• Limit osób w pojeździe: 30% miejsc stojących i siedzących. Tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Zasłaniaj usta i nos!
12:26
Kurs nr 0 do Dworzec Główny
Baza Hallera04:42
Dworzec Główny04:52
Kurs nr 1 do Orunia Górna
Dworzec Główny04:52
Brama Wyżynna04:54
Toruńska04:56
Brama Oruńska04:57
Stare Szkoty04:58
Sandomierska04:59
Ptasia05:01
Małomiejska05:03
Platynowa05:05
Krzemowa05:06
Uranowa05:07
Orunia Górna05:08
Kurs nr 2 do Jana z Kolna [GDA]
Orunia Górna05:10
Platynowa05:11
Małomiejska05:12
Ptasia05:14
Sandomierska05:16
Stare Szkoty05:17
Brama Oruńska05:18
Toruńska05:20
Brama Wyżynna05:21
Dworzec Główny05:23
Wały Piastowskie05:24
Jana z Kolna [GDA]05:26
Kurs nr 3 do Orunia Górna
Jana z Kolna [GDA]05:49
Wały Piastowskie05:50
Dworzec Główny05:52
Brama Wyżynna05:54
Toruńska05:56
Brama Oruńska05:57
Stare Szkoty05:58
Sandomierska05:59
Ptasia06:01
Małomiejska06:03
Platynowa06:05
Krzemowa06:06
Uranowa06:07
Orunia Górna06:08
Kurs nr 4 do Jana z Kolna [GDA]
Orunia Górna06:10
Platynowa06:11
Małomiejska06:12
Ptasia06:14
Sandomierska06:16
Stare Szkoty06:17
Brama Oruńska06:18
Toruńska06:20
Brama Wyżynna06:21
Dworzec Główny06:23
Wały Piastowskie06:24
Jana z Kolna [GDA]06:26
Kurs nr 5 do Orunia Górna
Jana z Kolna [GDA]06:49
Wały Piastowskie06:50
Dworzec Główny06:52
Brama Wyżynna06:54
Toruńska06:56
Brama Oruńska06:57
Stare Szkoty06:58
Sandomierska06:59
Ptasia07:01
Małomiejska07:03
Platynowa07:05
Krzemowa07:07
Uranowa07:08
Orunia Górna07:09
Kurs nr 6 do Jana z Kolna [GDA]
Orunia Górna07:10
Platynowa07:12
Małomiejska07:13
Ptasia07:15
Sandomierska07:18
Stare Szkoty07:19
Brama Oruńska07:20
Toruńska07:22
Brama Wyżynna07:23
Dworzec Główny07:25
Wały Piastowskie07:26
Jana z Kolna [GDA]07:28
Kurs nr 7 do Orunia Górna
Jana z Kolna [GDA]07:49
Wały Piastowskie07:50
Dworzec Główny07:52
Brama Wyżynna07:54
Toruńska07:56
Brama Oruńska07:57
Stare Szkoty07:58
Sandomierska07:59
Ptasia08:01
Małomiejska08:03
Platynowa08:05
Krzemowa08:07
Uranowa08:08
Orunia Górna08:09
Kurs nr 8 do Jana z Kolna [GDA]
Orunia Górna08:10
Platynowa08:12
Małomiejska08:13
Ptasia08:15
Sandomierska08:18
Stare Szkoty08:19
Brama Oruńska08:20
Toruńska08:22
Brama Wyżynna08:23
Dworzec Główny08:25
Wały Piastowskie08:26
Jana z Kolna [GDA]08:28
Kurs nr 9 do Orunia Górna
Jana z Kolna [GDA]08:49
Wały Piastowskie08:50
Dworzec Główny08:52
Brama Wyżynna08:54
Toruńska08:56
Brama Oruńska08:57
Stare Szkoty08:58
Sandomierska08:59
Ptasia09:01
Małomiejska09:03
Platynowa09:05
Krzemowa09:07
Uranowa09:08
Orunia Górna09:09
Kurs nr 10 do Jana z Kolna [GDA]
Orunia Górna09:10
Platynowa09:12
Małomiejska09:13
Ptasia09:15
Sandomierska09:18
Stare Szkoty09:19
Brama Oruńska09:20
Toruńska09:22
Brama Wyżynna09:23
Dworzec Główny09:25
Wały Piastowskie09:26
Jana z Kolna [GDA]09:28
Kurs nr 11 do Orunia Górna
Jana z Kolna [GDA]09:34
Wały Piastowskie09:35
Dworzec Główny09:37
Brama Wyżynna09:39
Toruńska09:41
Brama Oruńska09:42
Stare Szkoty09:43
Sandomierska09:44
Ptasia09:46
Małomiejska09:48
Platynowa09:50
Krzemowa09:52
Uranowa09:53
