• Średnie stęż. pyłu PM10= 42,2 Norma: 150ug. średniodob. Norma WHO: 50ug przez 3 dni. Więcej: gdansk.pl/powietrze
12:11
Linia 186 do Górki Wschodnie
Numer pojazdu2686
Mercedes-Benz Citaro G C2 2019r.
Brygada186-03
Czas rozkładowy12:25
Czas realny12:25
Linia 186 do Jana z Kolna [GDA]
Numer pojazdu2766
Mercedes-Benz Citaro C2 2019r.
Brygada186-02
Czas rozkładowy12:30
Czas realny12:26