• IMGW inf. od godz 06:00 dnia 17.09.19 do godz 06:00 dnia 18.09.19 przewiduje się wiatr połud-zach 6 do 7, wzrast do 8 w porywach 9 w skALI B  • Średnie stęż. pyłu PM10 = 9,7ug. Norma: 300ug. średniodob. Norma WHO: 50ug przez 3 dni. Więcej: gdansk.pl/powietrze   • Z powodu prac awaryjnych zawiesza się obsługę przyst. Rafineria - brama 8, dla linii 166.
09:02
Kurs nr 4 do Pruszcz Rondo Kociewskie
Dworzec Główny08:13
Dworzec Główny08:13
Brama Wyżynna08:16
Toruńska08:18
Elmet08:19
Zremb08:20
Sandomierska08:21
Rejtana08:22
Gościnna08:24
Nowiny08:25
Ukośna08:26
Niegowska08:28
Węzeł Lipce (N/Ż)08:29
Ostróżek (N/Ż)08:30
Święty Wojciech08:31
Pruszcz Radunica (N/Ż)08:33
Pruszcz Przemysłowa (N/Ż)08:34
Pruszcz Pogotowie Ratunkowe08:36
Pruszcz Rondo Kaszubskie08:37
Pruszcz Rondo Bursztynowe08:38
Pruszcz Cicha (Cmentarz) (N/Ż)08:40
Pruszcz Cyprysowa (N/Ż)08:41
Pruszcz Obrońców Wybrzeża08:42
Pruszcz Faktoria08:44
Pruszcz Nowowiejskiego08:46
Pruszcz Batalionów Chłopskich08:47
Pruszcz Zastawna (N/Ż)08:48
Pruszcz Rondo Kociewskie08:50
Kurs nr 5 do Jana z Kolna [GDA]
Pruszcz Rondo Kociewskie09:09
Pruszcz Zastawna (N/Ż)09:10
Pruszcz Fabryczny (N/Ż)09:11
Pruszcz Batalionów Chłopskich09:13
Pruszcz Nowowiejskiego09:14
Pruszcz Faktoria09:15
Pruszcz Obrońców Wybrzeża09:17
Pruszcz Cicha (Cmentarz) (N/Ż)09:18
Pruszcz Rondo Kaszubskie09:19
Pruszcz Rondo Bursztynowe09:20
Pruszcz Rondo Kaszubskie09:21
Pruszcz Pogotowie Ratunkowe09:22
Pruszcz Wojska Polskiego09:23
Chopina [PG]09:26
Pruszcz Przemysłowa (N/Ż)09:28
Pruszcz Radunica (N/Ż)09:29
Święty Wojciech09:30
Ostróżek (N/Ż)09:32
Niegowska09:34
Dwór Ferberów (N/Ż)09:35
Ukośna09:36
Urząd Dozoru Technicznego09:37
Nowiny09:38
Gościnna09:39
Rejtana09:40
Sandomierska09:42
Zremb09:43
Elmet09:44
Toruńska09:46
Brama Wyżynna09:48
Dworzec Główny09:50
Wały Piastowskie09:51
Jana z Kolna [GDA]09:53
Kurs nr 6 do Pruszcz Rondo Kociewskie
Jana z Kolna [GDA]10:09
Wały Piastowskie10:10
Dworzec Główny10:13
Brama Wyżynna10:16
Toruńska10:18
Elmet10:19
Zremb10:20
Sandomierska10:21
Rejtana10:22
Gościnna10:24
Nowiny10:25
Ukośna10:26
Niegowska10:28
Węzeł Lipce (N/Ż)10:29
Ostróżek (N/Ż)10:30
Święty Wojciech10:31
Pruszcz Radunica (N/Ż)10:33
Pruszcz Przemysłowa (N/Ż)10:34
Pruszcz Pogotowie Ratunkowe10:36
Pruszcz Rondo Kaszubskie10:37
Pruszcz Rondo Bursztynowe10:38
