03:37
Kurs nr 4 do Pruszcz Rondo Kociewskie
Dworzec Główny08:10
Dworzec Główny08:13
Brama Wyżynna08:16
Toruńska08:18
Elmet08:19
Zremb08:20
Sandomierska08:21
Rejtana08:22
Gościnna08:24
Nowiny08:25
Ukośna08:26
Niegowska08:28
Węzeł Lipce (N/Ż)08:29
Ostróżek (N/Ż)08:30
Święty Wojciech08:31
Pruszcz Radunica (N/Ż)08:33
Pruszcz Przemysłowa (N/Ż)08:34
Pruszcz Pogotowie Ratunkowe08:36
Pruszcz Rondo Kaszubskie08:37
Pruszcz Rondo Bursztynowe08:38
Rotmanka - Rondo08:40
Pruszcz Rondo Bursztynowe08:42
Pruszcz Cicha (Cmentarz) (N/Ż)08:44
Pruszcz Cyprysowa (N/Ż)08:45
Pruszcz Obrońców Wybrzeża08:46
Pruszcz Faktoria08:48
Pruszcz Nowowiejskiego08:50
Pruszcz Batalionów Chłopskich08:51
Pruszcz Zastawna (N/Ż)08:52
Pruszcz Rondo Kociewskie08:54
Kurs nr 5 do Jana z Kolna [GDA]
Pruszcz Rondo Kociewskie09:05
Pruszcz Zastawna (N/Ż)09:06
Pruszcz Fabryczny (N/Ż)09:07
Pruszcz Batalionów Chłopskich09:09
Pruszcz Nowowiejskiego09:10
Pruszcz Faktoria09:11
Pruszcz Obrońców Wybrzeża09:13
Pruszcz Cicha (Cmentarz) (N/Ż)09:14
Pruszcz Rondo Kaszubskie09:15
Pruszcz Rondo Bursztynowe09:16
Rotmanka - Rondo09:18
Pruszcz Rondo Bursztynowe09:20
Pruszcz Rondo Kaszubskie09:21
Pruszcz Pogotowie Ratunkowe09:22
Pruszcz Wojska Polskiego09:23
Chopina [PG]09:26
Pruszcz Przemysłowa (N/Ż)09:28
Pruszcz Radunica (N/Ż)09:29
Święty Wojciech09:30
Ostróżek (N/Ż)09:32
Niegowska09:34
Dwór Ferberów (N/Ż)09:35
Ukośna09:36
Urząd Dozoru Technicznego09:37
Nowiny09:38
Gościnna09:39
Rejtana09:40
Sandomierska09:42
Zremb09:43
Elmet09:44
Toruńska09:46
Brama Wyżynna09:48
Dworzec Główny09:50
Wały Piastowskie09:51
Jana z Kolna [GDA]09:53
Kurs nr 6 do Pruszcz Rondo Kociewskie
Jana z Kolna [GDA]10:09
Wały Piastowskie10:10
Dworzec Główny10:13
Brama Wyżynna10:16
Toruńska10:18
Elmet10:19
Zremb10:20
Sandomierska10:21
Rejtana10:22
Gościnna10:24
Nowiny10:25
Ukośna10:26
Niegowska10:28
Węzeł Lipce (N/Ż)10:29
Ostróżek (N/Ż)10:30
Święty Wojciech10:31
Pruszcz Radunica (N/Ż)10:33
Pruszcz Przemysłowa (N/Ż)10:34
Pruszcz Pogotowie Ratunkowe10:36
Pruszcz Rondo Kaszubskie10:37
Pruszcz Rondo Bursztynowe10:38
Rotmanka - Rondo10:40
Pruszcz Rondo Bursztynowe10:42
Pruszcz Cicha (Cmentarz) (N/Ż)10:44
Pruszcz Cyprysowa (N/Ż)10:45
Pruszcz Obrońców Wybrzeża10:46
Pruszcz Faktoria10:48
Pruszcz Nowowiejskiego10:50
Pruszcz Batalionów Chłopskich10:51
Pruszcz Zastawna (N/Ż)10:52
