• Informujemy: maksymalna liczba osób w pojeździe może wynieść 30% ogólnej liczby miejsc siedzących i stojących. Więcej informacji na ztm.gda.pl   • Przypominamy: w trakcie korzystania z komunikacji miejskiej należy zakrywać usta i nos maseczką lub częścią odzieży.  • W pojazdach ZKM obowiązuje limit pasażerów: 30% liczby wszystkich miejsc (siedzących i stojących). Połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna.  • W pojazdach ZKM i ZTM obowiązuje limit pasażerów: 30% liczby wszystkich miejsc (siedzących i stojących). Połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna.
09:44
Kurs nr 0 do Łostowice Świętokrzyska
Baza Hallera04:28
Łostowice Świętokrzyska04:51
Kurs nr 1 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska04:51
Łostowice Świętokrzyska04:51
Łódzka04:52
Niepołomicka04:53
Wieżycka04:54
Porębskiego04:55
Zakoniczyn04:56
Kurs nr 2 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn04:59
Porębskiego05:01
Wieżycka05:02
Niepołomicka05:03
Łódzka05:05
Łostowice Świętokrzyska05:06
Kurs nr 3 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska05:11
Łostowice Świętokrzyska05:11
Łódzka05:12
Niepołomicka05:13
Wieżycka05:14
Porębskiego05:15
Zakoniczyn05:16
Kurs nr 4 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn05:19
Porębskiego05:21
Wieżycka05:22
Niepołomicka05:23
Łódzka05:25
Łostowice Świętokrzyska05:26
Kurs nr 5 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska05:42
Łostowice Świętokrzyska05:42
Łódzka05:43
Niepołomicka05:44
Wieżycka05:45
Porębskiego05:46
Zakoniczyn05:47
Kurs nr 6 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn05:51
Porębskiego05:53
Wieżycka05:54
Niepołomicka05:55
Łódzka05:57
Łostowice Świętokrzyska05:58
Kurs nr 7 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska06:05
Łostowice Świętokrzyska06:05
Łódzka06:06
Niepołomicka06:07
Wieżycka06:08
Porębskiego06:09
Zakoniczyn06:10
Kurs nr 8 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn06:11
Porębskiego06:13
Wieżycka06:14
Niepołomicka06:15
Łódzka06:17
Łostowice Świętokrzyska06:18
Kurs nr 9 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska06:28
Łostowice Świętokrzyska06:28
Łódzka06:29
Niepołomicka06:30
Wieżycka06:31
Porębskiego06:32
Zakoniczyn06:33
Kurs nr 10 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn06:34
Porębskiego06:36
Wieżycka06:37
Niepołomicka06:38
Łódzka06:40
Łostowice Świętokrzyska06:41
Kurs nr 11 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska06:50
Łostowice Świętokrzyska06:50
Łódzka06:51
Niepołomicka06:52
Wieżycka06:53
Porębskiego06:54
Zakoniczyn06:55
Kurs nr 12 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn06:58
Porębskiego07:00
Wieżycka07:01
Niepołomicka07:02
Łódzka07:04
Łostowice Świętokrzyska07:05
Kurs nr 13 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska07:16
Łostowice Świętokrzyska07:16
Łódzka07:17
Niepołomicka07:18
Wieżycka07:20
Porębskiego07:21
Zakoniczyn07:22
Kurs nr 14 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn07:26
Porębskiego07:28
Wieżycka07:29
Niepołomicka07:30
Łódzka07:32
Łostowice Świętokrzyska07:33
Kurs nr 15 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska07:44
Łostowice Świętokrzyska07:44
Łódzka07:45
Niepołomicka07:46
Wieżycka07:48
Porębskiego07:49
Zakoniczyn07:50
Kurs nr 16 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn07:51
Porębskiego07:53
Wieżycka07:54
Niepołomicka07:55
Łódzka07:57
Łostowice Świętokrzyska07:58
Kurs nr 17 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska08:37
Łostowice Świętokrzyska08:37
Łódzka08:38
Niepołomicka08:39
Wieżycka08:41
Porębskiego08:42
Zakoniczyn08:43
Kurs nr 18 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn08:45
Porębskiego08:47
Wieżycka08:48
Niepołomicka08:49
Łódzka08:51
Łostowice Świętokrzyska08:52
Kurs nr 19 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska08:57
Łostowice Świętokrzyska08:57
Łódzka08:58
Niepołomicka08:59
Wieżycka09:01
Porębskiego09:02
Zakoniczyn09:03
Kurs nr 20 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn09:05
Porębskiego09:07
Wieżycka09:08