Pruszcz Cicha (Cmentarz) (N/Ż)10:40
Pruszcz Cyprysowa (N/Ż)10:41
Pruszcz Obrońców Wybrzeża10:42
Pruszcz Faktoria10:44
Pruszcz Nowowiejskiego10:46
Pruszcz Batalionów Chłopskich10:47
Pruszcz Zastawna (N/Ż)10:48
Pruszcz Rondo Kociewskie10:50
Kurs nr 7 do Jana z Kolna [GDA]
Pruszcz Rondo Kociewskie11:09
Pruszcz Zastawna (N/Ż)11:10
Pruszcz Fabryczny (N/Ż)11:11
Pruszcz Batalionów Chłopskich11:13
Pruszcz Nowowiejskiego11:14
Pruszcz Faktoria11:15
Pruszcz Obrońców Wybrzeża11:17
Pruszcz Cicha (Cmentarz) (N/Ż)11:18
Pruszcz Rondo Kaszubskie11:19
Pruszcz Rondo Bursztynowe11:20
Pruszcz Rondo Kaszubskie11:21
Pruszcz Pogotowie Ratunkowe11:22
Pruszcz Wojska Polskiego11:23
Chopina [PG]11:26
Pruszcz Przemysłowa (N/Ż)11:28
Pruszcz Radunica (N/Ż)11:29
Święty Wojciech11:30
Ostróżek (N/Ż)11:32
Niegowska11:34
Dwór Ferberów (N/Ż)11:35
Ukośna11:36
Urząd Dozoru Technicznego11:37
Nowiny11:38
Gościnna11:39
Rejtana11:40
Sandomierska11:42
Zremb11:43
Elmet11:44
Toruńska11:46
Brama Wyżynna11:48
Dworzec Główny11:50
Wały Piastowskie11:51
Jana z Kolna [GDA]11:53
Kurs nr 8 do Pruszcz Urząd Skarbowy
Jana z Kolna [GDA]12:09
Wały Piastowskie12:10
Dworzec Główny12:13
Brama Wyżynna12:16
Toruńska12:18
Elmet12:19
Zremb12:20
Sandomierska12:21
Rejtana12:22
Gościnna12:24
Nowiny12:25
Ukośna12:26
Niegowska12:28
Węzeł Lipce (N/Ż)12:29
Ostróżek (N/Ż)12:30
Święty Wojciech12:31
Pruszcz Radunica (N/Ż)12:33
Pruszcz Przemysłowa (N/Ż)12:34
Pruszcz Pogotowie Ratunkowe12:36
Pruszcz Rondo Kaszubskie12:37
Pruszcz Rondo Bursztynowe12:38
Pruszcz Cicha (Cmentarz) (N/Ż)12:40
Pruszcz Cyprysowa (N/Ż)12:41
Pruszcz Obrońców Wybrzeża12:42
Pruszcz Faktoria12:44
Pruszcz Nowowiejskiego12:46
Pruszcz Urząd Skarbowy12:47
Kurs nr 9 do Dworzec Główny
Pruszcz Urząd Skarbowy13:12
Pruszcz Nowowiejskiego13:14
Pruszcz Faktoria13:15
Pruszcz Obrońców Wybrzeża13:17
Pruszcz Cicha (Cmentarz) (N/Ż)13:18
Pruszcz Rondo Kaszubskie13:19
Pruszcz Rondo Bursztynowe13:20
Pruszcz Rondo Kaszubskie13:21
Pruszcz Pogotowie Ratunkowe13:22
Pruszcz Wojska Polskiego13:23
Chopina [PG]13:26
Pruszcz Przemysłowa (N/Ż)13:28
Pruszcz Radunica (N/Ż)13:29
Święty Wojciech13:30
Ostróżek (N/Ż)13:32
Niegowska13:34
Dwór Ferberów (N/Ż)13:35
Ukośna13:36
Urząd Dozoru Technicznego13:37
Nowiny13:38
Gościnna13:39
Rejtana13:40
Sandomierska13:42
Zremb13:43
Elmet13:44
Toruńska13:46
Brama Wyżynna13:48
Dworzec Główny13:50