• Średnie stężenie pyłu PM10 = 13,3 ug. Norma średniodobowa = 150 ug. Norma WHO = 50 ug przez 3 kolejne dni. Więcej na gdansk.pl/powietrze.
07:32
Kurs nr 0 do Dworzec Główny
Baza Hallera06:00
Dworzec Główny06:10
Kurs nr 1 do Przegalina
Dworzec Główny06:10
Brama Wyżynna06:12
Żabi Kruk06:13
Chmielna06:14
Akademia Muzyczna06:15
Brama Żuławska06:16
Mostek06:17
Miałki Szlak06:18
Węzeł Elbląska06:19
Błonia06:20
Tarcice06:21
Michałki06:23
Rafineria06:24
Dobrowo06:26
Sezonowa06:28
Jesionowa06:30
Łąkowa06:31
Bogatka III06:32
Bogatka II06:34
Bogatka I06:35
Szkolna06:38
Wiślinka Piaskowa06:40
Sobieszewo06:42
Falowa06:43
Kanałowa06:44
Turystyczna06:45
Forsycji06:46
Pole Namiotowe06:47
Lazurowa06:48
Orlinki06:49
Kwiatowa06:50
Boguckiego06:51
Trałowa - Szkoła06:52
Kempingowa06:53
Węgorzowa06:54
Przystań06:55
Świbnieńska I06:56
Świbnieńska II06:56
Uzdrowiskowa06:57
Świbnieńska III06:59
Przegalińska07:00
Przegalina07:01
Kurs nr 2 do Dworzec Główny
Przegalina07:05
Przegalińska07:06
Świbnieńska III07:08
Uzdrowiskowa07:10
Świbnieńska II07:11
Świbnieńska I07:11
Przystań07:12
Węgorzowa07:13
Kempingowa07:14
Trałowa - Szkoła07:15
Boguckiego07:16
Kwiatowa07:17
Orlinki07:18
Lazurowa07:20
Pole Namiotowe07:21
Forsycji07:22
Turystyczna07:22
Kanałowa07:24
Falowa07:25
Sobieszewo07:26
Wiślinka Piaskowa07:28
Szkolna07:31
Bogatka I07:33
Bogatka II07:35
Bogatka III07:37
Łąkowa07:38
Jesionowa07:40
Sezonowa07:41
Dobrowo07:43
Rafineria07:45
Michałki07:46
Tarcice07:48
Błonia07:49
Węzeł Elbląska07:50
Miałki Szlak07:51
Mostek07:52
Brama Żuławska07:54
Akademia Muzyczna07:55
Chmielna07:56
Żabi Kruk07:57
Brama Wyżynna08:01
Dworzec Główny08:03