• Przypominamy, że od 1.04. obowiązują nowe ceny biletów. Szczegóły na: ztm.gda.pl  • Przypominamy, że od 1.04. obowiązują nowe ceny biletów. Szczegóły na ztm.gda.pl.  • Od 30.03. wprowadzone zostały kolejne zmiany w komunkacji miejskiej. Szczegłóy na: ztm.gda.pl  • 760 z dod. kursami). Rozkłady powszednie feryjne na liniach K,R,S,W,X,Z,104,171,181,191,193,196,288. Nie funkcjonują F,20,21,30,34,103,121,134,163,209  • liniach: S, 117, 122, 143, 144, 177, 181, 185, 187 rozkłady powszednie feryjne (na liniach 117 i 143 nie są wykonywane wybrane kursy w godz. szczytu).
20:36
J
K
R
S
W
Z
T8
2
3
5
6
8
9
10
12
22
23
24
25
26
27
28
29
31
33
84
85
86
87
102
105
106
107
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
122
123
124
125
126
127
128
130
132
133
136
138
140
141
143
144
145
146
147
148
149
150
152
153
154
155
157
158
159
160
162
165
167
168
169
170
171
172
173
174
175
178
179
180
181
182
184
185
186
187
189
190
191
192
194
197
198
199
200
204
205
207
210
213
227
232
249
255
256
282
295
700
710
723
740
759
760
770
911
N1
N2
N3
N4
N5
N8
N9
N10
N11
N12
N13
N20
N30
N40
N65
N94