• Średnie stęż. pyłu PM10 = 1 ug. Norma: 300ug. średniodob. Norma WHO: 50ug przez 3 dni. Więcej: gdansk.pl/powietrze
12:00