• Średnie stęż. pyłu PM10= 13,1 Norma: 300ug. średniodob. Norma WHO: 50ug przez 3 dni. Więcej: gdansk.pl/powietrze
17:04
BRYGADY
125-04
133-02
133-03
133-05
147-07
150-01
150-03
190-02
190-03
23-01
23-02
23-03
23-05
23-06
23-07
24-08
29-01
29-02
29-03
29-04
29-05
29-06
29-07