Niepołomicka09:09
Łódzka09:11
Łostowice Świętokrzyska09:12
Kurs nr 21 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska09:17
Łostowice Świętokrzyska09:17
Łódzka09:18
Niepołomicka09:19
Wieżycka09:21
Porębskiego09:22
Zakoniczyn09:23
Kurs nr 22 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn09:25
Porębskiego09:27
Wieżycka09:28
Niepołomicka09:29
Łódzka09:31
Łostowice Świętokrzyska09:32
Kurs nr 23 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska09:37
Łostowice Świętokrzyska09:37
Łódzka09:38
Niepołomicka09:39
Wieżycka09:41
Porębskiego09:42
Zakoniczyn09:43
Kurs nr 24 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn09:45
Porębskiego09:47
Wieżycka09:48
Niepołomicka09:49
Łódzka09:51
Łostowice Świętokrzyska09:52
Kurs nr 25 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska09:57
Łostowice Świętokrzyska09:57
Łódzka09:58
Niepołomicka09:59
Wieżycka10:01
Porębskiego10:02
Zakoniczyn10:03
Kurs nr 26 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn10:05
Porębskiego10:07
Wieżycka10:08
Niepołomicka10:09
Łódzka10:11
Łostowice Świętokrzyska10:12
Kurs nr 27 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska10:17
Łostowice Świętokrzyska10:17
Łódzka10:18
Niepołomicka10:19
Wieżycka10:21
Porębskiego10:22
Zakoniczyn10:23
Kurs nr 28 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn10:25
Porębskiego10:27
Wieżycka10:28
Niepołomicka10:29
Łódzka10:31
Łostowice Świętokrzyska10:32
Kurs nr 29 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska10:37
Łostowice Świętokrzyska10:37
Łódzka10:38
Niepołomicka10:39
Wieżycka10:41
Porębskiego10:42
Zakoniczyn10:43
Kurs nr 30 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn10:45
Porębskiego10:47
Wieżycka10:48
Niepołomicka10:49
Łódzka10:51
Łostowice Świętokrzyska10:52
Kurs nr 31 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska10:57
Łostowice Świętokrzyska10:57
Łódzka10:58
Niepołomicka10:59
Wieżycka11:01
Porębskiego11:02
Zakoniczyn11:03
Kurs nr 32 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn11:05
Porębskiego11:07
Wieżycka11:08
Niepołomicka11:09
Łódzka11:11
Łostowice Świętokrzyska11:12
Kurs nr 33 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska11:17
Łostowice Świętokrzyska11:17
Łódzka11:18
Niepołomicka11:19
Wieżycka11:21
Porębskiego11:22
Zakoniczyn11:23
Kurs nr 34 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn11:25
Porębskiego11:27
Wieżycka11:28
Niepołomicka11:29
Łódzka11:31
Łostowice Świętokrzyska11:32
Kurs nr 35 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska11:37
Łostowice Świętokrzyska11:37
Łódzka11:38
Niepołomicka11:39
Wieżycka11:41
Porębskiego11:42
Zakoniczyn11:43
Kurs nr 36 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn11:45
Porębskiego11:47
Wieżycka11:48
Niepołomicka11:49
Łódzka11:51
Łostowice Świętokrzyska11:52
Kurs nr 37 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska11:57
Łostowice Świętokrzyska11:57
Łódzka11:58
Niepołomicka11:59
Wieżycka12:01
Porębskiego12:02
Zakoniczyn12:03
Kurs nr 38 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn12:05
Porębskiego12:07
Wieżycka12:08
Niepołomicka12:09
Łódzka12:11
Łostowice Świętokrzyska12:12
Kurs nr 39 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska12:17
Łostowice Świętokrzyska12:17
Łódzka12:18
Niepołomicka12:19
Wieżycka12:21
Porębskiego12:22
Zakoniczyn12:23
Kurs nr 40 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn12:25
Porębskiego12:27
Wieżycka12:28
Niepołomicka12:29
Łódzka12:31
Łostowice Świętokrzyska12:32
Kurs nr 41 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska12:37
Łostowice Świętokrzyska12:37
Łódzka12:38
Niepołomicka12:39
Wieżycka12:41
Porębskiego12:42
Zakoniczyn12:43
Kurs nr 42 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn12:45
Porębskiego12:47
Wieżycka12:48
Niepołomicka12:49
Łódzka12:51
Łostowice Świętokrzyska12:52
Kurs nr 43 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska12:57
Łostowice Świętokrzyska12:57
Łódzka12:58
Niepołomicka12:59
Wieżycka13:01
Porębskiego13:02
Zakoniczyn13:03
