• W dniach 20-28 września asfaltowanie na węźle Karwiny. Możliwe zakłócenia na liniach: R, Z, 23, 24, 27, 29, 31, 33, 145, 153, 180, 181, 740!
23:27
Kurs nr 0 do Dworzec Główny
Baza Hallera04:26
Dworzec Główny04:36
Kurs nr 1 do Maćkowy
Dworzec Główny04:38
Brama Wyżynna04:40
Toruńska04:42
Zaroślak04:43
Brama Oruńska04:44
Stare Szkoty04:45
Sandomierska04:46
Rejtana04:47
Gościnna04:49
Nowiny04:50
Ukośna04:51
Dom Pomocy Społecznej04:53
Bartnicza04:55
Maćkowy04:55
Kurs nr 2 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy04:59
Dom Pomocy Społecznej05:00
Ukośna05:02
Urząd Dozoru Technicznego05:03
Nowiny05:04
Gościnna05:05
Rejtana05:06
Sandomierska05:08
Stare Szkoty05:09
Brama Oruńska05:10
Zaroślak05:11
Toruńska05:12
Brama Wyżynna05:13
Dworzec Główny05:15
Wały Piastowskie05:16
Jana z Kolna [GDA]05:18
Kurs nr 3 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]05:26
Wały Piastowskie05:27
Dworzec Główny05:29
Brama Wyżynna05:31
Toruńska05:33
Zaroślak05:34
Brama Oruńska05:35
Stare Szkoty05:36
Sandomierska05:37
Rejtana05:38
Gościnna05:40
Nowiny05:41
Ukośna05:42
Dom Pomocy Społecznej05:44
Bartnicza05:46
Maćkowy05:46
Kurs nr 4 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy05:50
Dom Pomocy Społecznej05:51
Ukośna05:53
Urząd Dozoru Technicznego05:54
Nowiny05:55
Gościnna05:56
Rejtana05:57
Sandomierska05:59
Stare Szkoty06:00
Brama Oruńska06:01
Zaroślak06:02
Toruńska06:03
Brama Wyżynna06:04
Dworzec Główny06:06
Wały Piastowskie06:07
Jana z Kolna [GDA]06:09
Kurs nr 5 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]06:26
Wały Piastowskie06:27
Dworzec Główny06:29
Brama Wyżynna06:31
Toruńska06:33
Zaroślak06:34
Brama Oruńska06:35
Stare Szkoty06:36
Sandomierska06:37
Rejtana06:38
Gościnna06:40
Nowiny06:41
Ukośna06:42
Dom Pomocy Społecznej06:44
Bartnicza06:46
Maćkowy06:46
Kurs nr 6 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy06:50
Dom Pomocy Społecznej06:51
Ukośna06:53
Urząd Dozoru Technicznego06:54
Nowiny06:55
Gościnna06:56
Rejtana06:57
Sandomierska06:59
Stare Szkoty07:00
Brama Oruńska07:01
Zaroślak07:02
Toruńska07:03
Brama Wyżynna07:04
Dworzec Główny07:06
Wały Piastowskie07:07
Jana z Kolna [GDA]07:09
Kurs nr 13 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]11:14
Wały Piastowskie11:15
Dworzec Główny11:17
Brama Wyżynna11:19
Toruńska11:21
Zaroślak11:22
Brama Oruńska11:23
Stare Szkoty11:24
Sandomierska11:25
Rejtana11:26
Gościnna11:27
Nowiny11:28
Ukośna11:29
Dom Pomocy Społecznej11:31
Bartnicza11:33
Maćkowy11:33
Kurs nr 14 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy11:43
Dom Pomocy Społecznej11:45
Ukośna11:47
Urząd Dozoru Technicznego11:48
Nowiny11:49
Gościnna11:50
Rejtana11:51
Sandomierska11:53
Stare Szkoty11:54
Brama Oruńska11:55
Zaroślak11:56
Toruńska11:57
Brama Wyżynna11:59
Dworzec Główny12:01
Wały Piastowskie12:02
Jana z Kolna [GDA]12:04
Kurs nr 19 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]15:14
Wały Piastowskie15:15
Dworzec Główny15:17
Brama Wyżynna15:19
Toruńska15:21
Zaroślak15:22
Brama Oruńska15:23
Stare Szkoty15:24
Sandomierska15:25
Rejtana15:26
Gościnna15:27
Nowiny15:28
Ukośna15:29
Dom Pomocy Społecznej15:31
Bartnicza15:33
Maćkowy15:33
Kurs nr 20 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy15:43
Dom Pomocy Społecznej15:45
Ukośna15:47
Urząd Dozoru Technicznego15:48
Nowiny15:49
Gościnna15:50
Rejtana15:51
Sandomierska15:53
Stare Szkoty15:54
Brama Oruńska15:55
Zaroślak15:56
Toruńska15:57
Brama Wyżynna15:59
Dworzec Główny16:01
Wały Piastowskie16:02
Jana z Kolna [GDA]16:04
Kurs nr 29 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]20:55
Wały Piastowskie20:56
Dworzec Główny20:58
Brama Wyżynna21:00
Toruńska21:02
Zaroślak21:03
Brama Oruńska21:04
Stare Szkoty21:05
Sandomierska21:06
Rejtana21:07
Gościnna21:09
Nowiny21:10
Ukośna21:11
Dom Pomocy Społecznej21:13
Bartnicza21:15
Maćkowy21:15
Kurs nr 30 do Dworzec Główny
Maćkowy21:20
Dom Pomocy Społecznej21:21
Ukośna21:23
Urząd Dozoru Technicznego21:24
Nowiny21:25
Gościnna21:26
Rejtana21:27
Sandomierska21:28
Stare Szkoty21:29
Brama Oruńska21:30
Zaroślak21:31
Toruńska21:32
Brama Wyżynna21:33
Dworzec Główny21:35
Kurs nr 31 do Baza Hallera
Dworzec Główny21:35
Baza Hallera21:45