04:49
Kurs nr 0 do Łostowice Świętokrzyska
Baza Hallera04:53
Łostowice Świętokrzyska05:16
Kurs nr 1 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska05:16
Łostowice Świętokrzyska05:16
Orląt Lwowskich05:17
Niepołomicka05:18
Wieżycka05:19
Porębskiego05:20
Zakoniczyn05:21
Kurs nr 2 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn05:21
Porębskiego05:23
Wieżycka05:24
Niepołomicka05:25
Orląt Lwowskich05:27
Łostowice Świętokrzyska05:28
Kurs nr 3 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska05:52
Łostowice Świętokrzyska05:52
Orląt Lwowskich05:53
Niepołomicka05:54
Wieżycka05:55
Porębskiego05:56
Zakoniczyn05:57
Kurs nr 4 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn06:04
Porębskiego06:06
Wieżycka06:07
Niepołomicka06:08
Orląt Lwowskich06:10
Łostowice Świętokrzyska06:11
Kurs nr 5 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska06:22
Łostowice Świętokrzyska06:22
Orląt Lwowskich06:23
Niepołomicka06:24
Wieżycka06:25
Porębskiego06:26
Zakoniczyn06:27
Kurs nr 6 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn06:34
Porębskiego06:36
Wieżycka06:37
Niepołomicka06:38
Orląt Lwowskich06:40
Łostowice Świętokrzyska06:41
Kurs nr 7 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska06:52
Łostowice Świętokrzyska06:52
Orląt Lwowskich06:53
Niepołomicka06:54
Wieżycka06:55
Porębskiego06:56
Zakoniczyn06:57
Kurs nr 8 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn07:04
Porębskiego07:06
Wieżycka07:07
Niepołomicka07:08
Orląt Lwowskich07:10
Łostowice Świętokrzyska07:11
Kurs nr 9 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska07:22
Łostowice Świętokrzyska07:22
Orląt Lwowskich07:23
Niepołomicka07:24
Wieżycka07:25
Porębskiego07:26
Zakoniczyn07:27
Kurs nr 10 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn07:34
Porębskiego07:36
Wieżycka07:37
Niepołomicka07:38
Orląt Lwowskich07:40
Łostowice Świętokrzyska07:41
Kurs nr 11 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska07:52
Łostowice Świętokrzyska07:52
Orląt Lwowskich07:53
Niepołomicka07:54
Wieżycka07:55
Porębskiego07:56
Zakoniczyn07:57
Kurs nr 12 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn08:04
Porębskiego08:06
Wieżycka08:07
Niepołomicka08:08
Orląt Lwowskich08:10
Łostowice Świętokrzyska08:11
Kurs nr 13 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska08:22
Łostowice Świętokrzyska08:22
Orląt Lwowskich08:23
Niepołomicka08:24
Wieżycka08:25
Porębskiego08:26
Zakoniczyn08:27
Kurs nr 14 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn08:34
Porębskiego08:36
Wieżycka08:37
Niepołomicka08:38
Orląt Lwowskich08:40
Łostowice Świętokrzyska08:41
Kurs nr 15 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska08:52
Łostowice Świętokrzyska08:52
Orląt Lwowskich08:53
Niepołomicka08:54
Wieżycka08:55
Porębskiego08:56
Zakoniczyn08:57
Kurs nr 16 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn09:04
Porębskiego09:06
Wieżycka09:07
Niepołomicka09:08
Orląt Lwowskich09:10
Łostowice Świętokrzyska09:11
Kurs nr 17 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska09:32
Łostowice Świętokrzyska09:32
Orląt Lwowskich09:33
Niepołomicka09:34
Wieżycka09:36
Porębskiego09:37
Zakoniczyn09:38
Kurs nr 18 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn09:40
Porębskiego09:42
Wieżycka09:43
Niepołomicka09:44
Orląt Lwowskich09:46
Łostowice Świętokrzyska09:47
Kurs nr 21 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska11:32
Łostowice Świętokrzyska11:32
Orląt Lwowskich11:33
Niepołomicka11:34
Wieżycka11:36
Porębskiego11:37
Zakoniczyn11:38
Kurs nr 22 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn11:40
Porębskiego11:42
Wieżycka11:43
Niepołomicka11:44
Orląt Lwowskich11:46
Łostowice Świętokrzyska11:47
