• Średnie stęż. pyłu PM10= 13,1 Norma: 300ug. średniodob. Norma WHO: 50ug przez 3 dni. Więcej: gdansk.pl/powietrze
16:04
BRYGADY
23-01
23-02
23-03
23-04
23-05
23-06
23-07