• Przypominamy: do odwołania zawieszona została sprzedaż biletów w pojazdach komunikacji miejskiej w Gdańsku.  • Podróżując autobusem/trolejbusem noś maskę!
17:17
Kurs nr 0 do Dworzec Główny
Baza Hallera05:19
Dworzec Główny05:29
Kurs nr 1 do Maćkowy
Dworzec Główny05:29
Brama Wyżynna05:31
Toruńska05:33
Elmet05:34
Zremb05:35
Sandomierska05:36
Rejtana05:37
Gościnna05:39
Nowiny05:40
Ukośna05:41
Dom Pomocy Społecznej05:43
Maćkowy05:45
Kurs nr 2 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy05:50
Dom Pomocy Społecznej05:51
Ukośna05:53
Urząd Dozoru Technicznego05:54
Nowiny05:55
Gościnna05:56
Rejtana05:57
Sandomierska05:58
Zremb05:59
Elmet06:00
Toruńska06:02
Brama Wyżynna06:03
Dworzec Główny06:05
Wały Piastowskie06:06
Jana z Kolna [GDA]06:08
Kurs nr 3 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]06:26
Wały Piastowskie06:27
Dworzec Główny06:29
Brama Wyżynna06:31
Toruńska06:33
Elmet06:34
Zremb06:35
Sandomierska06:36
Rejtana06:37
Gościnna06:39
Nowiny06:40
Ukośna06:41
Dom Pomocy Społecznej06:43
Maćkowy06:45
Kurs nr 4 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy06:50
Dom Pomocy Społecznej06:51
Ukośna06:53
Urząd Dozoru Technicznego06:54
Nowiny06:55
Gościnna06:56
Rejtana06:57
Sandomierska06:58
Zremb06:59
Elmet07:00
Toruńska07:02
Brama Wyżynna07:03
Dworzec Główny07:05
Wały Piastowskie07:06
Jana z Kolna [GDA]07:08
Kurs nr 5 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]07:26
Wały Piastowskie07:27
Dworzec Główny07:29
Brama Wyżynna07:31
Toruńska07:33
Elmet07:34
Zremb07:35
Sandomierska07:36
Rejtana07:37
Gościnna07:39
Nowiny07:40
Ukośna07:41
Dom Pomocy Społecznej07:43
Maćkowy07:45
Kurs nr 6 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy07:50
Dom Pomocy Społecznej07:51
Ukośna07:53
Urząd Dozoru Technicznego07:54
Nowiny07:55
Gościnna07:56
Rejtana07:57
Sandomierska07:58
Zremb07:59
Elmet08:00
Toruńska08:02
Brama Wyżynna08:03
Dworzec Główny08:05
Wały Piastowskie08:06
Jana z Kolna [GDA]08:08
Kurs nr 7 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]08:25
Wały Piastowskie08:26
Dworzec Główny08:29
Brama Wyżynna08:32
Toruńska08:34
Elmet08:35
Zremb08:36
Sandomierska08:37
Rejtana08:38
Gościnna08:40
Nowiny08:41
Ukośna08:42
Dom Pomocy Społecznej08:44
Maćkowy08:46
Kurs nr 8 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy08:49
Dom Pomocy Społecznej08:51
Ukośna08:53
Urząd Dozoru Technicznego08:54
Nowiny08:55
Gościnna08:56
Rejtana08:57
Sandomierska08:59
Zremb09:00
Elmet09:01
Toruńska09:03
Brama Wyżynna09:05
Dworzec Główny09:07
Wały Piastowskie09:08
Jana z Kolna [GDA]09:10
Kurs nr 9 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]09:20
Wały Piastowskie09:21
Dworzec Główny09:24
Brama Wyżynna09:27
Toruńska09:29
Elmet09:30
Zremb09:31
Sandomierska09:32
Rejtana09:33
Gościnna09:35
Nowiny09:36
Ukośna09:37
Dom Pomocy Społecznej09:39
Maćkowy09:41
Kurs nr 10 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy09:43
Dom Pomocy Społecznej09:45
Ukośna09:47
Urząd Dozoru Technicznego09:48
Nowiny09:49
Gościnna09:50
Rejtana09:51
Sandomierska09:53
Zremb09:54
Elmet09:55
Toruńska09:57
Brama Wyżynna09:59
Dworzec Główny10:01
Wały Piastowskie10:02
Jana z Kolna [GDA]10:04
Kurs nr 11 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]10:20
Wały Piastowskie10:21
Dworzec Główny10:24
Brama Wyżynna10:27
Toruńska10:29
Elmet10:30
Zremb10:31
Sandomierska10:32
Rejtana10:33
Gościnna10:35
Nowiny10:36
Ukośna10:37
Dom Pomocy Społecznej10:39
Maćkowy10:41
Kurs nr 12 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy10:43
Dom Pomocy Społecznej10:45
Ukośna10:47
Urząd Dozoru Technicznego10:48
Nowiny10:49
Gościnna10:50
Rejtana10:51
Sandomierska10:53
Zremb10:54
Elmet10:55
