• Średnie stęż. pyłu PM10= 45,5 Norma19,3 Norma: 150ug. średniodob. Norma WHO: 50ug przez 3 dni. Więcej: gdansk.pl/powietrze
05:30
Linia 186 do Górki Wschodnie
- - KURS NIEZALOGOWANY - -
Brygada186-02
Czas rozkładowy05:40
Linia 166 do "Makro"
- - KURS NIEZALOGOWANY - -
Brygada166-13
Czas rozkładowy05:54
Linia 166 do Jana z Kolna [GDA]
- - KURS NIEZALOGOWANY - -
Brygada166-13
Czas rozkładowy05:59