43
Gościnna12:44
Rejtana12:45
Sandomierska12:47
Stare Szkoty12:48
Brama Oruńska12:49
Zaroślak12:50
Toruńska12:51
Brama Wyżynna12:53
Dworzec Główny12:55