• Z powodu prac awaryjnych zawiesza się obsługę przyst. Rafineria - brama 8, dla linii 166.
23:13
Kurs nr 7 do Pruszcz Urząd Skarbowy
Dworzec Główny09:13
Dworzec Główny09:13
Brama Wyżynna09:16
Toruńska09:18
Elmet09:19
Zremb09:20
Sandomierska09:21
Rejtana09:22
Gościnna09:24
Nowiny09:25
Ukośna09:26
Niegowska09:28
Węzeł Lipce09:29
Ostróżek09:30
Św. Wojciech09:31
Radunica09:33
Pruszcz Przemysłowa (N/Ż)09:34
Pruszcz Pogotowie Ratunkowe09:36
Pruszcz Rondo Kaszubskie09:37
Pruszcz Rondo Bursztynowe09:38
Pruszcz Cicha (Cmentarz) (N/Ż)09:40
Pruszcz Cyprysowa (N/Ż)09:41
Pruszcz Obrońców Wybrzeża09:42
Pruszcz Faktoria09:44
Pruszcz Nowowiejskiego09:46
Pruszcz Urząd Skarbowy09:47
Kurs nr 8 do Jana z Kolna [GDA]
Pruszcz Urząd Skarbowy10:12
Pruszcz Nowowiejskiego10:14
Pruszcz Faktoria10:15
Pruszcz Obrońców Wybrzeża10:17
Pruszcz Cicha (Cmentarz) (N/Ż)10:18
Pruszcz Rondo Kaszubskie10:19
Pruszcz Rondo Bursztynowe10:20
Pruszcz Rondo Kaszubskie10:21
Pruszcz Pogotowie Ratunkowe10:22
Pruszcz Wojska Polskiego10:23
Chopina [PG]10:26
Pruszcz Przemysłowa (N/Ż)10:28
Pruszcz Radunica (N/Ż)10:29
Święty Wojciech10:30
Ostróżek (N/Ż)10:32
Niegowska10:34
Dwór Ferberów (N/Ż)10:35
Ukośna10:36
Urząd Dozoru Technicznego10:37
Nowiny10:38
Gościnna10:39
Rejtana10:40
Sandomierska10:42
Zremb10:43
Elmet10:44
Toruńska10:46
Brama Wyżynna10:48
Dworzec Główny10:50
Wały Piastowskie10:51
Jana z Kolna [GDA]10:53
Kurs nr 9 do Pruszcz Urząd Skarbowy
Jana z Kolna [GDA]11:09
Wały Piastowskie11:10
Dworzec Główny11:13
Brama Wyżynna11:16
Toruńska11:18
Elmet11:19
Zremb11:20
Sandomierska11:21
Rejtana11:22
Gościnna11:24
Nowiny11:25
Ukośna11:26
Niegowska11:28
Węzeł Lipce11:29
Ostróżek11:30
Św. Wojciech11:31
Radunica11:33
Pruszcz Przemysłowa (N/Ż)11:34
Pruszcz Pogotowie Ratunkowe11:36
Pruszcz Rondo Kaszubskie11:37
Pruszcz Rondo Bursztynowe11:38
Pruszcz Cicha (Cmentarz) (N/Ż)11:40
Pruszcz Cyprysowa (N/Ż)11:41
Pruszcz Obrońców Wybrzeża11:42
Pruszcz Faktoria11:44
Pruszcz Nowowiejskiego11:46
Pruszcz Urząd Skarbowy11:47
Kurs nr 10 do Dworzec Główny
Pruszcz Urząd Skarbowy12:12
Pruszcz Nowowiejskiego12:14
Pruszcz Faktoria12:15
Pruszcz Obrońców Wybrzeża12:17
Pruszcz Cicha (Cmentarz) (N/Ż)12:18
Pruszcz Rondo Kaszubskie12:19
Pruszcz Rondo Bursztynowe12:20
Pruszcz Rondo Kaszubskie12:21
Pruszcz Pogotowie Ratunkowe12:22
Pruszcz Wojska Polskiego12:23
Chopina [PG]12:26
Pruszcz Przemysłowa (N/Ż)12:28
Pruszcz Radunica (N/Ż)12:29
Święty Wojciech12:30
Ostróżek (N/Ż)12:32
Niegowska12:34
Dwór Ferberów (N/Ż)12:35
Ukośna12:36
Urząd Dozoru Technicznego12:37
Nowiny12:38
Gościnna12:39
Rejtana12:40
Sandomierska12:42
Zremb12:43
Elmet12:44
Toruńska12:46
Brama Wyżynna12:48
Dworzec Główny12:50