• Średnie stężenie pyłu PM10 = 8,9 ug. Norma średniodobowa = 150 ug. Norma WHO = 50 ug przez 3 kolejne dni. Więcej na gdansk.pl/powietrze.   • Średnie stęż. pyłu PM10=12,9 ug. Norma: 300ug. średniodob. Norma WHO: 50ug przez 3 dni. Więcej: gdansk.pl/powietrze
07:50
Kurs nr 7 do Urząd Skarbowy
Dworzec Główny09:13
Dworzec Główny09:13
Brama Wyżynna09:16
Toruńska09:18
Elmet09:19
Zremb09:20
Sandomierska09:21
Rejtana09:22
Gościnna09:24
Nowiny09:25
Ukośna09:26
Niegowska09:28
Węzeł Lipce09:29
Ostróżek09:30
Św. Wojciech09:31
Radunica09:33
Przemysłowa09:34
Pogotowie Ratunkowe09:36
Rondo Kaszubskie09:37
Rondo Bursztynowe09:38
Rotmanka - Rondo09:40
Rondo Bursztynowe09:42
Cicha (Cmentarz)09:44
Cyprysowa09:45
Obrońców Wybrzeża09:46
Faktoria09:48
Nowowiejskiego09:50
Urząd Skarbowy09:51
Kurs nr 8 do Jana z Kolna [GDA]
Urząd Skarbowy10:08
Nowowiejskiego10:10
Faktoria10:11
Obrońców Wybrzeża10:13
Cicha (Cmentarz)10:14
Rondo Kaszubskie10:15
Rondo Bursztynowe10:16
Rotmanka - Rondo10:18
Rondo Bursztynowe10:20
Pruszcz Rondo Kaszubskie10:21
Pogotowie Ratunkowe10:22
Wojska Polskiego10:23
Chopina [PG]10:26
Przemysłowa10:28
Radunica10:29
Św. Wojciech10:30
Ostróżek10:32
Niegowska10:34
Dwór Ferberów10:35
Ukośna10:36
Urząd Dozoru Technicznego10:37
Nowiny10:38
Gościnna10:39
Rejtana10:40
Sandomierska10:42
Zremb10:43
Elmet10:44
Toruńska10:46
Brama Wyżynna10:48
Dworzec Główny10:50
Wały Piastowskie10:51
Jana z Kolna [GDA]10:53
Kurs nr 9 do Urząd Skarbowy
Jana z Kolna [GDA]11:09
Wały Piastowskie11:10
Dworzec Główny11:13
Brama Wyżynna11:16
Toruńska11:18
Elmet11:19
Zremb11:20
Sandomierska11:21
Rejtana11:22
Gościnna11:24
Nowiny11:25
Ukośna11:26
Niegowska11:28
Węzeł Lipce11:29
Ostróżek11:30
Św. Wojciech11:31
Radunica11:33
Przemysłowa11:34
Pogotowie Ratunkowe11:36
Rondo Kaszubskie11:37
Rondo Bursztynowe11:38
Rotmanka - Rondo11:40
Rondo Bursztynowe11:42
Cicha (Cmentarz)11:44
Cyprysowa11:45
Obrońców Wybrzeża11:46
Faktoria11:48
Nowowiejskiego11:50
Urząd Skarbowy11:51
Kurs nr 10 do Dworzec Główny
Urząd Skarbowy12:08
Nowowiejskiego12:10
Faktoria12:11
Obrońców Wybrzeża12:13
Cicha (Cmentarz)12:14
Rondo Kaszubskie12:15
Rondo Bursztynowe12:16
Rotmanka - Rondo12:18
Rondo Bursztynowe12:20
Pruszcz Rondo Kaszubskie12:21
Pogotowie Ratunkowe12:22
Wojska Polskiego12:23
Chopina [PG]12:26
Przemysłowa12:28
Radunica12:29
Św. Wojciech12:30
Ostróżek12:32
Niegowska12:34
Dwór Ferberów12:35
Ukośna12:36
Urząd Dozoru Technicznego12:37
Nowiny12:38
Gościnna12:39
Rejtana12:40
Sandomierska12:42
Zremb12:43
Elmet12:44
Toruńska12:46
Brama Wyżynna12:48
Dworzec Główny12:50