• Przypominamy: do odwołania zawieszona została sprzedaż biletów w pojazdach komunikacji miejskiej w Gdańsku.  • Podróżując autobusem/trolejbusem noś maskę!
17:17
Kurs nr 0 do Dworzec Główny
Baza Hallera09:34
Dworzec Główny09:44
Kurs nr 1 do Maćkowy
Dworzec Główny09:44
Brama Wyżynna09:47
Toruńska09:49
Elmet09:50
Zremb09:51
Sandomierska09:52
Rejtana09:53
Gościnna09:55
Nowiny09:56
Ukośna09:57
Dom Pomocy Społecznej09:59
Maćkowy10:01
Kurs nr 2 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy10:03
Dom Pomocy Społecznej10:05
Ukośna10:07
Urząd Dozoru Technicznego10:08
Nowiny10:09
Gościnna10:10
Rejtana10:11
Sandomierska10:13
Zremb10:14
Elmet10:15
Toruńska10:17
Brama Wyżynna10:19
Dworzec Główny10:21
Wały Piastowskie10:22
Jana z Kolna [GDA]10:24
Kurs nr 3 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]10:40
Wały Piastowskie10:41
Dworzec Główny10:44
Brama Wyżynna10:47
Toruńska10:49
Elmet10:50
Zremb10:51
Sandomierska10:52
Rejtana10:53
Gościnna10:55
Nowiny10:56
Ukośna10:57
Dom Pomocy Społecznej10:59
Maćkowy11:01
Kurs nr 4 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy11:03
Dom Pomocy Społecznej11:05
Ukośna11:07
Urząd Dozoru Technicznego11:08
Nowiny11:09
Gościnna11:10
Rejtana11:11
Sandomierska11:13
Zremb11:14
Elmet11:15
Toruńska11:17
Brama Wyżynna11:19
Dworzec Główny11:21
Wały Piastowskie11:22
Jana z Kolna [GDA]11:24
Kurs nr 5 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]11:40
Wały Piastowskie11:41
Dworzec Główny11:44
Brama Wyżynna11:47
Toruńska11:49
Elmet11:50
Zremb11:51
Sandomierska11:52
Rejtana11:53
Gościnna11:55
Nowiny11:56
Ukośna11:57
Dom Pomocy Społecznej11:59
Maćkowy12:01
Kurs nr 6 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy12:03
Dom Pomocy Społecznej12:05
Ukośna12:07
Urząd Dozoru Technicznego12:08
Nowiny12:09
Gościnna12:10
Rejtana12:11
Sandomierska12:13
Zremb12:14
Elmet12:15
Toruńska12:17
Brama Wyżynna12:19
Dworzec Główny12:21
Wały Piastowskie12:22
Jana z Kolna [GDA]12:24
Kurs nr 7 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]12:40
Wały Piastowskie12:41
Dworzec Główny12:44
Brama Wyżynna12:47
Toruńska12:49
Elmet12:50
Zremb12:51
Sandomierska12:52
Rejtana12:53
Gościnna12:55
Nowiny12:56
Ukośna12:57
Dom Pomocy Społecznej12:59
Maćkowy13:01
Kurs nr 8 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy13:03
Dom Pomocy Społecznej13:05
Ukośna13:07
Urząd Dozoru Technicznego13:08
Nowiny13:09
Gościnna13:10
Rejtana13:11
Sandomierska13:13
Zremb13:14
Elmet13:15
Toruńska13:17
Brama Wyżynna13:19
Dworzec Główny13:21
Wały Piastowskie13:22
Jana z Kolna [GDA]13:24
Kurs nr 9 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]13:40
Wały Piastowskie13:41
Dworzec Główny13:44
Brama Wyżynna13:47
Toruńska13:49
Elmet13:50
Zremb13:51
Sandomierska13:52
Rejtana13:53
Gościnna13:55