Toruńska10:57
Brama Wyżynna10:59
Dworzec Główny11:01
Wały Piastowskie11:02
Jana z Kolna [GDA]11:04
Kurs nr 13 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]11:20
Wały Piastowskie11:21
Dworzec Główny11:24
Brama Wyżynna11:27
Toruńska11:29
Elmet11:30
Zremb11:31
Sandomierska11:32
Rejtana11:33
Gościnna11:35
Nowiny11:36
Ukośna11:37
Dom Pomocy Społecznej11:39
Maćkowy11:41
Kurs nr 14 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy11:43
Dom Pomocy Społecznej11:45
Ukośna11:47
Urząd Dozoru Technicznego11:48
Nowiny11:49
Gościnna11:50
Rejtana11:51
Sandomierska11:53
Zremb11:54
Elmet11:55
Toruńska11:57
Brama Wyżynna11:59
Dworzec Główny12:01
Wały Piastowskie12:02
Jana z Kolna [GDA]12:04
Kurs nr 15 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]12:20
Wały Piastowskie12:21
Dworzec Główny12:24
Brama Wyżynna12:27
Toruńska12:29
Elmet12:30
Zremb12:31
Sandomierska12:32
Rejtana12:33
Gościnna12:35
Nowiny12:36
Ukośna12:37
Dom Pomocy Społecznej12:39
Maćkowy12:41
Kurs nr 16 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy12:43
Dom Pomocy Społecznej12:45
Ukośna12:47
Urząd Dozoru Technicznego12:48
Nowiny12:49
Gościnna12:50
Rejtana12:51
Sandomierska12:53
Zremb12:54
Elmet12:55
Toruńska12:57
Brama Wyżynna12:59
Dworzec Główny13:01
Wały Piastowskie13:02
Jana z Kolna [GDA]13:04
Kurs nr 17 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]13:20
Wały Piastowskie13:21
Dworzec Główny13:24
Brama Wyżynna13:27
Toruńska13:29
Elmet13:30
Zremb13:31
Sandomierska13:32
Rejtana13:33
Gościnna13:35
Nowiny13:36
Ukośna13:37
Dom Pomocy Społecznej13:39
Maćkowy13:41
Kurs nr 18 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy13:43
Dom Pomocy Społecznej13:45
Ukośna13:47
Urząd Dozoru Technicznego13:48
Nowiny13:49
Gościnna13:50
Rejtana13:51
Sandomierska13:53
Zremb13:54
Elmet13:55
Toruńska13:57
Brama Wyżynna13:59
Dworzec Główny14:01
Wały Piastowskie14:02
Jana z Kolna [GDA]14:04
Kurs nr 19 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]14:20
Wały Piastowskie14:21
Dworzec Główny14:24
Brama Wyżynna14:27
Toruńska14:29
Elmet14:30
Zremb14:31
Sandomierska14:32
Rejtana14:33
Gościnna14:35
Nowiny14:36
Ukośna14:37
Dom Pomocy Społecznej14:39
Maćkowy14:41
Kurs nr 20 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy14:43
Dom Pomocy Społecznej14:45
Ukośna14:47
Urząd Dozoru Technicznego14:48
Nowiny14:49
Gościnna14:50
Rejtana14:51
Sandomierska14:53
Zremb14:54
Elmet14:55
Toruńska14:57
Brama Wyżynna14:59
Dworzec Główny15:01
Wały Piastowskie15:02
Jana z Kolna [GDA]15:04
Kurs nr 21 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]15:20
Wały Piastowskie15:21
Dworzec Główny15:24
Brama Wyżynna15:27
Toruńska15:29
Elmet15:30
Zremb15:31
Sandomierska15:32
Rejtana15:33
Gościnna15:35
Nowiny15:36
Ukośna15:37
Dom Pomocy Społecznej15:39
Maćkowy15:41
Kurs nr 22 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy15:43
Dom Pomocy Społecznej15:45
Ukośna15:47
Urząd Dozoru Technicznego15:48
Nowiny15:49
Gościnna15:50
Rejtana15:51
Sandomierska15:53
Zremb15:54
Elmet15:55
Toruńska15:57
Brama Wyżynna15:59
Dworzec Główny16:01
Wały Piastowskie16:02
Jana z Kolna [GDA]16:04
Kurs nr 23 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]16:20
Wały Piastowskie16:21
Dworzec Główny16:24
Brama Wyżynna16:27
Toruńska16:29
Elmet16:30
Zremb16:31
Sandomierska16:32
Rejtana16:33
Gościnna16:35
Nowiny16:36
Ukośna16:37
Dom Pomocy Społecznej16:39
Maćkowy16:41
Kurs nr 24 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy16:43
Dom Pomocy Społecznej16:45
Ukośna16:47
Urząd Dozoru Technicznego16:48
Nowiny16:49
Gościnna16:50
Rejtana16:51
Sandomierska16:53
Zremb16:54
Elmet16:55
Toruńska16:57
Brama Wyżynna16:59
