• Limit osób w pojeździe: 30% miejsc stojących i siedzących. Tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Zasłaniaj usta i nos!
19:43
Kurs nr 0 do Dworzec Główny
Baza Hallera04:28
Dworzec Główny04:38
Kurs nr 1 do Maćkowy
Dworzec Główny04:38
Brama Wyżynna04:40
Toruńska04:42
Brama Oruńska04:43
Stare Szkoty04:44
Sandomierska04:45
Rejtana04:46
Gościnna04:48
Nowiny04:49
Ukośna04:50
Dom Pomocy Społecznej04:52
Bartnicza04:54
Maćkowy04:54
Kurs nr 2 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy04:59
Dom Pomocy Społecznej05:00
Ukośna05:02
Urząd Dozoru Technicznego05:03
Nowiny05:04
Gościnna05:05
Rejtana05:06
Sandomierska05:07
Stare Szkoty05:08
Brama Oruńska05:09
Toruńska05:11
Brama Wyżynna05:12
Dworzec Główny05:14
Wały Piastowskie05:15
Jana z Kolna [GDA]05:17
Kurs nr 3 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]05:26
Wały Piastowskie05:27
Dworzec Główny05:29
Brama Wyżynna05:31
Toruńska05:33
Brama Oruńska05:34
Stare Szkoty05:35
Sandomierska05:36
Rejtana05:37
Gościnna05:39
Nowiny05:40
Ukośna05:41
Dom Pomocy Społecznej05:43
Bartnicza05:45
Maćkowy05:45
Kurs nr 4 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy05:50
Dom Pomocy Społecznej05:51
Ukośna05:53
Urząd Dozoru Technicznego05:54
Nowiny05:55
Gościnna05:56
Rejtana05:57
Sandomierska05:58
Stare Szkoty05:59
Brama Oruńska06:00
Toruńska06:02
Brama Wyżynna06:03
Dworzec Główny06:05
Wały Piastowskie06:06
Jana z Kolna [GDA]06:08
Kurs nr 5 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]06:26
Wały Piastowskie06:27
Dworzec Główny06:29
Brama Wyżynna06:31
Toruńska06:33
Brama Oruńska06:34
Stare Szkoty06:35
Sandomierska06:36
Rejtana06:37
Gościnna06:39
Nowiny06:40
Ukośna06:41
Dom Pomocy Społecznej06:43
Bartnicza06:45
Maćkowy06:45
Kurs nr 6 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy06:50
Dom Pomocy Społecznej06:51
Ukośna06:53
Urząd Dozoru Technicznego06:54
Nowiny06:55
Gościnna06:56
Rejtana06:57
Sandomierska06:58
Stare Szkoty06:59
Brama Oruńska07:00
Toruńska07:02
Brama Wyżynna07:03
Dworzec Główny07:05
Wały Piastowskie07:06
Jana z Kolna [GDA]07:08
Kurs nr 7 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]07:26
Wały Piastowskie07:27
Dworzec Główny07:29
Brama Wyżynna07:31
Toruńska07:33
Brama Oruńska07:34
Stare Szkoty07:35
Sandomierska07:36
Rejtana07:37
Gościnna07:39
Nowiny07:40
Ukośna07:41
Dom Pomocy Społecznej07:43
Bartnicza07:45
Maćkowy07:45
Kurs nr 8 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy07:50
Dom Pomocy Społecznej07:51
Ukośna07:53
Urząd Dozoru Technicznego07:54
Nowiny07:55
Gościnna07:56
Rejtana07:57
Sandomierska07:58
Stare Szkoty07:59
Brama Oruńska08:00
Toruńska08:02
Brama Wyżynna08:03
Dworzec Główny08:05
Wały Piastowskie08:06
Jana z Kolna [GDA]08:08
Kurs nr 9 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]08:25
Wały Piastowskie08:26
Dworzec Główny08:29
Brama Wyżynna08:32
Toruńska08:34
Brama Oruńska08:35
Stare Szkoty08:36
Sandomierska08:37
Rejtana08:38
Gościnna08:40
Nowiny08:41
Ukośna08:42
Dom Pomocy Społecznej08:44
Bartnicza08:46
Maćkowy08:46
Kurs nr 10 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy08:49