Pruszcz Rondo Kociewskie10:54
Kurs nr 7 do Jana z Kolna [GDA]
Pruszcz Rondo Kociewskie11:05
Pruszcz Zastawna (N/Ż)11:06
Pruszcz Fabryczny (N/Ż)11:07
Pruszcz Batalionów Chłopskich11:09
Pruszcz Nowowiejskiego11:10
Pruszcz Faktoria11:11
Pruszcz Obrońców Wybrzeża11:13
Pruszcz Cicha (Cmentarz) (N/Ż)11:14
Pruszcz Rondo Kaszubskie11:15
Pruszcz Rondo Bursztynowe11:16
Rotmanka - Rondo11:18
Pruszcz Rondo Bursztynowe11:20
Pruszcz Rondo Kaszubskie11:21
Pruszcz Pogotowie Ratunkowe11:22
Pruszcz Wojska Polskiego11:23
Chopina [PG]11:26
Pruszcz Przemysłowa (N/Ż)11:28
Pruszcz Radunica (N/Ż)11:29
Święty Wojciech11:30
Ostróżek (N/Ż)11:32
Niegowska11:34
Dwór Ferberów (N/Ż)11:35
Ukośna11:36
Urząd Dozoru Technicznego11:37
Nowiny11:38
Gościnna11:39
Rejtana11:40
Sandomierska11:42
Zremb11:43
Elmet11:44
Toruńska11:46
Brama Wyżynna11:48
Dworzec Główny11:50
Wały Piastowskie11:51
Jana z Kolna [GDA]11:53
Kurs nr 8 do Pruszcz Urząd Skarbowy
Jana z Kolna [GDA]12:09
Wały Piastowskie12:10
Dworzec Główny12:13
Brama Wyżynna12:16
Toruńska12:18
Elmet12:19
Zremb12:20
Sandomierska12:21
Rejtana12:22
Gościnna12:24
Nowiny12:25
Ukośna12:26
Niegowska12:28
Węzeł Lipce (N/Ż)12:29
Ostróżek (N/Ż)12:30
Święty Wojciech12:31
Pruszcz Radunica (N/Ż)12:33
Pruszcz Przemysłowa (N/Ż)12:34
Pruszcz Pogotowie Ratunkowe12:36
Pruszcz Rondo Kaszubskie12:37
Pruszcz Rondo Bursztynowe12:38
Rotmanka - Rondo12:40
Pruszcz Rondo Bursztynowe12:42
Pruszcz Cicha (Cmentarz) (N/Ż)12:44
Pruszcz Cyprysowa (N/Ż)12:45
Pruszcz Obrońców Wybrzeża12:46
Pruszcz Faktoria12:48
Pruszcz Nowowiejskiego12:50
Pruszcz Urząd Skarbowy12:51
Kurs nr 9 do Dworzec Główny
Pruszcz Urząd Skarbowy13:08
Pruszcz Nowowiejskiego13:10
Pruszcz Faktoria13:11
Pruszcz Obrońców Wybrzeża13:13
Pruszcz Cicha (Cmentarz) (N/Ż)13:14
Pruszcz Rondo Kaszubskie13:15
Pruszcz Rondo Bursztynowe13:16
Rotmanka - Rondo13:18
Pruszcz Rondo Bursztynowe13:20
Pruszcz Rondo Kaszubskie13:21
Pruszcz Pogotowie Ratunkowe13:22
Pruszcz Wojska Polskiego13:23
Chopina [PG]13:26
Pruszcz Przemysłowa (N/Ż)13:28
Pruszcz Radunica (N/Ż)13:29
Święty Wojciech13:30
Ostróżek (N/Ż)13:32
Niegowska13:34
Dwór Ferberów (N/Ż)13:35
Ukośna13:36
Urząd Dozoru Technicznego13:37
Nowiny13:38
Gościnna13:39
Rejtana13:40
Sandomierska13:42
Zremb13:43
Elmet13:44
Toruńska13:46
Brama Wyżynna13:48
Dworzec Główny13:50