Orunia Górna09:54
Kurs nr 12 do Jana z Kolna [GDA]
Orunia Górna09:56
Platynowa09:58
Małomiejska09:59
Ptasia10:01
Sandomierska10:04
Stare Szkoty10:05
Brama Oruńska10:06
Toruńska10:08
Brama Wyżynna10:09
Dworzec Główny10:11
Wały Piastowskie10:12
Jana z Kolna [GDA]10:14
Kurs nr 13 do Orunia Górna
Jana z Kolna [GDA]10:34
Wały Piastowskie10:35
Dworzec Główny10:37
Brama Wyżynna10:39
Toruńska10:41
Brama Oruńska10:42
Stare Szkoty10:43
Sandomierska10:44
Ptasia10:46
Małomiejska10:48
Platynowa10:50
Krzemowa10:52
Uranowa10:53
Orunia Górna10:54
Kurs nr 14 do Jana z Kolna [GDA]
Orunia Górna10:56
Platynowa10:58
Małomiejska10:59
Ptasia11:01
Sandomierska11:04
Stare Szkoty11:05
Brama Oruńska11:06
Toruńska11:08
Brama Wyżynna11:09
Dworzec Główny11:11
Wały Piastowskie11:12
Jana z Kolna [GDA]11:14
Kurs nr 15 do Orunia Górna
Jana z Kolna [GDA]11:34
Wały Piastowskie11:35
Dworzec Główny11:37
Brama Wyżynna11:39
Toruńska11:41
Brama Oruńska11:42
Stare Szkoty11:43
Sandomierska11:44
Ptasia11:46
Małomiejska11:48
Platynowa11:50
Krzemowa11:52
Uranowa11:53
Orunia Górna11:54
Kurs nr 16 do Jana z Kolna [GDA]
Orunia Górna11:56
Platynowa11:58
Małomiejska11:59
Ptasia12:01
Sandomierska12:04
Stare Szkoty12:05
Brama Oruńska12:06
Toruńska12:08
Brama Wyżynna12:09
Dworzec Główny12:11
Wały Piastowskie12:12
Jana z Kolna [GDA]12:14
Kurs nr 17 do Orunia Górna
Jana z Kolna [GDA]12:34
Wały Piastowskie12:35
Dworzec Główny12:37
Brama Wyżynna12:39
Toruńska12:41
Brama Oruńska12:42
Stare Szkoty12:43
Sandomierska12:44
Ptasia12:46
Małomiejska12:48
Platynowa12:50
Krzemowa12:52
Uranowa12:53
Orunia Górna12:54
Kurs nr 18 do Jana z Kolna [GDA]
Orunia Górna12:56
Platynowa12:58
Małomiejska12:59
Ptasia13:01
Sandomierska13:04
Stare Szkoty13:05
Brama Oruńska13:06
Toruńska13:08
Brama Wyżynna13:09
Dworzec Główny13:11
Wały Piastowskie13:12
Jana z Kolna [GDA]13:14
Kurs nr 19 do Orunia Górna
Jana z Kolna [GDA]13:34
Wały Piastowskie13:35
Dworzec Główny13:37
Brama Wyżynna13:39
Toruńska13:41
Brama Oruńska13:42
Stare Szkoty13:43
Sandomierska13:44
Ptasia13:46
Małomiejska13:48
Platynowa13:50
Krzemowa13:52
Uranowa13:53
Orunia Górna13:54
Kurs nr 20 do Jana z Kolna [GDA]
Orunia Górna13:56
Platynowa13:58
Małomiejska13:59
Ptasia14:01
Sandomierska14:04
Stare Szkoty14:05
Brama Oruńska14:06
Toruńska14:08
Brama Wyżynna14:09
Dworzec Główny14:11
Wały Piastowskie14:12
Jana z Kolna [GDA]14:14
Kurs nr 21 do Orunia Górna
Jana z Kolna [GDA]14:34
Wały Piastowskie14:35
Dworzec Główny14:37
Brama Wyżynna14:39
Toruńska14:41
Brama Oruńska14:42
Stare Szkoty14:43
Sandomierska14:44
Ptasia14:46
Małomiejska14:48
Platynowa14:50
Krzemowa14:52
Uranowa14:53
Orunia Górna14:54
Kurs nr 22 do Jana z Kolna [GDA]
Orunia Górna14:56
Platynowa14:58
Małomiejska14:59
Ptasia15:01
Sandomierska15:04
Stare Szkoty15:05
Brama Oruńska15:06
Toruńska15:08
Brama Wyżynna15:09
Dworzec Główny15:11
Wały Piastowskie15:12
Jana z Kolna [GDA]15:14
Kurs nr 23 do Orunia Górna
Jana z Kolna [GDA]15:34
Wały Piastowskie15:35
Dworzec Główny15:37
Brama Wyżynna15:39
Toruńska15:41
