• Średnie stęż. pyłu PM10 = 4,9 ug. Norma: 150ug. średniodob. Norma WHO: 50ug przez 3 dni. Więcej: gdansk.pl/powietrze   • Usunięto awarię tram. przy przyst. Pohulanka, możliwe opóźnienia na liniach 2, 3, 4, 6, 7 i 11.
08:26
Kurs nr 0 do Dworzec Główny
Baza Hallera05:12
Dworzec Główny05:22
Kurs nr 1 do Pruszcz Rondo Kociewskie
Dworzec Główny05:22
Brama Wyżynna05:24
Toruńska05:26
Elmet05:27
Zremb05:28
Sandomierska05:29
Rejtana05:30
Gościnna05:32
Nowiny05:33
Ukośna05:34
Niegowska05:36
Węzeł Lipce (N/Ż)05:37
Ostróżek (N/Ż)05:38
Święty Wojciech05:39
Pruszcz Radunica (N/Ż)05:41
Pruszcz Przemysłowa (N/Ż)05:42
Pruszcz Pogotowie Ratunkowe05:44
Pruszcz Rondo Kaszubskie05:45
Pruszcz Rondo Bursztynowe05:46
Pruszcz Cicha (Cmentarz) (N/Ż)05:48
Pruszcz Cyprysowa (N/Ż)05:49
Pruszcz Obrońców Wybrzeża05:50
Pruszcz Faktoria05:51
Pruszcz Nowowiejskiego05:53
Pruszcz Batalionów Chłopskich05:54
Pruszcz Zastawna (N/Ż)05:55
Pruszcz Rondo Kociewskie05:57
Kurs nr 2 do Jana z Kolna [GDA]
Pruszcz Rondo Kociewskie06:05
Pruszcz Zastawna (N/Ż)06:06
Pruszcz Fabryczny (N/Ż)06:07
Pruszcz Batalionów Chłopskich06:09
Pruszcz Nowowiejskiego06:10
Pruszcz Faktoria06:11
Pruszcz Obrońców Wybrzeża06:13
Pruszcz Cicha (Cmentarz) (N/Ż)06:14
Pruszcz Rondo Kaszubskie06:15
Pruszcz Rondo Bursztynowe06:16
Pruszcz Rondo Kaszubskie06:17
Pruszcz Pogotowie Ratunkowe06:18
Pruszcz Wojska Polskiego06:19
Chopina [PG]06:23
Pruszcz Przemysłowa (N/Ż)06:25
Pruszcz Radunica (N/Ż)06:27
Święty Wojciech06:28
Ostróżek (N/Ż)06:30
Niegowska06:33
Dwór Ferberów (N/Ż)06:34
Ukośna06:35
Urząd Dozoru Technicznego06:36
Nowiny06:37
Gościnna06:38
Rejtana06:40
Sandomierska06:42
Zremb06:43
Elmet06:44
Toruńska06:47
Brama Wyżynna06:50
Dworzec Główny06:52
Wały Piastowskie06:53
Jana z Kolna [GDA]06:55
Kurs nr 3 do Pruszcz Urząd Skarbowy
Jana z Kolna [GDA]07:24
Wały Piastowskie07:25
Dworzec Główny07:28
Brama Wyżynna07:31
Toruńska07:33
Elmet07:35
Zremb07:36
Sandomierska07:37
Rejtana07:38
Gościnna07:40
Nowiny07:41
Ukośna07:42
Niegowska07:44
Węzeł Lipce (N/Ż)07:45
Ostróżek (N/Ż)07:46
Święty Wojciech07:47
Pruszcz Radunica (N/Ż)07:49
Pruszcz Przemysłowa (N/Ż)07:50
Pruszcz Pogotowie Ratunkowe07:52
Pruszcz Rondo Kaszubskie07:53
Pruszcz Rondo Bursztynowe07:54
Pruszcz Cicha (Cmentarz) (N/Ż)07:56
Pruszcz Cyprysowa (N/Ż)07:57
Pruszcz Obrońców Wybrzeża07:58
Pruszcz Faktoria08:00
Pruszcz Nowowiejskiego08:02
Pruszcz Urząd Skarbowy08:03
Kurs nr 4 do Dworzec Główny
Pruszcz Urząd Skarbowy08:10
Pruszcz Nowowiejskiego08:12
Pruszcz Faktoria08:13
Pruszcz Obrońców Wybrzeża08:15
Pruszcz Cicha (Cmentarz) (N/Ż)08:16
Pruszcz Rondo Kaszubskie08:17
Pruszcz Rondo Bursztynowe08:18
Pruszcz Rondo Kaszubskie08:19
Pruszcz Pogotowie Ratunkowe08:20
Pruszcz Wojska Polskiego08:21
Chopina [PG]08:26
Pruszcz Przemysłowa (N/Ż)08:28
Pruszcz Radunica (N/Ż)08:29
Święty Wojciech08:30
Ostróżek (N/Ż)08:32
Niegowska08:34
Dwór Ferberów (N/Ż)08:35
Ukośna08:36
Urząd Dozoru Technicznego08:37
Nowiny08:38
Gościnna08:39
Rejtana08:40
Sandomierska08:42
Zremb08:43
Elmet08:44
Toruńska08:46
Brama Wyżynna08:48
Dworzec Główny08:50
Kurs nr 5 do Baza Hallera
Dworzec Główny08:50
Baza Hallera09:00