• Średnie stężenie pyłu PM10 = 8,9 ug. Norma średniodobowa = 150 ug. Norma WHO = 50 ug przez 3 kolejne dni. Więcej na gdansk.pl/powietrze.   • Średnie stęż. pyłu PM10=12,9 ug. Norma: 300ug. średniodob. Norma WHO: 50ug przez 3 dni. Więcej: gdansk.pl/powietrze
08:28
Kurs nr 0 do Dworzec Główny
Baza Hallera05:12
Dworzec Główny05:22
Kurs nr 1 do Rondo Kociewskie
Dworzec Główny05:22
Brama Wyżynna05:24
Toruńska05:26
Elmet05:27
Zremb05:28
Sandomierska05:29
Rejtana05:30
Gościnna05:32
Nowiny05:33
Ukośna05:34
Niegowska05:36
Węzeł Lipce05:37
Ostróżek05:38
Św. Wojciech05:39
Radunica05:41
Przemysłowa05:42
Pogotowie Ratunkowe05:44
Rondo Kaszubskie05:45
Rondo Bursztynowe05:46
Rotmanka - Rondo05:48
Rondo Bursztynowe05:50
Cicha (Cmentarz)05:52
Cyprysowa05:53
Obrońców Wybrzeża05:54
Faktoria05:55
Nowowiejskiego05:57
Batalionów Chłopskich05:58
Zastawna05:59
Rondo Kociewskie06:01
Kurs nr 2 do Jana z Kolna [GDA]
Rondo Kociewskie06:01
Zastawna06:02
Fabryczny06:03
Batalionów Chłopskich06:05
Nowowiejskiego06:06
Faktoria06:07
Obrońców Wybrzeża06:09
Cicha (Cmentarz)06:10
Rondo Kaszubskie06:11
Rondo Bursztynowe06:12
Rotmanka - Rondo06:14
Rondo Bursztynowe06:16
Pruszcz Rondo Kaszubskie06:17
Pogotowie Ratunkowe06:18
Wojska Polskiego06:19
Chopina [PG]06:23
Przemysłowa06:25
Radunica06:27
Św. Wojciech06:28
Ostróżek06:30
Niegowska06:33
Dwór Ferberów06:34
Ukośna06:35
Urząd Dozoru Technicznego06:36
Nowiny06:37
Gościnna06:38
Rejtana06:40
Sandomierska06:42
Zremb06:43
Elmet06:44
Toruńska06:47
Brama Wyżynna06:50
Dworzec Główny06:52
Wały Piastowskie06:53
Jana z Kolna [GDA]06:55
Kurs nr 3 do Rondo Kociewskie
Jana z Kolna [GDA]07:24
Wały Piastowskie07:25
Dworzec Główny07:28
Brama Wyżynna07:31
Toruńska07:33
Elmet07:35
Zremb07:36
Sandomierska07:37
Rejtana07:38
Gościnna07:40
Nowiny07:41
Ukośna07:42
Niegowska07:44
Węzeł Lipce07:45
Ostróżek07:46
Św. Wojciech07:47
Radunica07:49
Przemysłowa07:50
Pogotowie Ratunkowe07:52
Rondo Kaszubskie07:53
Rondo Bursztynowe07:54
Rotmanka - Rondo07:56
Rondo Bursztynowe07:58
Cicha (Cmentarz)08:00
Cyprysowa08:01
Obrońców Wybrzeża08:02
Faktoria08:04
Nowowiejskiego08:06
Batalionów Chłopskich08:07
Zastawna08:08
Rondo Kociewskie08:10
Kurs nr 4 do Dworzec Główny
Rondo Kociewskie08:25
Zastawna08:26
Fabryczny08:27
Batalionów Chłopskich08:29
Nowowiejskiego08:30
Faktoria08:31
Obrońców Wybrzeża08:33
Cicha (Cmentarz)08:34
Rondo Kaszubskie08:35
Rondo Bursztynowe08:36
Rotmanka - Rondo08:38
Rondo Bursztynowe08:40
Pruszcz Rondo Kaszubskie08:41
Pogotowie Ratunkowe08:42
Wojska Polskiego08:43
Chopina [PG]08:46
Przemysłowa08:48
Radunica08:49
Św. Wojciech08:50
Ostróżek08:52
Niegowska08:54
Dwór Ferberów08:55
Ukośna08:56
Urząd Dozoru Technicznego08:57
Nowiny08:58
Gościnna08:59
Rejtana09:00
Sandomierska09:02
Zremb09:03
Elmet09:04
Toruńska09:06
Brama Wyżynna09:08
Dworzec Główny09:10
Kurs nr 5 do Baza Hallera
Dworzec Główny09:10
Baza Hallera09:20