• Średnie stęż. pyłu PM10= 45,5 Norma19,3 Norma: 150ug. średniodob. Norma WHO: 50ug przez 3 dni. Więcej: gdansk.pl/powietrze
05:50
Linia 112 do Przegalina
- - KURS NIEZALOGOWANY - -
Brygada112-01
Czas rozkładowy05:56
Linia 166 do Jana z Kolna [GDA]
- - KURS NIEZALOGOWANY - -
Brygada166-13
Czas rozkładowy06:01
Linia 186 do Jana z Kolna [GDA]
- - KURS NIEZALOGOWANY - -
Brygada186-01
Czas rozkładowy06:06
Linia 186 do Górki Wschodnie
- - KURS NIEZALOGOWANY - -
Brygada186-03
Czas rozkładowy06:06
Linia 112 do Jana z Kolna [GDA]
- - KURS NIEZALOGOWANY - -
Brygada112-03
Czas rozkładowy06:13