Kurs nr 25 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska13:42
Łostowice Świętokrzyska13:42
Orląt Lwowskich13:43
Niepołomicka13:44
Wieżycka13:46
Porębskiego13:47
Zakoniczyn13:48
Kurs nr 26 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn13:50
Porębskiego13:52
Wieżycka13:53
Niepołomicka13:54
Orląt Lwowskich13:56
Łostowice Świętokrzyska13:57
Kurs nr 29 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska15:42
Łostowice Świętokrzyska15:42
Orląt Lwowskich15:43
Niepołomicka15:44
Wieżycka15:46
Porębskiego15:47
Zakoniczyn15:48
Kurs nr 30 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn15:50
Porębskiego15:52
Wieżycka15:53
Niepołomicka15:54
Orląt Lwowskich15:56
Łostowice Świętokrzyska15:57
Kurs nr 33 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska17:42
Łostowice Świętokrzyska17:42
Orląt Lwowskich17:43
Niepołomicka17:44
Wieżycka17:46
Porębskiego17:47
Zakoniczyn17:48
Kurs nr 34 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn17:50
Porębskiego17:52
Wieżycka17:53
Niepołomicka17:54
Orląt Lwowskich17:56
Łostowice Świętokrzyska17:57
Kurs nr 37 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska19:32
Łostowice Świętokrzyska19:32
Orląt Lwowskich19:33
Niepołomicka19:34
Wieżycka19:36
Porębskiego19:37
Zakoniczyn19:38
Kurs nr 38 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn19:40
Porębskiego19:42
Wieżycka19:43
Niepołomicka19:44
Orląt Lwowskich19:46
Łostowice Świętokrzyska19:47
Kurs nr 39 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska20:02
Łostowice Świętokrzyska20:02
Orląt Lwowskich20:03
Niepołomicka20:04
Wieżycka20:05
Porębskiego20:06
Zakoniczyn20:07
Kurs nr 40 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn20:10
Porębskiego20:12
Wieżycka20:13
Niepołomicka20:14
Orląt Lwowskich20:16
Łostowice Świętokrzyska20:17
Kurs nr 41 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska20:32
Łostowice Świętokrzyska20:32
Orląt Lwowskich20:33
Niepołomicka20:34
Wieżycka20:35
Porębskiego20:36
Zakoniczyn20:37
Kurs nr 42 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn20:50
Porębskiego20:52
Wieżycka20:53
Niepołomicka20:54
Orląt Lwowskich20:56
Łostowice Świętokrzyska20:57
Kurs nr 43 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska21:02
Łostowice Świętokrzyska21:02
Orląt Lwowskich21:03
Niepołomicka21:04
Wieżycka21:05
Porębskiego21:06
Zakoniczyn21:07
Kurs nr 44 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn21:20
Porębskiego21:22
Wieżycka21:23
Niepołomicka21:24
Orląt Lwowskich21:26
Łostowice Świętokrzyska21:27
Kurs nr 45 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska21:40
Łostowice Świętokrzyska21:40
Orląt Lwowskich21:41
Niepołomicka21:42
Wieżycka21:43
Porębskiego21:44
Zakoniczyn21:45
Kurs nr 46 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn21:50
Porębskiego21:52
Wieżycka21:53
Niepołomicka21:54
Orląt Lwowskich21:56
Łostowice Świętokrzyska21:57
Kurs nr 47 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska22:10
Łostowice Świętokrzyska22:10
Orląt Lwowskich22:11
Niepołomicka22:12
Wieżycka22:13
Porębskiego22:14
Zakoniczyn22:15
Kurs nr 48 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn22:20
Porębskiego22:22
Wieżycka22:23
Niepołomicka22:24
Orląt Lwowskich22:26
Łostowice Świętokrzyska22:27
Kurs nr 49 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska22:40
Łostowice Świętokrzyska22:40
Orląt Lwowskich22:41
Niepołomicka22:42
Wieżycka22:43
Porębskiego22:44
Zakoniczyn22:45
Kurs nr 50 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn22:46
Porębskiego22:48
Wieżycka22:49
Niepołomicka22:50
Orląt Lwowskich22:52
Łostowice Świętokrzyska22:53
Kurs nr 51 do Baza Hallera
Łostowice Świętokrzyska22:53
Baza Hallera23:16