• Średnie stęż. pyłu PM10= 13,1 Norma: 300ug. średniodob. Norma WHO: 50ug przez 3 dni. Więcej: gdansk.pl/powietrze
16:24
BRYGADY
N30-01
N30-02
N30-03
N30-04
N30-05
N30-06