Dom Pomocy Społecznej08:51
Ukośna08:53
Urząd Dozoru Technicznego08:54
Nowiny08:55
Gościnna08:56
Rejtana08:57
Sandomierska08:59
Stare Szkoty09:00
Brama Oruńska09:01
Toruńska09:03
Brama Wyżynna09:05
Dworzec Główny09:07
Wały Piastowskie09:08
Jana z Kolna [GDA]09:10
Kurs nr 11 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]09:20
Wały Piastowskie09:21
Dworzec Główny09:24
Brama Wyżynna09:27
Toruńska09:29
Brama Oruńska09:30
Stare Szkoty09:31
Sandomierska09:32
Rejtana09:33
Gościnna09:35
Nowiny09:36
Ukośna09:37
Dom Pomocy Społecznej09:39
Bartnicza09:41
Maćkowy09:41
Kurs nr 12 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy09:43
Dom Pomocy Społecznej09:45
Ukośna09:47
Urząd Dozoru Technicznego09:48
Nowiny09:49
Gościnna09:50
Rejtana09:51
Sandomierska09:53
Stare Szkoty09:54
Brama Oruńska09:55
Toruńska09:57
Brama Wyżynna09:59
Dworzec Główny10:01
Wały Piastowskie10:02
Jana z Kolna [GDA]10:04
Kurs nr 13 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]10:20
Wały Piastowskie10:21
Dworzec Główny10:24
Brama Wyżynna10:27
Toruńska10:29
Brama Oruńska10:30
Stare Szkoty10:31
Sandomierska10:32
Rejtana10:33
Gościnna10:35
Nowiny10:36
Ukośna10:37
Dom Pomocy Społecznej10:39
Bartnicza10:41
Maćkowy10:41
Kurs nr 14 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy10:43
Dom Pomocy Społecznej10:45
Ukośna10:47
Urząd Dozoru Technicznego10:48
Nowiny10:49
Gościnna10:50
Rejtana10:51
Sandomierska10:53
Stare Szkoty10:54
Brama Oruńska10:55
Toruńska10:57
Brama Wyżynna10:59
Dworzec Główny11:01
Wały Piastowskie11:02
Jana z Kolna [GDA]11:04
Kurs nr 15 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]11:20
Wały Piastowskie11:21
Dworzec Główny11:24
Brama Wyżynna11:27
Toruńska11:29
Brama Oruńska11:30
Stare Szkoty11:31
Sandomierska11:32
Rejtana11:33
Gościnna11:35
Nowiny11:36
Ukośna11:37
Dom Pomocy Społecznej11:39
Bartnicza11:41
Maćkowy11:41
Kurs nr 16 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy11:43
Dom Pomocy Społecznej11:45
Ukośna11:47
Urząd Dozoru Technicznego11:48
Nowiny11:49
Gościnna11:50
Rejtana11:51
Sandomierska11:53
Stare Szkoty11:54
Brama Oruńska11:55
Toruńska11:57
Brama Wyżynna11:59
Dworzec Główny12:01
Wały Piastowskie12:02
Jana z Kolna [GDA]12:04
Kurs nr 17 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]12:20
Wały Piastowskie12:21
Dworzec Główny12:24
Brama Wyżynna12:27
Toruńska12:29
Brama Oruńska12:30
Stare Szkoty12:31
Sandomierska12:32
Rejtana12:33
Gościnna12:35
Nowiny12:36
Ukośna12:37
Dom Pomocy Społecznej12:39
Bartnicza12:41
Maćkowy12:41
Kurs nr 18 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy12:43
Dom Pomocy Społecznej12:45
Ukośna12:47
Urząd Dozoru Technicznego12:48
Nowiny12:49
Gościnna12:50
Rejtana12:51
Sandomierska12:53
Stare Szkoty12:54
Brama Oruńska12:55
Toruńska12:57
Brama Wyżynna12:59
Dworzec Główny13:01
Wały Piastowskie13:02
Jana z Kolna [GDA]13:04
Kurs nr 19 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]13:20
Wały Piastowskie13:21
Dworzec Główny13:24
Brama Wyżynna13:27
Toruńska13:29
Brama Oruńska13:30
Stare Szkoty13:31
Sandomierska13:32
Rejtana13:33
Gościnna13:35
Nowiny13:36
Ukośna13:37