Nowiny13:56
Ukośna13:57
Dom Pomocy Społecznej13:59
Maćkowy14:01
Kurs nr 10 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy14:03
Dom Pomocy Społecznej14:05
Ukośna14:07
Urząd Dozoru Technicznego14:08
Nowiny14:09
Gościnna14:10
Rejtana14:11
Sandomierska14:13
Zremb14:14
Elmet14:15
Toruńska14:17
Brama Wyżynna14:19
Dworzec Główny14:21
Wały Piastowskie14:22
Jana z Kolna [GDA]14:24
Kurs nr 11 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]14:40
Wały Piastowskie14:41
Dworzec Główny14:44
Brama Wyżynna14:47
Toruńska14:49
Elmet14:50
Zremb14:51
Sandomierska14:52
Rejtana14:53
Gościnna14:55
Nowiny14:56
Ukośna14:57
Dom Pomocy Społecznej14:59
Maćkowy15:01
Kurs nr 12 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy15:03
Dom Pomocy Społecznej15:05
Ukośna15:07
Urząd Dozoru Technicznego15:08
Nowiny15:09
Gościnna15:10
Rejtana15:11
Sandomierska15:13
Zremb15:14
Elmet15:15
Toruńska15:17
Brama Wyżynna15:19
Dworzec Główny15:21
Wały Piastowskie15:22
Jana z Kolna [GDA]15:24
Kurs nr 13 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]15:40
Wały Piastowskie15:41
Dworzec Główny15:44
Brama Wyżynna15:47
Toruńska15:49
Elmet15:50
Zremb15:51
Sandomierska15:52
Rejtana15:53
Gościnna15:55
Nowiny15:56
Ukośna15:57
Dom Pomocy Społecznej15:59
Maćkowy16:01
Kurs nr 14 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy16:03
Dom Pomocy Społecznej16:05
Ukośna16:07
Urząd Dozoru Technicznego16:08
Nowiny16:09
Gościnna16:10
Rejtana16:11
Sandomierska16:13
Zremb16:14
Elmet16:15
Toruńska16:17
Brama Wyżynna16:19
Dworzec Główny16:21
Wały Piastowskie16:22
Jana z Kolna [GDA]16:24
Kurs nr 15 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]16:40
Wały Piastowskie16:41
Dworzec Główny16:44
Brama Wyżynna16:47
Toruńska16:49
Elmet16:50
Zremb16:51
Sandomierska16:52
Rejtana16:53
Gościnna16:55
Nowiny16:56
Ukośna16:57
Dom Pomocy Społecznej16:59
Maćkowy17:01
Kurs nr 16 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy17:03
Dom Pomocy Społecznej17:05
Ukośna17:07
Urząd Dozoru Technicznego17:08
Nowiny17:09
Gościnna17:10
Rejtana17:11
Sandomierska17:13
Zremb17:14
Elmet17:15
Toruńska17:17
Brama Wyżynna17:19
Dworzec Główny17:21
Wały Piastowskie17:22
Jana z Kolna [GDA]17:24
Kurs nr 17 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]17:40
Wały Piastowskie17:41
Dworzec Główny17:44
Brama Wyżynna17:47
Toruńska17:49
Elmet17:50
Zremb17:51
Sandomierska17:52
Rejtana17:53
Gościnna17:55
Nowiny17:56
Ukośna17:57
Dom Pomocy Społecznej17:59
Maćkowy18:01
Kurs nr 18 do Dworzec Główny
Maćkowy18:03
Dom Pomocy Społecznej18:05
Ukośna18:07
Urząd Dozoru Technicznego18:08
Nowiny18:09
Gościnna18:10
Rejtana18:11
Sandomierska18:13
Zremb18:14
Elmet18:15
Toruńska18:17
Brama Wyżynna18:19
Dworzec Główny18:21
Kurs nr 19 do Baza Hallera
Dworzec Główny18:21
Baza Hallera18:31