• Średnie stęż. pyłu PM10= 13,1 Norma: 300ug. średniodob. Norma WHO: 50ug przez 3 dni. Więcej: gdansk.pl/powietrze
16:18
BRYGADY
29-01
29-02
29-03
29-04
29-05
29-06
29-07