Dom Pomocy Społecznej13:39
Bartnicza13:41
Maćkowy13:41
Kurs nr 20 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy13:43
Dom Pomocy Społecznej13:45
Ukośna13:47
Urząd Dozoru Technicznego13:48
Nowiny13:49
Gościnna13:50
Rejtana13:51
Sandomierska13:53
Stare Szkoty13:54
Brama Oruńska13:55
Toruńska13:57
Brama Wyżynna13:59
Dworzec Główny14:01
Wały Piastowskie14:02
Jana z Kolna [GDA]14:04
Kurs nr 21 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]14:20
Wały Piastowskie14:21
Dworzec Główny14:24
Brama Wyżynna14:27
Toruńska14:29
Brama Oruńska14:30
Stare Szkoty14:31
Sandomierska14:32
Rejtana14:33
Gościnna14:35
Nowiny14:36
Ukośna14:37
Dom Pomocy Społecznej14:39
Bartnicza14:41
Maćkowy14:41
Kurs nr 22 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy14:43
Dom Pomocy Społecznej14:45
Ukośna14:47
Urząd Dozoru Technicznego14:48
Nowiny14:49
Gościnna14:50
Rejtana14:51
Sandomierska14:53
Stare Szkoty14:54
Brama Oruńska14:55
Toruńska14:57
Brama Wyżynna14:59
Dworzec Główny15:01
Wały Piastowskie15:02
Jana z Kolna [GDA]15:04
Kurs nr 23 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]15:20
Wały Piastowskie15:21
Dworzec Główny15:24
Brama Wyżynna15:27
Toruńska15:29
Brama Oruńska15:30
Stare Szkoty15:31
Sandomierska15:32
Rejtana15:33
Gościnna15:35
Nowiny15:36
Ukośna15:37
Dom Pomocy Społecznej15:39
Bartnicza15:41
Maćkowy15:41
Kurs nr 24 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy15:43
Dom Pomocy Społecznej15:45
Ukośna15:47
Urząd Dozoru Technicznego15:48
Nowiny15:49
Gościnna15:50
Rejtana15:51
Sandomierska15:53
Stare Szkoty15:54
Brama Oruńska15:55
Toruńska15:57
Brama Wyżynna15:59
Dworzec Główny16:01
Wały Piastowskie16:02
Jana z Kolna [GDA]16:04
Kurs nr 25 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]16:20
Wały Piastowskie16:21
Dworzec Główny16:24
Brama Wyżynna16:27
Toruńska16:29
Brama Oruńska16:30
Stare Szkoty16:31
Sandomierska16:32
Rejtana16:33
Gościnna16:35
Nowiny16:36
Ukośna16:37
Dom Pomocy Społecznej16:39
Bartnicza16:41
Maćkowy16:41
Kurs nr 26 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy16:43
Dom Pomocy Społecznej16:45
Ukośna16:47
Urząd Dozoru Technicznego16:48
Nowiny16:49
Gościnna16:50
Rejtana16:51
Sandomierska16:53
Stare Szkoty16:54
Brama Oruńska16:55
Toruńska16:57
Brama Wyżynna16:59
Dworzec Główny17:01
Wały Piastowskie17:02
Jana z Kolna [GDA]17:04
Kurs nr 27 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]17:20
Wały Piastowskie17:21
Dworzec Główny17:24
Brama Wyżynna17:27
Toruńska17:29
Brama Oruńska17:30
Stare Szkoty17:31
Sandomierska17:32
Rejtana17:33
Gościnna17:35
Nowiny17:36
Ukośna17:37
Dom Pomocy Społecznej17:39
Bartnicza17:41
Maćkowy17:41
Kurs nr 28 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy17:43
Dom Pomocy Społecznej17:45
Ukośna17:47
Urząd Dozoru Technicznego17:48
Nowiny17:49
Gościnna17:50
Rejtana17:51
Sandomierska17:53
Stare Szkoty17:54
Brama Oruńska17:55
Toruńska17:57
Brama Wyżynna17:59
Dworzec Główny18:01
Wały Piastowskie18:02
Jana z Kolna [GDA]18:04
Kurs nr 29 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]18:25
Wały Piastowskie18:26
Dworzec Główny18:29