Kurs nr 44 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn13:05
Porębskiego13:07
Wieżycka13:08
Niepołomicka13:09
Łódzka13:11
Łostowice Świętokrzyska13:12
Kurs nr 45 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska13:17
Łostowice Świętokrzyska13:17
Łódzka13:18
Niepołomicka13:19
Wieżycka13:21
Porębskiego13:22
Zakoniczyn13:23
Kurs nr 46 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn13:25
Porębskiego13:27
Wieżycka13:28
Niepołomicka13:29
Łódzka13:31
Łostowice Świętokrzyska13:32
Kurs nr 47 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska13:47
Łostowice Świętokrzyska13:47
Łódzka13:48
Niepołomicka13:49
Wieżycka13:51
Porębskiego13:52
Zakoniczyn13:53
Kurs nr 48 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn13:57
Porębskiego13:59
Wieżycka14:00
Niepołomicka14:01
Łódzka14:03
Łostowice Świętokrzyska14:04
Kurs nr 49 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska14:17
Łostowice Świętokrzyska14:17
Łódzka14:19
Niepołomicka14:21
Wieżycka14:23
Porębskiego14:24
Zakoniczyn14:25
Kurs nr 50 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn14:26
Porębskiego14:28
Wieżycka14:29
Niepołomicka14:30
Łódzka14:32
Łostowice Świętokrzyska14:33
Kurs nr 51 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska14:47
Łostowice Świętokrzyska14:47
Łódzka14:49
Niepołomicka14:51
Wieżycka14:53
Porębskiego14:54
Zakoniczyn14:55
Kurs nr 52 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn14:58
Porębskiego15:00
Wieżycka15:01
Niepołomicka15:02
Łódzka15:04
Łostowice Świętokrzyska15:05
Kurs nr 53 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska15:17
Łostowice Świętokrzyska15:17
Łódzka15:19
Niepołomicka15:21
Wieżycka15:23
Porębskiego15:24
Zakoniczyn15:25
Kurs nr 54 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn15:26
Porębskiego15:28
Wieżycka15:29
Niepołomicka15:30
Łódzka15:32
Łostowice Świętokrzyska15:33
Kurs nr 55 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska15:47
Łostowice Świętokrzyska15:47
Łódzka15:49
Niepołomicka15:51
Wieżycka15:53
Porębskiego15:54
Zakoniczyn15:55
Kurs nr 56 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn15:58
Porębskiego16:00
Wieżycka16:01
Niepołomicka16:02
Łódzka16:04
Łostowice Świętokrzyska16:05
Kurs nr 57 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska16:16
Łostowice Świętokrzyska16:16
Łódzka16:18
Niepołomicka16:20
Wieżycka16:22
Porębskiego16:23
Zakoniczyn16:24
Kurs nr 58 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn16:26
Porębskiego16:28
Wieżycka16:29
Niepołomicka16:30
Łódzka16:32
Łostowice Świętokrzyska16:33
Kurs nr 59 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska16:47
Łostowice Świętokrzyska16:47
Łódzka16:49
Niepołomicka16:51
Wieżycka16:53
Porębskiego16:54
Zakoniczyn16:55
Kurs nr 60 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn16:55
Porębskiego16:57
Wieżycka16:58
Niepołomicka16:59
Łódzka17:01
Łostowice Świętokrzyska17:02
Kurs nr 61 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska17:20
Łostowice Świętokrzyska17:20
Łódzka17:21
Niepołomicka17:22
Wieżycka17:24
Porębskiego17:25
Zakoniczyn17:26
Kurs nr 62 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn17:26
Porębskiego17:28
Wieżycka17:29
Niepołomicka17:30
Łódzka17:32
Łostowice Świętokrzyska17:33
Kurs nr 63 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska17:50
Łostowice Świętokrzyska17:50
Łódzka17:51
Niepołomicka17:52
Wieżycka17:54
Porębskiego17:55
Zakoniczyn17:56
Kurs nr 64 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn17:56
Porębskiego17:58
Wieżycka17:59
Niepołomicka18:00
Łódzka18:02
Łostowice Świętokrzyska18:03
Kurs nr 65 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska18:05
Łostowice Świętokrzyska18:05
Łódzka18:06
Niepołomicka18:07
Wieżycka18:09
Porębskiego18:10
Zakoniczyn18:11
Kurs nr 66 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn18:11
Porębskiego18:13
Wieżycka18:14
Niepołomicka18:15
Łódzka18:17
Łostowice Świętokrzyska18:18
Kurs nr 67 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska18:20
Łostowice Świętokrzyska18:20
Łódzka18:21
Niepołomicka18:22
Wieżycka18:24