Brama Oruńska15:42
Stare Szkoty15:43
Sandomierska15:44
Ptasia15:46
Małomiejska15:48
Platynowa15:50
Krzemowa15:52
Uranowa15:53
Orunia Górna15:54
Kurs nr 24 do Jana z Kolna [GDA]
Orunia Górna15:56
Platynowa15:58
Małomiejska15:59
Ptasia16:01
Sandomierska16:04
Stare Szkoty16:05
Brama Oruńska16:06
Toruńska16:08
Brama Wyżynna16:09
Dworzec Główny16:11
Wały Piastowskie16:12
Jana z Kolna [GDA]16:14
Kurs nr 25 do Orunia Górna
Jana z Kolna [GDA]16:34
Wały Piastowskie16:35
Dworzec Główny16:37
Brama Wyżynna16:39
Toruńska16:41
Brama Oruńska16:42
Stare Szkoty16:43
Sandomierska16:44
Ptasia16:46
Małomiejska16:48
Platynowa16:50
Krzemowa16:52
Uranowa16:53
Orunia Górna16:54
Kurs nr 26 do Jana z Kolna [GDA]
Orunia Górna16:56
Platynowa16:58
Małomiejska16:59
Ptasia17:01
Sandomierska17:04
Stare Szkoty17:05
Brama Oruńska17:06
Toruńska17:08
Brama Wyżynna17:09
Dworzec Główny17:11
Wały Piastowskie17:12
Jana z Kolna [GDA]17:14
Kurs nr 27 do Orunia Górna
Jana z Kolna [GDA]17:34
Wały Piastowskie17:35
Dworzec Główny17:37
Brama Wyżynna17:39
Toruńska17:41
Brama Oruńska17:42
Stare Szkoty17:43
Sandomierska17:44
Ptasia17:46
Małomiejska17:48
Platynowa17:50
Krzemowa17:52
Uranowa17:53
Orunia Górna17:54
Kurs nr 28 do Jana z Kolna [GDA]
Orunia Górna17:56
Platynowa17:58
Małomiejska17:59
Ptasia18:01
Sandomierska18:04
Stare Szkoty18:05
Brama Oruńska18:06
Toruńska18:08
Brama Wyżynna18:09
Dworzec Główny18:11
Wały Piastowskie18:12
Jana z Kolna [GDA]18:14
Kurs nr 29 do Orunia Górna
Jana z Kolna [GDA]18:34
Wały Piastowskie18:35
Dworzec Główny18:37
Brama Wyżynna18:39
Toruńska18:41
Brama Oruńska18:42
Stare Szkoty18:43
Sandomierska18:44
Ptasia18:46
Małomiejska18:48
Platynowa18:50
Krzemowa18:52
Uranowa18:53
Orunia Górna18:54
Kurs nr 30 do Jana z Kolna [GDA]
Orunia Górna18:56
Platynowa18:58
Małomiejska18:59
Ptasia19:01
Sandomierska19:04
Stare Szkoty19:05
Brama Oruńska19:06
Toruńska19:08
Brama Wyżynna19:09
Dworzec Główny19:11
Wały Piastowskie19:12
Jana z Kolna [GDA]19:14
Kurs nr 31 do Orunia Górna
Jana z Kolna [GDA]19:34
Wały Piastowskie19:35
Dworzec Główny19:37
Brama Wyżynna19:39
Toruńska19:41
Brama Oruńska19:42
Stare Szkoty19:43
Sandomierska19:44
Ptasia19:46
Małomiejska19:48
Platynowa19:50
Krzemowa19:52
Uranowa19:53
Orunia Górna19:54
Kurs nr 32 do Jana z Kolna [GDA]
Orunia Górna19:56
Platynowa19:58
Małomiejska19:59
Ptasia20:01
Sandomierska20:04
Stare Szkoty20:05
Brama Oruńska20:06
Toruńska20:08
Brama Wyżynna20:09
Dworzec Główny20:11
Wały Piastowskie20:12
Jana z Kolna [GDA]20:14
Kurs nr 33 do Orunia Górna
Jana z Kolna [GDA]20:34
Wały Piastowskie20:35
Dworzec Główny20:37
Brama Wyżynna20:39
Toruńska20:41
Brama Oruńska20:42
Stare Szkoty20:43
Sandomierska20:44
Ptasia20:46
Małomiejska20:48
Platynowa20:50
Krzemowa20:51
Uranowa20:52
Orunia Górna20:53
Kurs nr 34 do Dworzec Główny
Orunia Górna20:56
Platynowa20:57
Małomiejska20:58
Ptasia21:00
Sandomierska21:02
Stare Szkoty21:03
Brama Oruńska21:04
Toruńska21:06
Brama Wyżynna21:07
Dworzec Główny21:09
Kurs nr 35 do Baza Hallera
Dworzec Główny21:09
Baza Hallera21:19