Dworzec Główny17:01
Wały Piastowskie17:02
Jana z Kolna [GDA]17:04
Kurs nr 25 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]17:20
Wały Piastowskie17:21
Dworzec Główny17:24
Brama Wyżynna17:27
Toruńska17:29
Elmet17:30
Zremb17:31
Sandomierska17:32
Rejtana17:33
Gościnna17:35
Nowiny17:36
Ukośna17:37
Dom Pomocy Społecznej17:39
Maćkowy17:41
Kurs nr 26 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy17:43
Dom Pomocy Społecznej17:45
Ukośna17:47
Urząd Dozoru Technicznego17:48
Nowiny17:49
Gościnna17:50
Rejtana17:51
Sandomierska17:53
Zremb17:54
Elmet17:55
Toruńska17:57
Brama Wyżynna17:59
Dworzec Główny18:01
Wały Piastowskie18:02
Jana z Kolna [GDA]18:04
Kurs nr 27 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]18:25
Wały Piastowskie18:26
Dworzec Główny18:29
Brama Wyżynna18:32
Toruńska18:34
Elmet18:35
Zremb18:36
Sandomierska18:37
Rejtana18:38
Gościnna18:40
Nowiny18:41
Ukośna18:42
Dom Pomocy Społecznej18:44
Maćkowy18:46
Kurs nr 28 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy18:49
Dom Pomocy Społecznej18:51
Ukośna18:53
Urząd Dozoru Technicznego18:54
Nowiny18:55
Gościnna18:56
Rejtana18:57
Sandomierska18:59
Zremb19:00
Elmet19:01
Toruńska19:03
Brama Wyżynna19:05
Dworzec Główny19:07
Wały Piastowskie19:08
Jana z Kolna [GDA]19:10
Kurs nr 29 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]19:25
Wały Piastowskie19:26
Dworzec Główny19:29
Brama Wyżynna19:32
Toruńska19:34
Elmet19:35
Zremb19:36
Sandomierska19:37
Rejtana19:38
Gościnna19:40
Nowiny19:41
Ukośna19:42
Dom Pomocy Społecznej19:44
Maćkowy19:46
Kurs nr 30 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy19:49
Dom Pomocy Społecznej19:51
Ukośna19:53
Urząd Dozoru Technicznego19:54
Nowiny19:55
Gościnna19:56
Rejtana19:57
Sandomierska19:59
Zremb20:00
Elmet20:01
Toruńska20:03
Brama Wyżynna20:05
Dworzec Główny20:07
Wały Piastowskie20:08
Jana z Kolna [GDA]20:10
Kurs nr 31 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]20:23
Wały Piastowskie20:24
Dworzec Główny20:27
Brama Wyżynna20:30
Toruńska20:32
Elmet20:33
Zremb20:34
Sandomierska20:35
Rejtana20:36
Gościnna20:38
Nowiny20:39
Ukośna20:40
Dom Pomocy Społecznej20:42
Maćkowy20:44
Kurs nr 32 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy20:50
Dom Pomocy Społecznej20:51
Ukośna20:53
Urząd Dozoru Technicznego20:54
Nowiny20:55
Gościnna20:56
Rejtana20:57
Sandomierska20:58
Zremb20:59
Elmet21:00
Toruńska21:02
Brama Wyżynna21:03
Dworzec Główny21:05
Wały Piastowskie21:06
Jana z Kolna [GDA]21:08
Kurs nr 33 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]21:25
Wały Piastowskie21:26
Dworzec Główny21:28
Brama Wyżynna21:30
Toruńska21:32
Elmet21:33
Zremb21:34
Sandomierska21:35
Rejtana21:36
Gościnna21:38
Nowiny21:39
Ukośna21:40
Dom Pomocy Społecznej21:42
Maćkowy21:44
Kurs nr 34 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy21:50
Dom Pomocy Społecznej21:51
Ukośna21:53
Urząd Dozoru Technicznego21:54
Nowiny21:55
Gościnna21:56
Rejtana21:57
Sandomierska21:58
Zremb21:59
Elmet22:00
Toruńska22:02
Brama Wyżynna22:03
Dworzec Główny22:05
Wały Piastowskie22:06
Jana z Kolna [GDA]22:08
Kurs nr 35 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]22:41
Wały Piastowskie22:42
Dworzec Główny22:44
Brama Wyżynna22:46
Toruńska22:48
Elmet22:49
Zremb22:50
Sandomierska22:51
Rejtana22:52
Gościnna22:54
Nowiny22:55
Ukośna22:56
Dom Pomocy Społecznej22:58
Maćkowy23:00
Kurs nr 36 do Dworzec Główny
Maćkowy23:00
Dom Pomocy Społecznej23:01
Ukośna23:03
Urząd Dozoru Technicznego23:04
Nowiny23:05
Gościnna23:06
Rejtana23:07
Sandomierska23:08
Zremb23:09
Elmet23:10
Toruńska23:12
Brama Wyżynna23:13
Dworzec Główny23:15
Kurs nr 37 do Baza Hallera
Dworzec Główny23:15
Baza Hallera23:25