Porębskiego18:25
Zakoniczyn18:26
Kurs nr 68 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn18:26
Porębskiego18:28
Wieżycka18:29
Niepołomicka18:30
Łódzka18:32
Łostowice Świętokrzyska18:33
Kurs nr 69 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska18:36
Łostowice Świętokrzyska18:36
Łódzka18:37
Niepołomicka18:38
Wieżycka18:40
Porębskiego18:41
Zakoniczyn18:42
Kurs nr 70 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn18:42
Porębskiego18:44
Wieżycka18:45
Niepołomicka18:46
Łódzka18:48
Łostowice Świętokrzyska18:49
Kurs nr 71 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska18:52
Łostowice Świętokrzyska18:52
Łódzka18:53
Niepołomicka18:54
Wieżycka18:56
Porębskiego18:57
Zakoniczyn18:58
Kurs nr 72 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn19:00
Porębskiego19:02
Wieżycka19:03
Niepołomicka19:04
Łódzka19:06
Łostowice Świętokrzyska19:07
Kurs nr 73 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska19:12
Łostowice Świętokrzyska19:12
Łódzka19:13
Niepołomicka19:14
Wieżycka19:16
Porębskiego19:17
Zakoniczyn19:18
Kurs nr 74 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn19:20
Porębskiego19:22
Wieżycka19:23
Niepołomicka19:24
Łódzka19:26
Łostowice Świętokrzyska19:27
Kurs nr 75 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska19:32
Łostowice Świętokrzyska19:32
Łódzka19:33
Niepołomicka19:34
Wieżycka19:36
Porębskiego19:37
Zakoniczyn19:38
Kurs nr 76 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn19:40
Porębskiego19:42
Wieżycka19:43
Niepołomicka19:44
Łódzka19:46
Łostowice Świętokrzyska19:47
Kurs nr 77 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska19:52
Łostowice Świętokrzyska19:52
Łódzka19:53
Niepołomicka19:54
Wieżycka19:56
Porębskiego19:57
Zakoniczyn19:58
Kurs nr 78 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn20:00
Porębskiego20:02
Wieżycka20:03
Niepołomicka20:04
Łódzka20:06
Łostowice Świętokrzyska20:07
Kurs nr 79 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska20:12
Łostowice Świętokrzyska20:12
Łódzka20:13
Niepołomicka20:14
Wieżycka20:15
Porębskiego20:16
Zakoniczyn20:17
Kurs nr 80 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn20:20
Porębskiego20:22
Wieżycka20:23
Niepołomicka20:24
Łódzka20:26
Łostowice Świętokrzyska20:27
Kurs nr 81 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska20:42
Łostowice Świętokrzyska20:42
Łódzka20:43
Niepołomicka20:44
Wieżycka20:45
Porębskiego20:46
Zakoniczyn20:47
Kurs nr 82 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn20:50
Porębskiego20:52
Wieżycka20:53
Niepołomicka20:54
Łódzka20:56
Łostowice Świętokrzyska20:57
Kurs nr 83 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska21:13
Łostowice Świętokrzyska21:13
Łódzka21:14
Niepołomicka21:15
Wieżycka21:16
Porębskiego21:17
Zakoniczyn21:18
Kurs nr 84 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn21:20
Porębskiego21:22
Wieżycka21:23
Niepołomicka21:24
Łódzka21:26
Łostowice Świętokrzyska21:27
Kurs nr 85 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska21:40
Łostowice Świętokrzyska21:40
Łódzka21:41
Niepołomicka21:42
Wieżycka21:43
Porębskiego21:44
Zakoniczyn21:45
Kurs nr 86 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn21:50
Porębskiego21:52
Wieżycka21:53
Niepołomicka21:54
Łódzka21:56
Łostowice Świętokrzyska21:57
Kurs nr 87 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska22:10
Łostowice Świętokrzyska22:10
Łódzka22:11
Niepołomicka22:12
Wieżycka22:13
Porębskiego22:14
Zakoniczyn22:15
Kurs nr 88 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn22:20
Porębskiego22:22
Wieżycka22:23
Niepołomicka22:24
Łódzka22:26
Łostowice Świętokrzyska22:27
Kurs nr 89 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska22:40
Łostowice Świętokrzyska22:40
Łódzka22:41
Niepołomicka22:42
Wieżycka22:43
Porębskiego22:44
Zakoniczyn22:45
Kurs nr 90 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn22:46
Porębskiego22:48
Wieżycka22:49
Niepołomicka22:50
Łódzka22:52
Łostowice Świętokrzyska22:53
Kurs nr 91 do Baza Hallera
Łostowice Świętokrzyska22:53
Baza Hallera23:16