• Średnie stęż. pyłu PM10= 25,4 Norma: 150ug. średniodob. Norma WHO: 50ug przez 3 dni. Więcej: gdansk.pl/powietrze  • Z powodu maratonu część linii autobusowych kursuje po trasach objazdowych. Więcej na www.ztm.gda.pl   • Z powodu maratonu część linii autobusowych kursuje po trasach objazdowych już od 4:00.
10:21
Wybierz linię z listy lub podaj numer brygady:
F
J
R
S
W
Z
T8
2
3
5
6
8
9
10
12
20
22
23
24
25
26
27
28
29
31
84
85
86
87
100
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
120
122
123
124
125
126
127
130
131
132
133
136
138
141
143
144
145
146
147
148
149
150
152
153
154
155
157
158
159
162
167
168
169
170
171
172
173
174
175
178
179
180
181
184
186
187
189
190
191
194
197
198
199
200
203
205
207
210
213
227
232
249
255
256
282
283
287
295
700
710
740
759
760
770
911
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N8
N9
N10
N11
N12
N13
N20
N30
N40
N94