Brama Wyżynna18:32
Toruńska18:34
Brama Oruńska18:35
Stare Szkoty18:36
Sandomierska18:37
Rejtana18:38
Gościnna18:40
Nowiny18:41
Ukośna18:42
Dom Pomocy Społecznej18:44
Bartnicza18:46
Maćkowy18:46
Kurs nr 30 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy18:49
Dom Pomocy Społecznej18:51
Ukośna18:53
Urząd Dozoru Technicznego18:54
Nowiny18:55
Gościnna18:56
Rejtana18:57
Sandomierska18:59
Stare Szkoty19:00
Brama Oruńska19:01
Toruńska19:03
Brama Wyżynna19:05
Dworzec Główny19:07
Wały Piastowskie19:08
Jana z Kolna [GDA]19:10
Kurs nr 31 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]19:25
Wały Piastowskie19:26
Dworzec Główny19:29
Brama Wyżynna19:32
Toruńska19:34
Brama Oruńska19:35
Stare Szkoty19:36
Sandomierska19:37
Rejtana19:38
Gościnna19:40
Nowiny19:41
Ukośna19:42
Dom Pomocy Społecznej19:44
Bartnicza19:46
Maćkowy19:46
Kurs nr 32 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy19:49
Dom Pomocy Społecznej19:51
Ukośna19:53
Urząd Dozoru Technicznego19:54
Nowiny19:55
Gościnna19:56
Rejtana19:57
Sandomierska19:59
Stare Szkoty20:00
Brama Oruńska20:01
Toruńska20:03
Brama Wyżynna20:05
Dworzec Główny20:07
Wały Piastowskie20:08
Jana z Kolna [GDA]20:10
Kurs nr 33 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]20:23
Wały Piastowskie20:24
Dworzec Główny20:27
Brama Wyżynna20:30
Toruńska20:32
Brama Oruńska20:33
Stare Szkoty20:34
Sandomierska20:35
Rejtana20:36
Gościnna20:38
Nowiny20:39
Ukośna20:40
Dom Pomocy Społecznej20:42
Bartnicza20:44
Maćkowy20:44
Kurs nr 34 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy20:50
Dom Pomocy Społecznej20:51
Ukośna20:53
Urząd Dozoru Technicznego20:54
Nowiny20:55
Gościnna20:56
Rejtana20:57
Sandomierska20:58
Stare Szkoty20:59
Brama Oruńska21:00
Toruńska21:02
Brama Wyżynna21:03
Dworzec Główny21:05
Wały Piastowskie21:06
Jana z Kolna [GDA]21:08
Kurs nr 35 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]21:25
Wały Piastowskie21:26
Dworzec Główny21:28
Brama Wyżynna21:30
Toruńska21:32
Brama Oruńska21:33
Stare Szkoty21:34
Sandomierska21:35
Rejtana21:36
Gościnna21:38
Nowiny21:39
Ukośna21:40
Dom Pomocy Społecznej21:42
Bartnicza21:44
Maćkowy21:44
Kurs nr 36 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy21:50
Dom Pomocy Społecznej21:51
Ukośna21:53
Urząd Dozoru Technicznego21:54
Nowiny21:55
Gościnna21:56
Rejtana21:57
Sandomierska21:58
Stare Szkoty21:59
Brama Oruńska22:00
Toruńska22:02
Brama Wyżynna22:03
Dworzec Główny22:05
Wały Piastowskie22:06
Jana z Kolna [GDA]22:08
Kurs nr 37 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]22:41
Wały Piastowskie22:42
Dworzec Główny22:44
Brama Wyżynna22:46
Toruńska22:48
Brama Oruńska22:49
Stare Szkoty22:50
Sandomierska22:51
Rejtana22:52
Gościnna22:54
Nowiny22:55
Ukośna22:56
Dom Pomocy Społecznej22:58
Bartnicza23:00
Maćkowy23:00
Kurs nr 38 do Dworzec Główny
Maćkowy23:02
Dom Pomocy Społecznej23:03
Ukośna23:05
Urząd Dozoru Technicznego23:06
Nowiny23:07
Gościnna23:08
Rejtana23:09
Sandomierska23:10
Stare Szkoty23:11
Brama Oruńska23:12
Toruńska23:14
Brama Wyżynna23:15
Dworzec Główny23:17
Kurs nr 39 do Baza Hallera
Dworzec Główny23:17
Baza Hallera23:27