18:56
Kurs nr 0 do Dworzec Główny
Baza Hallera13:51
Dworzec Główny14:01
Kurs nr 1 do Pruszcz Rondo Kociewskie
Dworzec Główny14:01
Brama Wyżynna14:05
Toruńska14:07
Elmet14:09
Zremb14:10
Sandomierska14:11
Rejtana14:12
Gościnna14:14
Nowiny14:15
Ukośna14:17
Niegowska14:19
Węzeł Lipce (N/Ż)14:20
Ostróżek (N/Ż)14:21
Święty Wojciech14:22
Pruszcz Radunica (N/Ż)14:24
Pruszcz Przemysłowa (N/Ż)14:25
Pruszcz Pogotowie Ratunkowe14:27
Pruszcz Rondo Kaszubskie14:28
Pruszcz Rondo Bursztynowe14:29
Rotmanka - Rondo14:31
Pruszcz Rondo Bursztynowe14:33
Pruszcz Cicha (Cmentarz) (N/Ż)14:35
Pruszcz Cyprysowa (N/Ż)14:36
Pruszcz Obrońców Wybrzeża14:37
Pruszcz Faktoria14:39
Pruszcz Nowowiejskiego14:41
Pruszcz Batalionów Chłopskich14:42
Pruszcz Zastawna (N/Ż)14:43
Pruszcz Rondo Kociewskie14:45
Kurs nr 2 do Jana z Kolna [GDA]
Pruszcz Rondo Kociewskie15:12
Pruszcz Zastawna (N/Ż)15:13
Pruszcz Fabryczny (N/Ż)15:14
Pruszcz Batalionów Chłopskich15:16
Pruszcz Nowowiejskiego15:17
Pruszcz Faktoria15:19
Pruszcz Obrońców Wybrzeża15:21
Pruszcz Cicha (Cmentarz) (N/Ż)15:22
Pruszcz Rondo Kaszubskie15:23
Pruszcz Rondo Bursztynowe15:24
Rotmanka - Rondo15:26
Pruszcz Rondo Bursztynowe15:28
Pruszcz Rondo Kaszubskie15:29
Pruszcz Pogotowie Ratunkowe15:30
Pruszcz Wojska Polskiego15:31
Chopina [PG]15:34
Pruszcz Przemysłowa (N/Ż)15:36
Pruszcz Radunica (N/Ż)15:37
Święty Wojciech15:38
Ostróżek (N/Ż)15:40
Niegowska15:42
Dwór Ferberów (N/Ż)15:43
Ukośna15:44
Urząd Dozoru Technicznego15:45
Nowiny15:46
Gościnna15:47
Rejtana15:49
Sandomierska15:51
Zremb15:52
Elmet15:53
Toruńska15:55
Brama Wyżynna15:57
Dworzec Główny15:59
Wały Piastowskie16:00
Jana z Kolna [GDA]16:02
Kurs nr 3 do Pruszcz Urząd Skarbowy
Jana z Kolna [GDA]16:26
Wały Piastowskie16:27
Dworzec Główny16:31
Brama Wyżynna16:35
Toruńska16:37
Elmet16:39
Zremb16:40
Sandomierska16:41
Rejtana16:42
Gościnna16:44
Nowiny16:45
Ukośna16:47
Niegowska16:49
Węzeł Lipce (N/Ż)16:50
Ostróżek (N/Ż)16:51
Święty Wojciech16:52
Pruszcz Radunica (N/Ż)16:54
Pruszcz Przemysłowa (N/Ż)16:55
Pruszcz Pogotowie Ratunkowe16:57
Pruszcz Rondo Kaszubskie16:58
Pruszcz Rondo Bursztynowe16:59
Rotmanka - Rondo17:01
Pruszcz Rondo Bursztynowe17:03
Pruszcz Cicha (Cmentarz) (N/Ż)17:05
Pruszcz Cyprysowa (N/Ż)17:06
Pruszcz Obrońców Wybrzeża17:07
Pruszcz Faktoria17:09
Pruszcz Nowowiejskiego17:11
Pruszcz Urząd Skarbowy17:12
Kurs nr 4 do Dworzec Główny
Pruszcz Urząd Skarbowy17:20
Pruszcz Nowowiejskiego17:22
Pruszcz Faktoria17:23
Pruszcz Obrońców Wybrzeża17:25
Pruszcz Cicha (Cmentarz) (N/Ż)17:26
Pruszcz Rondo Kaszubskie17:27
Pruszcz Rondo Bursztynowe17:28
Rotmanka - Rondo17:30
Pruszcz Rondo Bursztynowe17:32
Pruszcz Rondo Kaszubskie17:33
Pruszcz Pogotowie Ratunkowe17:34
Pruszcz Wojska Polskiego17:35
Chopina [PG]17:38
Pruszcz Przemysłowa (N/Ż)17:40
Pruszcz Radunica (N/Ż)17:41
Święty Wojciech17:42
Ostróżek (N/Ż)17:44
Niegowska17:46
Dwór Ferberów (N/Ż)17:47
Ukośna17:48
Urząd Dozoru Technicznego17:49
Nowiny17:50
Gościnna17:51
Rejtana17:52
Sandomierska17:54
Zremb17:55
Elmet17:56
Toruńska17:58
Brama Wyżynna18:00
Dworzec Główny18:02
Kurs nr 5 do Baza Hallera
Dworzec Główny18:02
Baza Hallera18:12